run

Noun

ပြေးခြင်း။ အပြေး။

 • It started to rain heavily and we had to make a run for it.

တစ်ပတ်စီးခြင်း၊ မောင်းခြင်း။

 • take the car out for a run in the country.

လမ်းကြောင်း

 • This ferry operates on the Dover-Calais run.

ပွဲဆက်

 • It's just finished its run on Broadway.

ဖြစ်စဉ် တစ်ကြော။

 • We've enjoyed an exceptional run of fine weather recently.

usu sing ~ on sth အလုအယက် ပြုံတိုးကြခြင်း။

 • a run on sterling following its rise in value against the dollar.

often in compounds ခြံ။

 • a chicken-run.

နှင်းလျှောစီး လျှောလမ်း။

 • a ski-run.

ဘေ့စ်ဘော၊ ခရစ်ကက်တို့တွင် တစ်ခေါက် ပြေး ၍ အသင်း အတွက် ရသော တစ်မှတ်။

 • He was in for 20 minutes before scoring his first run.

sing the ~ of sth အသွား အလာ။ အဆင်။

 • The run of the cards favoured me ie I was dealt good cards.

music သံစဉ်တစ်လျှောက် တက်သံ သက်သံ အမြန်လှိမ့်၍ ဆိုခြင်း၊ တီးခြင်း။

  Ladder

  • get a run in one's tights

  sl ဝမ်းပျက်ခြင်း။ DIARRHOEA

   ~ runs plural

    Verb

    ပြေးသည်။ တက်သုတ်နှင်သည်။ ကူးတို့ပို့သည်။ တိုးပွားပျံ့နှံ့သည်။ to run about ပျာယာခတ်နေသည်။ to run across အမှတ်တမဲ့တွေ့ဆုံသည်။ to run away လစ်ပြေးသည်။ to run in debt ကြွေးတင်သည်။ to run on မရပ်မနားဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။

     ပြေးသည်

     • They turned and ran when they saw us coming.

     esp US ခြေအိတ် စသော ရက်ထည် တွင် ရေစီး ကြောင်း ပေါ်သည်။

     • Nylon tights sometimes run.

     ပြေးသည်။ အားကစားတစ်ရပ်အဖြစ် ပြေးသည်။

     • Who was the first man to run a mile in under four minutes?

     ~ in sth အပြေးပြိုင်သည်။ ဝင်ပြေးသည်။ esp passive အပြေးပြိုင်ပွဲ၊ မြင်းပြိုင်ပွဲ စသည် ကျင်းပသည်။

     • Christie will be running in the 100 metres tonight.

     အပြေးအလွှား သွားသည်။

     • I've been running around town all morning buying Christmas presents.

     ပြေးဆွဲသည်။ ပြေးသည်။ ပြေးပေးသည်။

     • Buses to Oxford run every half hour.

     ကားဖြင့် မောင်းပို့သည်။

     • Can I run you to the station?

     ပြေးသည်

     • Sledges run well over frozen snow.

     ထိုး ဆင်း၊ ကျ သည်။ ဖြုန်းခနဲ ထ သည်။ ဖြတ်သန်းဆွဲ ယူလိုက် သည်။ ဝေ့ကြည့် လိုက် သည်။

     • The van ran down the hill out of control.

     သင်္ဘော ဝင်အောင်းသည်။

     • We/The ship ran aground.

     ပြေးထားသည်။ ပြေးလျက်ရှိသည်။ တန်း၊ ကြိုးတန်း စသည် ပစ်သည်၊ ပြေးသည်။

     • He has a scar running across his left cheek.

     ~ for sth တာရှည်သည်။ ကြာသည်။ သက်တမ်းရှိသည်။

     • Her last musical ran ie was performed regularly for six months on Broadway.

     ခိုးသွင်းသည်။ မှောင်ခိုကုန်ကူးသည်။ © smuggle

     • He used to run guns across the border.

     အဆိုရှိသည်။ ဆိုသည်။

     • 'Ten shot dead by gunmen/' ran the newspaper headline.

     စီးသည်။ စီးဆင်းသည်။ ~ sth for sb ရေပိုက် ဖွင့်သည်။ ရေ ခံ ပေး သည်။

     • The River Rhine runs into the North Sea.

     ရေပိုက်ဖွင့်သည်။ မျက်ရည်၊ နှာရည်ကျသည်။ techn or fml ဒီ၊ ဖျားရေ တက်သည်။ ~ with sth usu in the continuous tenses စိုရွှဲနေသည်။

     • Who left the tap running?The smoke makes my eyes run. © drip n

     ဆေး ကျွတ်သည်။ ပျော်ကျသည်။

     • I'm afraid the colour ran when I washed your new skirt.

     အခြေအနေတစ်ခုခုသို့ ဆိုက်သွား သည်။ ~ at sth used esp in the continuous tenses အဆင့်၊ အခြေအနေ တစ်ရပ်ရပ်၌ ရှိသည်။

     • Supplies are running short/low. We've run short of milk.

     စီမံခန့်ခွဲသည်။ စီမံသည်။ ကွပ်ကဲသည်။

     • He has no idea how to run a successful business.

     ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းအသုံးအဆောင် စသည် ဝယ်စီးသည်၊ ဝယ်သုံးသည်။

     • I can't afford to run a car on my salary.

     သင်တန်း ဖွင့်သည်။

     • The college runs summer courses for foreign learners of English.

     မောင်းသည်။ ဘဝခရီး နှင်သည်။

     • Stan had the chain-saw running.

     esp in the continuous tenses ဝင်သည်။ ပြစ်ဒဏ် တစ်ပေါင်း တည်း ကျခံစေသည်။ စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်သည်။

     • The trains are running late.

     မောင်းသည်။ တစ်စုံတစ်ရာ နှင့် တွဲဖက်၍ အသုံးပြုသည်။

     • Could you run the engine for a moment?

     ~ for sb/sth; in sth ရွေးကောက် ပွဲတွင် ဝင် ရောက် ယှဉ်ပြိုင် သည်။

     • Reagan ran a second time in 1980.

     သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်းတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြ သည်။

     • The Guardian is running a series of articles on the Russian economy.

     ~ past participle form of run

      ~ runs 3rd person; ~ ran past tense; ~ run past participle; ~ running present participle