အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓာန်

အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာအဘိဓာန်ကို အဓိကရည်ရွယ်ပြီး အခြေခံလိုအပ်ချက်(အရင်းအမြစ်စကားလုံး၊ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်)များကို ပြုပြင်မွမ်းမံနေပါသည်။

အသုံးပြုမှု87.2
ပြီးစီးမှု65.4
ဝေါဟာရ57223
အနက်93787
သာဓက53614