have

Noun

လူရတတ်များ။ လူကုံထံများ။ လူချမ်းသာများ။

 • an increasing gap between the haves and have-nots.

~ haves plural

  Verb

  brit have got ပစ္စုပ္ပန် ကာလ ပြ ကြိ ယာ နှင့် မ သုံး ပါ။ Possessing ပိုင်ဆိုင် ခြင်း အနက်။ မှာရှိ သည်။ ပိုင်ဆိုင်သည်။

  • He has a house in Boston and a beach house on the coast.

  ရှိသည်

  • You've got a cut on your chin.
  • Does the house have central heating?
  • indicating a relationship I have two sisters.
  • Surely she didn't have the nerve to say that to him?

  ရှိသည်။ …မှာရှိသည်။

  • We don't have the resources to expand our operation.

  ဖြစ်သည်။ ရှိသည်။ သိသည်။

  • I have no doubt that you're right. မင်းမှန်တယ် ဆိုတာ ငါသံသယမရှိဘူး။

  တစ်စုံတစ်ခုသောအခြေအနေ ဖြစ်သည်၊ ရှိသည်။

  • They have orders coming in at the rate of 30 an hour.

  တစ်စုံတစ်ရာရှိသည်၊ ဖြစ်သည်။

  • He says he has a headache.

  Taking or accepting somebody တာဝန်ယူခြင်း သို့ ပေးခြင်းအနက်။ no passive; sometimes in the -ing form to indicate an intention or arrangement for the future ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်သည်။

  • Are you having the children tomorrow afternoon?

  ဧည့်ခံသည်။ ဖိတ်ကြားသည်။

  • We had some friends round for dinner last night.

  ~ sb as sth တာဝန်ပေးသည်။

  • We'll have Jones as our spokes-man.

  ဆုပ်ကိုင်သည်။ ထားရှိသည်။

  • He had his head down as he walked out of the court.

  ထားသည်။ ထားရှိသည်။

  • We used to have that painting over the fireplace.

  အလုပ်တာဝန် ရှိသည်။

  • He has a lot of homework tonight.

  rarely passive except in sense 9 Performing an action အပြုအမူတစ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်ခြင်း အနက်။ အချိန်ပမာဏတစ်ခု အတွင်း ဆောင်ရွက်ချက်ကို ပြသည်။

  • I had a swim to cool down.

  စားသည်၊ သောက်သည်။

  • I usually have a sandwich for lunch.

  ~ Receiving, Undergoing လက်ခံရရှိခြင်း သို့ ကုသမှု၊ ပြုပြင်မှုခံယူခြင်းအနက်။ ပစ္စုပ္ပန်ကာလပြကြိယာနှင့် မသုံးပါ။ တစ်ခုခုကို လက်ခံရရှိသည်။

  • I had a letter from my brother this morning.

  ခံယူရသည်၊ သင်ယူသည်စသည်။

  • How many driving lessons have you had so far?

  ခံစား၊ ကြုံတွေ့သည်။ ခံစား၊ ကြုံတွေ့ရသည်။

  • They seem to be having some difficulty in starting the car.

  ~ Producing ထုတ်ပေးခြင်းအနက်။ မွေးဖွားသည်။

  • Our dog has had two lots of puppies.

  အကျိုးသက်ရောက်စေသည်

  • His paintings had a strong in fluence on me as a student.

  Causing or allowing something to happen ဖြစ်ပေါ် စေခြင်းအနက်။ ကျင်းပသည်။

  • We're having another meeting soon.

  fml စီစဉ်သည်။ လုပ်စေသည်။

  • Have the driver bring the car around at 4.

  used with a n + past participle လုပ်စေသည်။

  • They're going to have their house painted.

  used with a n + past participle ခံရသည်။

  • They have had their request refused.

  used in negative sentences, esp after will not, cannot, etc ခွင့်ပြု သည်။ သည်း ခံ သည်။

  • We can't have boys arriving late all the time.

  ဖြစ်စေသည်

  • She had her audience listening attentively.

  no passive ဖြစ်နေစေသည်။ ရှိနေစေသည်။

  • They said they'd have the car ready by Tuesday.

  ~ Other meanings အခြားအနက်များ။ Esp passive အလိမ်ခံရသည်။

  • I'm afraid you've been had.

  ကာမဆက်ဆံသည်

   auxiliary verb ~ past participle နှင့်တွဲသုံးပြီး၊ ပြီးစီးကြောင်းဖော်ပြသော အကူကြိယာ

   • He'll have had the results by now.

   3rd pers sing prest ~ has to; had to in negative sentences and questions usu formed with do တာဝန်ရှိသည်။ လိုအပ်သည်။ …ရန်ရှိသည်။ …ဖို့လိုသည်။

   • He has to pass an examination before he can start work.

   အကြံပေးသော အခါ၊ ထောက်ခံသောအခါ သုံးသည်။ …ဖို့လိုသည်။

   • You simply have to get a new job.

   ယုတ္တိဗေဒနည်းဖြင့် ကောက်ချက်ချ သောအခါသုံးသည်။ …ရမည်။

   • There has to be a reason for his strange behaviour.

   esp ironic တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ဖြစ်လာသည့်အခါမျိုးတွင် အထေ့အငေါ့သုံး

   • Of course/it had to start raining as soon as I'd hung all the washing out!

   ~ has 3rd person; ~ had past and past participle; ~ having present participle

    a

    Noun

    ပထမအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ

    • 'Aung' begins with an 'A'.

    ဗြိတိန်တွင် အဓိကလမ်းမတစ်ခု၏ အစသညာမှတ်။

    • the A 34 to Stratford-upon-Avon. Compare B2 2

    music C မေဂျာ သံစဉ်တွင် ၆ ခုမြောက်အသံ။ ယင်း၏ သံပုံ။ သုံးပေါက်သံ။

     Brit စက္ကူစံအရွယ်အစားများကို ဖော်ပြရာ၌ ကိန်းဂဏန်း၏ ရှေ့တွင် ထည့်၍ သုံး သော သညာမှတ်။

     ပညာရပ်တစ်ခုခု သင်ယူရာ၌ အမြင့်ဆုံးရနိုင်သော အဆင့် သတ်မှတ်ချက်။

     • get an 'A' in biology.

     အလွန်ကောင်း။ သိပ်ကောင်း။ ထိပ်တန်း။

     • I am feeling A1.

     ရွေးချယ်နိုင်သော လမ်းနှစ်သွယ်အနက် ပထမနည်းလမ်း။

     • Let's decide on plan 'A' then.

     အစိတ်အပိုင်းအားဖြင့် ခွဲပြရာ၌ ပထမပိုင်းကို ရည်ညွှန်းရန် သုံးသောပုဒ်

     • A jar means...
     • a. glass container
     • b. its contents

     အမည် မဖော်လိုသောသူ သို့ စိတ်ကူးယဉ် အဖြစ်အပျက်ထဲကသူအား ရည်ညွှန်းချက်။

      အမြန်မောင်းလမ်းမကြီးအောက်အဆင့် ရှိသော အဓိကလမ်းမ။ B လမ်းမထက် ပိုကျယ်၍ ဖြောင့်ဖြူးသည်။

      • The A-road is much quicker.

      ~ as plural

       Abbreviation

       abbr Ampere

        abbr Answer

        • Q: What's the senator's zodiac sign?
        • A: He's a Leo.

        စစ်ရေးဆိုင်ရာ

        • G, A, Q A services.

        Prefix

        မဟုတ်သော။ မဲ့သော။ ကင်းသော။

        Article

        တစ်ခု၊ တစ်ယောက်၊ တစ်ကောင်၊ တစ်နေ့၊ တစ်စုံ စသည်။

        • A man/a unit/a U-turn/a friend of my father's/a cup and saucer.
        • They were married on a Monday. also an egg/an uncle/an MD.

        စိတ္တဇနာမ်များနှင့် တွဲဖက်ထားသော နာမဝိသေသနရှေ့၌ သုံးသည့်ပုဒ်

        • a strange unease

        တစ်ခု၊ တစ်ယောက်၊ တစ်ကောင်တိုင်းမည်သည်မဆို၊ မည်သူမဆို ဟူသော အနက်ဖြင့် အားလုံး။ မျိုး။

        • A horse is a quadruped.
        • An owl can see in the dark.

        တစ်ခု၊ တစ်ယောက်၊ တစ်ကောင်မျှ။ ဘာမျှ

        • He didn't tell us a thing.

        of နောက်ကလိုက်သောနာမ်များ တွဲသုံးသည့် ပုဒ်

        • He is a friend of my father's ie one of my father's friends.

        တစ်စုံအဖြစ်သုံးသော နာမ်နှစ်ခု၏ရှေ့၌ သုံးသော ပုဒ်

        • a cup and saucer

        တစ်

        • a fifth/a thousand.

        တစ် ခု၊ ယောက်၊ နေ့ စသည် လျှင်။

        • K 250 a gallon. Write 800 words a day.

        …လိုလူ တစ်ဦး၊ တစ်ယောက် စသည်။

        • A Daniel come to judgement!

        …ဆိုသောသူ တစ်ဦး၊ တစ်ယောက် စသည်။

        • A Mrs Green is waiting to see you.

        အဆင့်အတန်း၊ အမျိုးအစား တစ်ရပ်တွင် ပါဝင်မှု ကို ဖော်ပြရန်သုံးသောပုဒ်

        • My mother is a solicitor.

        ပန်းချီဆရာတစ်ဦး၏ လက်ရာ။

        • The painting my grandfather gave me turned out to be a Constable.

        နေ့ ခုနစ်နေ့အလိုက် တစ်ခုသောနေ့ကို ရည်ညွှန်းရာတွင် သုံးသောပုဒ်

        • They were married on a Monday.

        a-

        Prefix

        forming N, Adj and Adv မဟုတ်သော။ မဲ့သော။ ကင်းသော။

        • atypical.

        A

        Noun

        ~ As plural

         go

         Noun

         goes အလှည့်။

         • Whose go is it?

         တက်ကြွမှု

         • She's full of/She's got a lot of get up and go!

         ~ goes plural

          Verb

          သွားသည်။ သွားရောက်သည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်သည်။ ညွှန်ကြားရာကို လိုက်နာပြုလုပ်သည်။ အခြေအနေ တစ်စုံတစ်ရာသို့ ရောက်သည်။ ~ go-ahead ထကြွဖျတ်လတ်သော။ လုံ့လဝီရိယရှိသော။ ~ to go between အောင်သွယ်-ကြားဝင်၍ စေ့စပ်-ပေးသည်။ ကြားလူ။ ~ to go about one's business ကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စ ကိုယ်လုပ်သည်။ ~ to go down အောက်ကျသည်။ ကျဆင်းသည်။ နှစ်မြှုပ်သည်။ ~ to go too far အလွန်အကျွံ-စည်းလွန်ကမ်းလွန်-ဖြစ်သည်။ ~ go on ဆက်လုပ်။

           Movement တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ သွားသည်။ ခရီးသွားသည်။

           • She has gone to see her sister this weekend. Are you going home for Christmas?

           ထွက်ခွာသည်။ သွားသည်။ ~ to sth; with sb တစ်နေရာသို့ သွားသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် သွားသည်။

           • They came at six and went at nine. Has she gone yet?

           usu without a or the ကိစ္စတစ်ခုခုအတွက် သွားသည်။ usu without a or the တက်သည်။

           • go to hospital/US go to the hospital ie for medical treatment.

           ~ for sth; also used with the -ing form of a V ထွက်သည်။ သွားသည်။ ~ on sth ထွက်သည်။ သွားသည်။ တက်သည်။

           • Shall we go for a drink ie at a pub or bar after work?

           သွားသည်၊ ပြေးသည်၊ မောင်းသည်၊ စီးသည် စသည်

           • We still have five miles to go ie until we reach our destination.

           သွားသည်။ ပြေးသည်။ ရွေ့သည်။

           • The car went skidding off the road into a ditch.

           ပို့သည်။ တင်သည်။ သွားသည်။

           • Such complaints must go through the proper channels.

           from to သွားသည်။ ရောက်သည်။ တိုင်သည်။ အလျားစသည် ရှိ သည်။

           • Our garden goes down as far as the river.

           Position ထားသည်။ in/ into sth တော်သည်။ ကိုက်သည်။ တန်သည်။ ဆံ့သည်။ into sth ကိန်းချင်းစားရာတွင် ဝင်သည်။ ပြတ်သည်။

           • This dictionary goes on the top shelf.

           Activity ဘဝ၊ စီးပွားရေးစသည် အခြေအနေ ရှိသည်။

           • How did your interview go? It went very well/thank you.

           တာလွှတ်ခြင်း စသည်တွင် စလုပ်ရန် အချက်ပေး စကား။ ပြေး၊ ထွက်၊ ခုန် စသည်။

           • I'll say One/two/three/go! as a signal for you to start.

           စက် စသည် လည်သည်/သွားသည်။

           • This machine goes by electricity.

           ~ State ထိပ်ပြောင်၊ မျက်စိကန်း၊ ချဉ်၊ ပုပ်သိုး စသည် သွားသည်။

           • go bald/blind/mad/pale/bankrupt.

           ~ BECOME နေသည်။

           • The police usually go armed in this part of the city.

           သတိမထားမိ၊ သတိမမူမိ ဖြစ်သည်။

           • Police are worried that many crimes go unreported ie are not reported to them.

           ~ Sound အလိုက်၊ တေးသွားရှိသည်။ ဆိုသည်။

           • How does that song go?

           မြည်သည်။ အော်သည်။ လုပ်ပြသည်။

           • She went like this with her hand.

           Coming to an end ပျောက်သည်။

           • I've washed it repeatedly but the stain won't go.

           used after must, have to or can ရှင်းပစ်သည်။ ဖယ်ပစ်သည်။ ဖယ်ထုတ်သည်။

           • He's incompetent __ he'll have to go.

           မျက်စိအခြေအနေ၊ စိတ် အခြေအနေ စသည် ယိုယွင်း လာသည်၊ ပိုမိုဆိုးရွား လာသည်။

           • His mind is going ie He is losing his mental powers.

           ပျက်သည်။ တစ်စုံတစ်ခုသော အခြေအနေ မဟုတ်တော့။

           • The company has gone into liquidation ie become bankrupt.

           ခရာမှုတ်ခြင်း၊ ခေါင်းလောင်း တီးခြင်း စသည် အသံဖြင့် အချက်ပေးသည်။

           • The whistle goes at the end of the match.

           ~ goes 3rd person; ~ went past tense; ~ gone past participle; ~ going present participle

            at

            Preposition

            နေရာပြပုဒ်။ ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

            • at the end of the runway/at the corner of the street.

            ဌာနပြပုဒ်။ ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

            • She works at the hospital.

            အခမ်းအနား၊ ပွဲလမ်း စသည် နေရာပြပုဒ်။ ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

            • at a concert/conference/match.

            အလုပ်ဌာန၊ ပညာ ဆည်းပူးရာ ဌာနပြပုဒ်။ ၌။ တွင်။

            • He's been at the bank longer than anyone else.

            တစ်ဦးဦး၏ နေအိမ်၊ ဆိုင် နေရာပြပုဒ်။ မှာ။ ၌။

            • They didn't have any bread at the baker's.

            အချိန်၊ နာရီပြပုဒ်။ ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

            • at 3.15/at a quarter past 3. at the end of the week

            ကာလပြပုဒ်။ ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

            • At night you can see the stars.

            အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားပြပုဒ်။ ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

            • She got married at 55.

            ဦးတည်ရာ၊ ရှေးရှုရာပြပုဒ်။ သို့။ ကို။ သင်္ကေတ။ @

            • aim the ball at the hole.

            ကို

            • He clutched wildly at the rope as he fell.

            ကွာလှမ်းမှုကို ပြသည့်ပုဒ်။ ကနေ။ မှာ။

            • Can you read a car number-plate at fifty meters?

            အခြေအနေ၊ အနေအထား၊ ဖြစ်ဆဲ အမှုပြပုဒ်

            • Our country is now at war. put someone at risk.

            နှုန်းထားပြပုဒ်။ မှာ။ ဖြင့်။ နှင့်။ လျှင်။

            • I bought this coat at half-price/at 50% discount.

            အစဉ်ပြ၊ အကြိမ်ပြပုဒ်။ မှာ။ တွင်။

            • at the first attempt.

            အရ

            • attend the dinner at the chairman's invitation.

            her, his, our စသည်နှင့်တွဲ၍ အသာ လွန်ဆုံးအနေအထားပြပုဒ်။ ၏။ ရဲ့။

            • This was Madonna at her best.

            နာမ်၊ နာမဝိသေသနများ နောက်တွင် သုံးသောပုဒ်။ မှာ။ တွင်။ ကို။

            • good/clever/skilled at restoring furniture.

            Noun

            ~ ats plural

             At

             Noun

             ~ Ats plural

              it

              Pronoun

              third person singular used as the subject or object of a v or after a prep

               ထိုအရာ။ ၎င်း။ ယင်း။ အဲဒါ။

               • We have $ 500. Will it be enough for a deposit?

               ဒါကြောင့်။ ဒီအတွက်။ အဲဒါ။

               • When the factory closes/it ie this event will mean 500 people losing their jobs.

               ဒါ

               • Was it you who put these books on my desk?

               ထို။ ယင်း။ ၎င်း။ ဒါ။

               • It appears that the two leaders are holding secret talks.

               ကတ္တားအဖြစ်

               • It's a long time since they left.

               ကတ္တားအဖြစ်

               • It's getting very competitive in the car industry.

               သူ။ ဟာ။

               • It was three weeks later that he heard the news.

               IT

               Abbreviation

               computing INFORMATION TECHNOLOGY