piece

Noun

usu pl အပိုင်း။ အပိုင်းအစ။

 • The furniture is delivered in pieces and you have to assemble it yourself.

ကွဲသွားသောအရာဝတ္ထုမှ အပိုင်း၊ အစ၊ အစိတ်၊ အမြွှာ၊ အခဲ၊ အမှုန်။

 • The boat was smashed/to peices on the rocks.

~ of sth အပိုင်း၊ အစ၊ အချပ်၊ အခဲစသည် တစ်ခုခု။

 • buy a piece of glass to fit the window frame.

စားဖွယ် အချပ်၊ အခဲ၊ အတုံးစသည် တစ်ခု။

 • He cut her a large piece of bread/cake/meat/cheese.

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်တစ်ခု

 • a piece of furniture/jewellery/luggage.

ရှေ့တွင် ပါရှိသည့် ကိန်းဂဏန်းအတိုင်း အစိတ်အပိုင်း၊ အစုဝင် စသည်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အစုအဖွဲ့၏ အစုဝင်ဖြစ်သောအရာ။ ပစ္စည်း ...မျိုးပါ

 • a jigsaw with 1000 pieces.

စစ်တုရင်၊ ကျား၊ ပဆစ်စသော ကစားနည်း တစ်ရပ်ရပ်တွင်သုံးသော အရုပ်၊ ပို စသည်။

 • One of the white chess pieces is missing.

~ of sth အကြံပြုချက်၊ သတင်း၊ သုတေသန လုပ်ငန်း စသည် တစ်ရပ်၊ တစ်ခု၊ တစ်ချက် စသည်။

 • a fine/brilliant/inspired piece of work.

~ of sth အနုပညာ လက်ရာ၊ တင်ဆက်မှု။

 • In some ways this piece is more a more a musical comedy than a ballet.

ရေးဖွဲ့ထားသော စာ၊ ဆောင်းပါး တစ်ရပ်။

 • Did you read Mary Kenny's piece in today's paper?

အကြွေစေ့။ ဒင်္ဂါး။

 • a 50p piece.

~ pieces plural

  Verb

  ~ pieces 3rd person; ~ pieced past and past participle; ~ piecing present participle

   of

   Preposition

   followed by a possess pron or by a n, usu with 's ၏။ followed by a n ၏။

   • an acquaintance of my wife's.

   • the role of the teacher.

   ဖြစ်ပေါ်ရာ၊ ရှိရာကို ပြသောစကား။ မှ။ က။

   • a woman of Italian descent.

   တစ်စုံတစ်ဦး၏ လက်ရာ ဖြစ်ကြောင်းပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။

   • the songs of John Lennon.

   ဆိုင်ရာ။ ၏။ ရဲ့။ ...ကို။

   • stories of crime and adventure. a photograph of my dog.

   အသုံးပြုသည့် အထည်ပစ္စည်းကို ညွှန်ပြသောစကား။ ... ဖြင့်ပြီးသော။

   • a dress of blue silk.

   ချင့်ဝန်၊ ချိန်ဝန်တို့နှင့် တွဲဖက်သုံးသည့်စကား။ အရွယ် ပမာဏ နှင့် စပ် ၍ သုံးသော စကား။

   • a pint of milk. 2 kilos of potatoes. 3 sheets of paper

   အကျုံးဝင်မှုနှင့် စပ်၍သုံးသော စကားပမာဏအတိုင်းအဆနှင့်စပ်၍ သုံးသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ မှ။ က။

   • a member of the football team. for six months of the year.

   အကွာအဝေး၊ အချိန်ကာလကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ မှ။ က။

   • a town 5 miles north of Derby. within 100 yards of the station.

   ရက်စွဲကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ ၏။ dated ဖြစ်လေ့ရှိခြင်းနှင့်စပ်၍ သုံးသောစကား

   • the twenty- second of July. the first of May.

   ကြိယာနာမ်နောက်တွင် ထား၍ သုံးသည်။ ကံပုဒ်ကို ညွှန်ပြသော စ ကား။ ကို။ ၏။ ရဲ့။

   • a lover of ie sb who loves classical music.

   ၏။ ရဲ့။

   • deprived of his mother's protection.

   ဖြင့်။ နှင့်။ ကြောင့်။ ၍။

   • die of pneumonia.

   ဆက်စပ်မှုကို ညွှန်ပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

   • the result of the debate.

   ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

   • the city of Dublin.

   သော။ တဲ့။

   • a coat of many colors.

   သော။ တဲ့။

   • Where's that fool of a receptionist?

   သည်မှာ။ တာ။ ဟာ။

   • It's wrong of your friend to suggest it.

   land

   Noun

   ကုန်းမြေ

    ကုန်း။ ကုန်းမြေ။ ကုန်းပိုင်း။ ကြည်း။

    • On land the turtle is ungainly/but in the water it is very graceful.

    also lands မြေ။ နယ်မြေ။

    • disputed lands m the land west of the mountains.

    အမျိုးအစား တစ်ရပ်ရပ်ဖြစ်သော မြေ။

    • a piece of waste/derelict land.

    လယ်၊ စားကျက် စသည် မြေ၊ ကွင်း။

    • 100 acres of farming land.

    စိုက်ပျိုးမြေ။ မြေ။ လယ်မြေ။ လယ်ယာကိုင်းကျွန်း။

    • my family had worked the land for many years.

    ကျေးလက်။ တောရွာ။ မြေ။ လယ်ယာ။ လယ်တော။ လယ်ယာကိုင်းကျွန်း။

    • Many farmers are leaving the land to work in industry.

    မြေ။ ~ lands ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးပိုင် မြေ။

    • a house with 50 hectares of land adjoining it m land for sale.

    rhet နိုင်ငံ။ တိုင်းပြည်။

    • my native land.

    ~ lands plural

     Verb

     ~ sb/sth at... ကမ်းကပ်သည်။ ကမ်းတက်သည်။

     • Troops have been landed at several points.

     ဆင်းသည်။ ဆင်းသည်။ နားသည်။

     • The pilot managed to land the battered old plane safely.

     မြေသို့ကျသည်။ ကျသည်။

     • He fell down the stairs/landing in a heap at the bottom.

     ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက် ရောက်သွားသည်။

     • The complaint landed on the desk of the regional manager.

     ယှဉ်ပြိုင်ရယူနိုင်ခဲ့သည်

     • land a good job/a big contract.

     ထိမိစွာ ထိုးနှက်သည်။

     • Jones landed several good punches in the early rounds.

     ~ lands 3rd person; ~ landed past and past participle; ~ landing present participle

      Adjective

      ~ Landed မြေယာလယ်မြေချောင်းမြောင်း-ပိုင်သော-ပါဝင်သော-နှင့်ဆိုင်သော။

       Land

       Noun

       ~ Lands plural