piece

Noun

usu pl အပိုင်း။ အပိုင်းအစ။

 • The furniture is delivered in pieces and you have to assemble it yourself.

ကွဲသွားသောအရာဝတ္ထုမှ အပိုင်း၊ အစ၊ အစိတ်၊ အမြွှာ၊ အခဲ၊ အမှုန်။

 • The boat was smashed/to peices on the rocks.

~ of sth အပိုင်း၊ အစ၊ အချပ်၊ အခဲစသည် တစ်ခုခု။

 • buy a piece of glass to fit the window frame.

စားဖွယ် အချပ်၊ အခဲ၊ အတုံးစသည် တစ်ခု။

 • He cut her a large piece of bread/cake/meat/cheese.

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်တစ်ခု

 • a piece of furniture/jewellery/luggage.

ရှေ့တွင် ပါရှိသည့် ကိန်းဂဏန်းအတိုင်း အစိတ်အပိုင်း၊ အစုဝင် စသည်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အစုအဖွဲ့၏ အစုဝင်ဖြစ်သောအရာ။ ပစ္စည်း ...မျိုးပါ

 • a jigsaw with 1000 pieces.

စစ်တုရင်၊ ကျား၊ ပဆစ်စသော ကစားနည်း တစ်ရပ်ရပ်တွင်သုံးသော အရုပ်၊ ပို စသည်။

 • One of the white chess pieces is missing.

~ of sth အကြံပြုချက်၊ သတင်း၊ သုတေသန လုပ်ငန်း စသည် တစ်ရပ်၊ တစ်ခု၊ တစ်ချက် စသည်။

 • a fine/brilliant/inspired piece of work.

~ of sth အနုပညာ လက်ရာ၊ တင်ဆက်မှု။

 • In some ways this piece is more a more a musical comedy than a ballet.

ရေးဖွဲ့ထားသော စာ၊ ဆောင်းပါး တစ်ရပ်။

 • Did you read Mary Kenny's piece in today's paper?

အကြွေစေ့။ ဒင်္ဂါး။

 • a 50p piece.

~ pieces plural

  Verb

  ~ pieces 3rd person; ~ pieced past and past participle; ~ piecing present participle

   of

   Preposition

   followed by a possess pron or by a n, usu with 's ၏။ followed by a n ၏။

   • an acquaintance of my wife's.

   • the role of the teacher.

   ဖြစ်ပေါ်ရာ၊ ရှိရာကို ပြသောစကား။ မှ။ က။

   • a woman of Italian descent.

   တစ်စုံတစ်ဦး၏ လက်ရာ ဖြစ်ကြောင်းပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။

   • the songs of John Lennon.

   ဆိုင်ရာ။ ၏။ ရဲ့။ ...ကို။

   • stories of crime and adventure. a photograph of my dog.

   အသုံးပြုသည့် အထည်ပစ္စည်းကို ညွှန်ပြသောစကား။ ... ဖြင့်ပြီးသော။

   • a dress of blue silk.

   ချင့်ဝန်၊ ချိန်ဝန်တို့နှင့် တွဲဖက်သုံးသည့်စကား။ အရွယ် ပမာဏ နှင့် စပ် ၍ သုံးသော စကား။

   • a pint of milk. 2 kilos of potatoes. 3 sheets of paper

   အကျုံးဝင်မှုနှင့် စပ်၍သုံးသော စကားပမာဏအတိုင်းအဆနှင့်စပ်၍ သုံးသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ မှ။ က။

   • a member of the football team. for six months of the year.

   အကွာအဝေး၊ အချိန်ကာလကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ မှ။ က။

   • a town 5 miles north of Derby. within 100 yards of the station.

   ရက်စွဲကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ ၏။ dated ဖြစ်လေ့ရှိခြင်းနှင့်စပ်၍ သုံးသောစကား

   • the twenty- second of July. the first of May.

   ကြိယာနာမ်နောက်တွင် ထား၍ သုံးသည်။ ကံပုဒ်ကို ညွှန်ပြသော စ ကား။ ကို။ ၏။ ရဲ့။

   • a lover of ie sb who loves classical music.

   ၏။ ရဲ့။

   • deprived of his mother's protection.

   ဖြင့်။ နှင့်။ ကြောင့်။ ၍။

   • die of pneumonia.

   ဆက်စပ်မှုကို ညွှန်ပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

   • the result of the debate.

   ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

   • the city of Dublin.

   သော။ တဲ့။

   • a coat of many colors.

   သော။ တဲ့။

   • Where's that fool of a receptionist?

   သည်မှာ။ တာ။ ဟာ။

   • It's wrong of your friend to suggest it.

   ground

   Noun

   the ground sing မြေကြီး။ မြေပြင်။

   • He slipped off the ladder and fell to the ground.

   မြေနေရာ။ မြေကွက်။

   • The land near the border is disputed ground.

   မြေ။ @ EARTH

   • solid/marshy/stony ground.

   esp in compounds အားကစား၊ အပန်းဖြေ၊ စစ်ရေးပြ စသည် ကွင်း။

   • a picnic/cricket/sports/recreation ground.

   ငါး ဖမ်းရန်၊ အမဲလိုက်ရန် စသည်အတွက် အကွက်။ ကွင်း။ မြေ။

   • fishing/hunting grounds.

   ခြံဝင်း။ မြေ။

   • The house has extensive grounds.

   အကြောင်းအရာ။ ကိစ္စ။ က‹။ နယ်ပယ်။ အနေအထား။ ရပ်တည်ချက်။

   • They managed to cover quite a lot of ground in a short programme.

   esp pl ~ for sth/ doing sth/ to do sth အကြောင်းပြချက်။ အကြောင်း။

   • You have no grounds for complaint.

   နောက်ခံ။ အခံ။

   • a design of pink roses on a white ground.

   ပင်လယ်ကြမ်းပြင်

   • The ship touched ground a few yards form the shore.

   grounds အနည်။

    ~ grounds plural

     Verb

     သောင်-ကမ်း-တင်သည်။ မြေကြီးသို့ကျသည်။ အခြေပြုသည်။

      ~ sth in/ on sth သင်္ဘော သောင်တင်သည်။

      • Our ship was grounded in shallow water/on a sandbank.

      esp passive လေယာဉ်တက်ခွင့် မပေး။

      • All aircraft at London Airport were grounded by fog today.

      esp US = EARTH

       လူငယ်များကို အိမ်ပြင်ထွက်ခွင့် ပိတ်သည့် ဒဏ်တပ်သည်။

        ~ past and past participle form of grind

         ~ grounds 3rd person; ~ grounded past and past participle; ~ grounding present participle

          Adjective

          ကြိတ်ထားသော အသား၊ အမှုန့်။

          • ground rice/almonds ie reduced to a fine powder