flashy

Noun

ခေတ္တခဏ တစ်ဒင်္ဂမျှသာ ဝင်းလက်တောက်ပသော။

    Adjective

    usu derog တောက်ပြောင်လွန်း၍ ရိုင်းသော။ မျက်စိနောက်စရာ ကောင်းသော။

    • flashy clothes/jewellery

    ~ flashier comparative; ~ flashiest superlative