brassy

Adjective

ကြေးဝါရောင်

    အသံစူးရှ ကျယ်လောင်သော။ usu. derogatory

      အသံစွာစွာ၊ အဝတ်အစား တောက်တောက် ပြောင်ပြောင်၊ အမူ အရာ ကလက် တက်တက် မိန်းမusu. derogatory

        ~ brassier comparative; ~ brassiest superlative