bonafide

Noun

~ Bonafides ရိုးစင်းခြင်း။ ဖြူစင်ဖြောင့်မတ်ခြင်း။

  Adjective

  ရိုးစင်းသော။ ဖြောင့်မတ်သော။

   bona fide

   Adjective

   လှည့်စားမှုမပါဘဲ။ အစစ်ဖြစ်လျက်။

    အစစ်။ လှည့်ဖြားမှုမပါ။ တရားဝင်။

    • a bona fide agreement/contract/deal.

    Adverb

    လှည့်စားမှုမပါဘဲ။ အစစ်ဖြစ်လျက်။