run across

Verb

~ runs across 3rd person; ~ ran across past tense; ~ run across past participle; ~ running across present participle

  run

  Noun

  ပြေးခြင်း။ အပြေး။

  • It started to rain heavily and we had to make a run for it.

  တစ်ပတ်စီးခြင်း၊ မောင်းခြင်း။

  • take the car out for a run in the country.

  လမ်းကြောင်း

  • This ferry operates on the Dover-Calais run.

  ပွဲဆက်

  • It's just finished its run on Broadway.

  ဖြစ်စဉ် တစ်ကြော။

  • We've enjoyed an exceptional run of fine weather recently.

  usu sing ~ on sth အလုအယက် ပြုံတိုးကြခြင်း။

  • a run on sterling following its rise in value against the dollar.

  often in compounds ခြံ။

  • a chicken-run.

  နှင်းလျှောစီး လျှောလမ်း။

  • a ski-run.

  ဘေ့စ်ဘော၊ ခရစ်ကက်တို့တွင် တစ်ခေါက် ပြေး ၍ အသင်း အတွက် ရသော တစ်မှတ်။

  • He was in for 20 minutes before scoring his first run.

  sing the ~ of sth အသွား အလာ။ အဆင်။

  • The run of the cards favoured me ie I was dealt good cards.

  music သံစဉ်တစ်လျှောက် တက်သံ သက်သံ အမြန်လှိမ့်၍ ဆိုခြင်း၊ တီးခြင်း။

   Ladder

   • get a run in one's tights

   sl ဝမ်းပျက်ခြင်း။ DIARRHOEA

    ~ runs plural

     Verb

     ပြေးသည်။ တက်သုတ်နှင်သည်။ ကူးတို့ပို့သည်။ တိုးပွားပျံ့နှံ့သည်။ to run about ပျာယာခတ်နေသည်။ to run across အမှတ်တမဲ့တွေ့ဆုံသည်။ to run away လစ်ပြေးသည်။ to run in debt ကြွေးတင်သည်။ to run on မရပ်မနားဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။

      ပြေးသည်

      • They turned and ran when they saw us coming.

      esp US ခြေအိတ် စသော ရက်ထည် တွင် ရေစီး ကြောင်း ပေါ်သည်။

      • Nylon tights sometimes run.

      ပြေးသည်။ အားကစားတစ်ရပ်အဖြစ် ပြေးသည်။

      • Who was the first man to run a mile in under four minutes?

      ~ in sth အပြေးပြိုင်သည်။ ဝင်ပြေးသည်။ esp passive အပြေးပြိုင်ပွဲ၊ မြင်းပြိုင်ပွဲ စသည် ကျင်းပသည်။

      • Christie will be running in the 100 metres tonight.

      အပြေးအလွှား သွားသည်။

      • I've been running around town all morning buying Christmas presents.

      ပြေးဆွဲသည်။ ပြေးသည်။ ပြေးပေးသည်။

      • Buses to Oxford run every half hour.

      ကားဖြင့် မောင်းပို့သည်။

      • Can I run you to the station?

      ပြေးသည်

      • Sledges run well over frozen snow.

      ထိုး ဆင်း၊ ကျ သည်။ ဖြုန်းခနဲ ထ သည်။ ဖြတ်သန်းဆွဲ ယူလိုက် သည်။ ဝေ့ကြည့် လိုက် သည်။

      • The van ran down the hill out of control.

      သင်္ဘော ဝင်အောင်းသည်။

      • We/The ship ran aground.

      ပြေးထားသည်။ ပြေးလျက်ရှိသည်။ တန်း၊ ကြိုးတန်း စသည် ပစ်သည်၊ ပြေးသည်။

      • He has a scar running across his left cheek.

      ~ for sth တာရှည်သည်။ ကြာသည်။ သက်တမ်းရှိသည်။

      • Her last musical ran ie was performed regularly for six months on Broadway.

      ခိုးသွင်းသည်။ မှောင်ခိုကုန်ကူးသည်။ © smuggle

      • He used to run guns across the border.

      အဆိုရှိသည်။ ဆိုသည်။

      • 'Ten shot dead by gunmen/' ran the newspaper headline.

      စီးသည်။ စီးဆင်းသည်။ ~ sth for sb ရေပိုက် ဖွင့်သည်။ ရေ ခံ ပေး သည်။

      • The River Rhine runs into the North Sea.

      ရေပိုက်ဖွင့်သည်။ မျက်ရည်၊ နှာရည်ကျသည်။ techn or fml ဒီ၊ ဖျားရေ တက်သည်။ ~ with sth usu in the continuous tenses စိုရွှဲနေသည်။

      • Who left the tap running?The smoke makes my eyes run. © drip n

      ဆေး ကျွတ်သည်။ ပျော်ကျသည်။

      • I'm afraid the colour ran when I washed your new skirt.

      အခြေအနေတစ်ခုခုသို့ ဆိုက်သွား သည်။ ~ at sth used esp in the continuous tenses အဆင့်၊ အခြေအနေ တစ်ရပ်ရပ်၌ ရှိသည်။

      • Supplies are running short/low. We've run short of milk.

      စီမံခန့်ခွဲသည်။ စီမံသည်။ ကွပ်ကဲသည်။

      • He has no idea how to run a successful business.

      ယာဉ်၊ စက်ပစ္စည်းအသုံးအဆောင် စသည် ဝယ်စီးသည်၊ ဝယ်သုံးသည်။

      • I can't afford to run a car on my salary.

      သင်တန်း ဖွင့်သည်။

      • The college runs summer courses for foreign learners of English.

      မောင်းသည်။ ဘဝခရီး နှင်သည်။

      • Stan had the chain-saw running.

      esp in the continuous tenses ဝင်သည်။ ပြစ်ဒဏ် တစ်ပေါင်း တည်း ကျခံစေသည်။ စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်သည်။

      • The trains are running late.

      မောင်းသည်။ တစ်စုံတစ်ရာ နှင့် တွဲဖက်၍ အသုံးပြုသည်။

      • Could you run the engine for a moment?

      ~ for sb/sth; in sth ရွေးကောက် ပွဲတွင် ဝင် ရောက် ယှဉ်ပြိုင် သည်။

      • Reagan ran a second time in 1980.

      သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်းတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြ သည်။

      • The Guardian is running a series of articles on the Russian economy.

      ~ past participle form of run

       ~ runs 3rd person; ~ ran past tense; ~ run past participle; ~ running present participle

        across

        Adjective

        ကန့်လန့်ဖြတ်လျက်။ တစ်ဖက်မှ တစ်ဖက်သို့။ to get across a person အချင်းများသည်။

         Adverb

         တစ်ဖက်မှ တစ်ဖက်သို့။ လှမ်း၍။ ကူး၍။

         • Can you swim across? She called across to the child to wait for her.

         ထိုမှာဘက်တွင်

         • We leave Dover at ten and we should be across in France by midnight.

         ဤမှာဘက်မှ ထိုမှာဘက်သို့ အကျယ်အားဖြင့်။

         • The river is half a mile across i.e. wide.

         လှမ်း၍

         စကားလုံး ပဟေဠိတွင် အလျားလိုက်။

         • Can you do 5 across?

         Preposition

         ဖြတ်၍။ ဖြတ်သန်း၍။

         • Walk across the street/row somebody across a lake. A shadow passed across his face.

         မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ။ မျက်နှာချင်းဆိုင်တွင်။

         • He shouted to me from across the room.

         ကန့်လန့်ဖြတ်လျက်။ ဖြတ်၍။

         • A bridge across the river/curtains across a window.

         ကန့်လန့်ယှက်လျက်

         • He sat with his arms across his chest.

         အနှံ့။ တစ်လျှောက်။

         • An interview broadcast across Europe.

         အသီးသီး၌

         • A view held across all sections of the community.