holy

Noun

မြင့်မြတ်သော

  ~ holies plural

   Adjective

   ထာဝရဘုရားနှင့်ဆိုင်သော။ ဘာသာရေးနှင့်ဆိုင်သော။

   • the Holy Bible/Scriptures.

   မြင့်မြတ်သော။ မြင့်မြတ်အောင်စီရင်ထားသော။ သိဒ္ဓိတင်ထားသော။

   • a holy war ie one fought to defend what is sacred.

   သန့်စင်မွန်မြတ်သော

   • a holy man.

   ~ holier comparative; ~ holiest superlative