sacred

Noun

မြင့်မြတ်သော

  ~ Sacredness ဘုရားအတွက်သီးသန့်ထားခြင်း။

   Adjective

   အလေးအမြတ်ထားသော

   • a sacred rite/place/image.

   ~ to sb အထွတ်အမြတ်ထားသော။

   • Her marriage is sacred to her.

   fml အလေးထားအပ်သော။

   • hold a promise sacred.

   Adverb

   ~ Sacredly ရိုသေခန့်ညားလျက်။