vigour

Noun

အင်အား။ သန်မာကြံ့ခိုင်ခြင်း။ vigorousness ကြံ့ခိုင်ခြင်း။

  ~ vigours plural

   Adjective

   ~ Vigorous ကြံ့ခိုင်သော။

    Adverb

    ~ Vigorously ကြံ့ကြံ့ခိုင်ခိုင်။ ကြံ့ခိုင်စွာ။