transportation

Noun

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

  သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း

   esp US TRANSPORT

    နယ်နှင်ဒဏ် သို့ တစ်ကျွန်း ပို့ဒဏ်။

    • sentenced to transportation.