survival

Noun

ဘေးအန္တရာယ် လွတ်မြောက်ခြင်း သို့ ဆက်လက် ရှင်သန် နိုင်ရေး။

 • the miraculous survival of some people in the air crash.

ကုန်လွန်ခဲ့သောခေတ်မှ အကြွင်းအကျန်၊ လက်ကျန်။

 • The ceremony is a survival from pre-Christian times.

~ survivals plural

  of

  Preposition

  followed by a possess pron or by a n, usu with 's ၏။ followed by a n ၏။

  • an acquaintance of my wife's.

  • the role of the teacher.

  ဖြစ်ပေါ်ရာ၊ ရှိရာကို ပြသောစကား။ မှ။ က။

  • a woman of Italian descent.

  တစ်စုံတစ်ဦး၏ လက်ရာ ဖြစ်ကြောင်းပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။

  • the songs of John Lennon.

  ဆိုင်ရာ။ ၏။ ရဲ့။ …ကို။

  • stories of crime and adventure. a photograph of my dog.

  အသုံးပြုသည့် အထည်ပစ္စည်းကို ညွှန်ပြသောစကား။ … ဖြင့်ပြီးသော။

  • a dress of blue silk.

  ချင့်ဝန်၊ ချိန်ဝန်တို့နှင့် တွဲဖက်သုံးသည့်စကား။ အရွယ် ပမာဏ နှင့် စပ် ၍ သုံးသော စကား။

  • a pint of milk. 2 kilos of potatoes. 3 sheets of paper

  အကျုံးဝင်မှုနှင့် စပ်၍သုံးသော စကားပမာဏအတိုင်းအဆနှင့်စပ်၍ သုံးသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ မှ။ က။

  • a member of the football team. for six months of the year.

  အကွာအဝေး၊ အချိန်ကာလကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ မှ။ က။

  • a town 5 miles north of Derby. within 100 yards of the station.

  ရက်စွဲကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ ၏။ dated ဖြစ်လေ့ရှိခြင်းနှင့်စပ်၍ သုံးသောစကား

  • the twenty- second of July. the first of May.

  ကြိယာနာမ်နောက်တွင် ထား၍ သုံးသည်။ ကံပုဒ်ကို ညွှန်ပြသော စ ကား။ ကို။ ၏။ ရဲ့။

  • a lover of ie sb who loves classical music.

  ၏။ ရဲ့။

  • deprived of his mother's protection.

  ဖြင့်။ နှင့်။ ကြောင့်။ ၍။

  • die of pneumonia.

  ဆက်စပ်မှုကို ညွှန်ပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

  • the result of the debate.

  ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

  • the city of Dublin.

  သော။ တဲ့။

  • a coat of many colors.

  သော။ တဲ့။

  • Where's that fool of a receptionist?

  သည်မှာ။ တာ။ ဟာ။

  • It's wrong of your friend to suggest it.

  the

  Noun

  ~ determiner အနည်းကိန်းဖြစ်စေ၊ အများကိန်းဖြစ်စေ သီးခြားအရာကို ဖော်ပြညွှန်းဆိုလျှင် နာမ်နှင့် နာမ်ပုဒ်ရှေ့တွင် ထားသုံးရသော စကားလုံး။

   Adjective

   ဖော်ပြပြီး လူ၊ အရာဝတ္ထုစသည်ကို ရည်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

   • The boy was smiling but the girl looked angry.

   တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟု ဖော်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

   • the house at the end of the street. the birds of Borneo.

   သိသာသည်ကို ဖြစ်စေ၊ ပုံမှန် ဖြစ်နေကျ ကိုဖြစ်စေ ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

   • The milkman was late this morning.

   အသာလွန်ဆုံး အဆင့် နာမဝိသေသန first, last, next စသည်တို့နှင့် သုံးသည်။

   • the best day of your life.

   အစဉ်ပြကိန်း ရှေ့တွင်သုံးသည်။

   • for the third time.

   တစ်ခုတည်းသာရှိသောအရာကို ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

   နာမဝိသေသနကို အများဆိုင်နာမ်ပြုရာတွင် သုံးသည်။

   • The rich get richer and the poor get poorer.

   မိသားစု တစ်စုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ ဇနီးမောင်နှံ သက်သက်ကိုဖြစ်စေ ရည်ညွှန်းရန် မိသားစု အမည်ရှေ့ တွင် သုံးသည်။

   • Don't forget to invite the Jordans.

   မျိုးစိတ်ဝင်တစ်ခုအားဖြင့် မျိုးစိတ်တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြု ရည်ညွှန်းရာ၌ သုံးသည်။

   • The chimpanzee is an endangered species.

   ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ တန်ဆာပလာ အမျိုးအစားတစ်ရပ်လုံးကို ခြုံ၍ ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

   • Who invented the toilet?

   တူရိယာ၊ကနည်း စသည် အမျိုးအစား တစ်ရပ်ကို ခြုံ၍ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

   • learn how to play the cello.

   လိုအပ် သည့်ပမာဏ။

   • He hasn't got the intelligence required.

   နှုန်းထား အခြေခံပမာဏ အညွှန်းရှေ့တွင် သုံးသည်။ တစ်…လျှင်။ တစ်…နှုန်းဖြင့်။

   • My car does forty miles to the gallon.

   အချိန်ကာလကို ယေဘုယျပြရန်သုံးသည်။

   • I'm usually out during the day.

   ရည်ညွှန်းသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကိစ္စသည် ထင်ရှားကြောင်း၊ အရေးပါကြောင်း ပြရာ၌ သုံးသည်။

   • Michael Crawford? Not the Michael Crawford?

   fit

   Noun

   တက်ခြင်း

    sing ချုပ်ထည်၏ အတိုင်း။

    • The coat was a good/bad/tight/loose fit.

    ဝက်ရူးပြန်ရောဂါ။ တက်ခြင်း။

    • have an epileptic fit.

    ရုတ်တရက် ခေတ္တ ချောင်းဆိုးခြင်း၊ သတိလစ်ခြင်း စသည်

    • a fit of coughing.

    ရယ်ရ၍အူတက်မတတ်ဖြစ်ခြင်း။ စိတ်ချောက်ချား၍ ကသောင်းကနင်း ဖြစ်ခြင်း

    • get a fit of hysterics/the giggles

    စိတ်မထိန်းနိုင်ဖြစ်ခြင်း။ ဖောက်ခြင်း။

    • a fit of anger/rage/frustration.

    ~ fits plural

     Verb

     တော်သည်။ အံကိုက်ဖြစ်သည်။ ကိုက်ညီအောင်လုပ်သည်။ to fit in လိုက်လိုက်လျောလျောပြုလုပ်သည်။ to fit on အံကိုက်သည်။ တော်သည်။ လိုက်သည်။

      တော်သည်။ ကိုက်သည်။ အံကိုက်သည်။

      • I can never get clothes to fit me.

      ~ sb for sth esp passive အတိုင်းပေးသည်။ အတိုင်းယူသည်။

      • He went to the tailor's to be fitted for a new suit.

      ဆံ့သည်။ ဝင်သည်။ တော်သည်။

      • The dresser won't fit in/into our new kitchen.

      ~ sth into sth/in သွင်းသည်။ ထည့်သည်။

      • We can't fit any more chairs in.

      ~ A on/to B; B with A တပ်ဆင်သည်။ ကော်ဇော ခင်းသည်။

      • fit handles on the cupboard/fit the cupboard with handles.

      ~ A on/to B; A and B together တပ်သည်။ ဆင်သည်။

      • many physicists tried to fit together the various pieces of the puzzle.

      လိုက်သည်။ လိုက်ဖက်သည်။ ကိုက်ညီသည်။ အံဝင်သည်။

      • Something doesn't quite fit here.

      ~ sb/oneself/sth for sth သင့်လျော်သည်။ လျော်ကန်သည်။ ထိုက်တန်သည်။ ကိုက်သည်။

      • His experience fits him for the job/to do the job.

      ~ fits 3rd person; ~ fitted past and past participle; ~ fitting present participle

       Adjective

       ~ for sth/to do sth ကျန်းမာ သော

       • He's been ill and isn't fit enough for work yet.

       ~ for sb/sth; to do sth သင့် သော။ နိုင် သော

       • beaches fit for swimming.

       fml ဆီလျော်သော။ သင့်တော်သော။

       • a fit subject for discussion.

       ~ to do sth တစ်စုံတစ်ရာ အခြေအနေတွင် ရှိ သော

       • They worked till they were fit to drop. ဗုန်းဗုန်းလဲ၍ ပုံကျလုမတတ်အထိ အလုပ်ကို လုပ် ကြ သည်။

       ~ fitter comparative; ~ fittest superlative