roll

Noun

လိမ့်သည်

  အလိပ်

  • Wallpaper is sold in rolls.

  အလိပ်လိုက်ရှိသောပုံ

  • a man with rolls of fat around his stomach.

  ပေါင်မုန့်အလုံး။ © BREAD

  • Six brown rolls/please.

  following a n or ns ဌာပနာပေါင်မုန့်လုံး။

  • a bacon and tomato roll.

  sing လူးလှိမ့် ခြင်း။

  • The slow/steady roll of the ship made us feel sick.

  ရှေ့သို့ နောက်ကျွမ်းထိုး ခြင်း။

  • do a forward roll.

  usu sing အမည်စာရင်း။

  • the electoral roll ie the list of people who may vote in an election.

  မြည်ဟည်းခြင်း။ ရိုက်ညောင်းခြင်း။

  • A drum roll/A roll on the drums preceded the most dangerous part of the performance.

  ~ rolls plural

   Verb

   လိမ့်သည်။ လှိမ့်သည်။

   • The ball rolled down the hill.

   လူးသည်။ လှိမ့်သည်။

   • a porpoise rolling in the water.

   ~ over; sb/sth over လူးလှိမ့်သည်။ လှန်သည်။

   • She rolled over to let the sun brown her back.

   လိပ်သည်။ လုံးသည်။

   • I always roll my own cigarettes.

   အင်္ကျီလက် စသည် ခေါက်သည်။

   • She rolled her trousers to her knees.

   ပတ် သည်။ ရုံသည်။ ခြုံသည်။

   • He rolled himself up in his blanket.

   တလိမ့်ဖြင့် လှိမ့်သည်။

   • roll out the pastry.

   လှေ၊ သင်္ဘောစသည် လူးသည်။ လူ ယိမ်းထိုး လမ်းလျှောက်သည်။

   • The ship was rolling heavily to and fro.

   လူးလှိမ့်သည်

   • We were rolling about with laughter.

   တရွေ့ရွေ့လှုပ်ရှားသည်၊ ကုန်လွန်သည် စသည်။

   • The traffic rolled slowly forwards.

   ရိုက်ညောင်းသည်။ မြည်ဟည်းသည်။ လျှာလိပ် သံဖြင့် ရ သံထွက်သည်။

   • rolling drums.

   စက်ယန္တရား လည်ပတ်စေသည်။ စတင်လည်ပတ်စေသည်။

   • keep the presses/cameras rolling.

   ~ rolls 3rd person; ~ rolled past and past participle; ~ rolling present participle

    down

    Noun

    ငှက်မွေးနု

    • pillows filled with down.

    မွေးနု။ မွေးညင်း။

    • The first down was beginning to appear on the young man's face.

    ~ downs plural

     Verb

     ကျိုက်ချသည်။ မော့ချသည်။

     • We downed our beer and left.

     လေယာဉ် စသည်ကို ပစ်ချသည်။

     • 175 enemy aircraft had been downed.

     ~ downs 3rd person; ~ downed past and past participle; ~ downing present participle

      Adjective

      ဝမ်းနည်းသော။ စိတ်အားညှိုးငယ်သော။ စိတ်ဓာတ်ကျသော

      • feeling a bit down at the moment.

      ကွန်ပျူတာ စသည် ချွတ်ယွင်းနေသော

      • You'll have to wait—the system's down this morning.

      Adverb

      မြင့်ရာမှနိမ့်ရာသို့ ဦးတည်လျက်။ ကျ။ ချ။ သွား။

      • He looked down at her. မိန်းကလေးကို သူငုံ့ကြည့် သည်။

      မျိုချ

      • The baby's sick and can't keep her food down.

      မတ်ရပ်မှတုံးလုံး ဖြစ်လျက်။ တိုက်ချ။ လှဲချ။ လဲလျောင်း။ ချိုးချ။

      • knock someone down

      မတ်မတ်မှ ညွတ်လျက်။ ထိုင်ချ။ ဒူးတုပ်၊ ဒူးထောက် ချ။ ဝပ် ချ။

      • He bent down to pick up his gloves.

      နိမ့်ရာသို့။ အောက်သို့။ ကျဆင်းလျက်။

      • Mary is not down yet i.e She is still in an upstairs room.

      ပဟေဠိအညွှန်း ဒေါင်လိုက်။

      • I can't do 3 down.

      မြို့ကြီးပြကြီးမှ ဝေးလျက်။ ချောင်ကျသောအပိုင်း။ တောပိုင်းသို့ဆင်းလျက်။

      • move from London down to the country.

      တောင်ဘက်ပိုင်း။ အောက်ပိုင်း။

      • living down south.

      အောက်စဖို့ဒ်၊ ကိန်းဘရစ် တက္ကသိုလ်တိို့မှ ဆင်းသည်

      • going down at the end of the year.

      အရှိန်၊ ပမာဏ စသည် လျော့ ၍၊ လျှော့၍။ လျှော့ကျ။ မှိန်ကျ။ ငြိမ်ကျ။

      • The heels of these shoes are quite worn down. ဖိနပ်က ဖနောင့်ပါးနေပြီ။

      ရေးချ။ ကူးချ။

      ~ for sth စာရင်းထည့် ထားသည်

      • Do you have me down for the team?

      ~ to sb/sth ထိပ်ဆုံးမှ အောက်ဆုံး။

      • I could see everything now/down to the pattern on the teacups.

      ငွေ ကုန်သွားသည်။ ရှုံးသွားသည်

      • After paying all the bills/I found myself £5 down.

      တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် လက်ငင်းပေးချေလျက်။

      • Pay me £50 down/as a down payment and the rest at the end of the month.

      တစ်ခုချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်း စဉ်တိုက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရာ၌ ပြီးစီးလျက်။

      • 'How many candidates have you seen so far?'

      Preposition

      အမြင့်မှအနိမ့်သို့

      • The stone rolled down the hill.

      မြစ်၊ ချောင်း အတိုင်းစုန်လျှင်။

      • There's a bridge a mile down the river from here.

      တစ်လျှောက်။ အတိုင်း။

      • Go down the road till you reach the traffic lights.

      ခေတ်အဆက်ဆက်။ ခေတ်ကာလ တစ်လျှောက်။

      • an exhibition of costumes down the ages i.e from all periods of history.

      Down

      Noun

      ~ Downs plural