psychic

Noun

စိတ္တဇတန်ခိုးရှိသည်ဆိုသော သို့ ရှိဟန်တူသော ပုဂ္ဂိုလ်။

  ~ psychics plural

   Adjective

   ရုပ်ဝတ္ထုနှင့် သဘာဝတရားဆိုင်ရာ သဘောတရားတို့အပေါ် တည်မှီဟန်မရှိဟု ယူဆရသော ဖြစ်စဉ် ဆိုင်ရာ။

   • psychic energy/forces.

   ဝိဉာဉ်နှင့်ဆိုင်သော

    ရုပ်ဝတ္ထုနှင့် သဘာဝတရား တို့ကို လွန်ဆန် နိုင်သော သို့ လွန်ဆန်နိုင်ဟန်ရှိသော။

    • She claims to be psychic and to be able to foretell the future.

    also psychical ဝိညာဉ်။ စိတ်။ နာမ်။

    • someone's psychic development.