power

Noun

ပါဝါ ကိန်းတစ်ခုပေါ်ရှိ ထပ်ညွှန်း

  စွမ်းအား

   ပါဝါ

   • ဥပဒေတစ်ခုဆောင်ရွက်ချက်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်ရန် အခွင့်အာဏာ၊ လုပ်နိုင်စွမ်းကိုခေါ်သည်။ တစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်သော တရားဥပဒေစွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်းဆိုလိုပါသည်။ ဥပမာ- ဥပဒေပြုရေးအာဏာ။

   တတ်နိုင်စွမ်း။ အင်အား။

   • I will do everything in my power to help you.

   also powers တစ်စုံတစ်ရာသော ကိုယ်စွမ်း၊ ဉာဏ်စွမ်း။ နိုင်ခြင်း။ နိုင်စွမ်း။ ခွန်အား။ ဗလ။

   • He had to use all his powers of persuasion.

   ~ powers အစွမ်းသတ္တိ။ စွမ်းရည်။ ခွန်အားဗလ။

   • a woman of impressive intellectual powers.

   အစွမ်း။ စွမ်းရည်

   • They were impressed by the power of her arguments.

   အာဏာစက်။ အာဏာ။ သြဇာ။ တန်ခိုး။

   • He made the mistake of underestimating the power of the press.

   နိုင်ငံရေးအာဏာ

   • The present regime has been in power for two years.

   esp pl အခွင့်အာဏာ

   • The powers of the police must be clearly defined.

   အင်အားကြီးသော၊ သြဇာတိက္ကမရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ နိုင်ငံ စသည်။ တန်ခိုးထွားသူ။ အင်အားကြီးနိုင်ငံ။

   စွမ်းအင်။ လျှပ်စစ် ဓာတ်အား။

   လျှပ်စစ် သို့ ယန္တရား စွမ်းအားပံ့ပိုးပေးထားသော စက်ကိရိယာ။ အင်ဂျင် စွမ်းအား။ စွမ်းပကား။

   mathematics ထပ်ကိန်း

   • 4 to the power of 3 is 43 ie 4 x 4 x 4 = 64.

   မှန်ဘီလူးအား

   တန်ခိုးဣဒ္ဓိပါဒ်

   • She believed in the existence of a benevolent power.

   ~ powers plural

    Verb

    ... အားဖြင့် လည်သည်၊ သွားသည်၊ မောင်းနှင်သည်။

    • the car is powered by a fuel-injected 3.0-liter engine.

    အင်နှင့်အားနှင့် တွန်းထိုးသွားသည်။

    • they powered past the dock toward the mouth of the creek.

    ~ powers 3rd person; ~ powered past and past participle; ~ powering present participle

     Adjective

     ~ powerless တန်ခိုးမရှိသော။ ခွန်အားချည့်နဲ့သော။

      Adverb

      ~ powerfuly တန်ခိုးအာဏာကြီးမားစွာ။ ~ powerlessly တန်ခိုးအာဏာမရှိ၍။

       play

       Noun

       မြူးထူးကစားခြင်း

       • the happy sounds of children at play.

       sport ကစားပွဲ။

       • Tennis players need total concentration during play.

       ကစားပုံ

       • They were penalized for too much rough play.

       esp US ကစားကွက်။ ကစားကွင်း အတွင်း အပြင် ဘောလုံး၏ အနေ အထား။

       • a fine defensive/passing play.

       ပြဇာတ်။ ဇာတ်လမ်း။

       • We went to see her new play at the Playhouse last night.

       လှုပ်ရှားကစားနိုင် သည့် အတိုင်းအတာ။

       • There shouldn't be so much play in the steering-wheel.

       လုပ်ဆောင်မှု။ စိုးမိုးမှု။

       • The financial crisis has brought new factors into play.

       တလျှပ်လျှပ် ပြေးခြင်း။

       • the play of sunlight on water.

       ~ plays plural

        Verb

        ကစားခြင်းအနက်။ ~ with sb/sth ကစားသည်။ ဆော့သည်။

        • You'll have to play inside today.

        ~ sth on sb နောက်ပြောင်သည်။ ကျီစယ်သည်။ လှည့်စားသည်။

        • play a joke/trick on someone.

        ~ at sth တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်တမ်း ကစားသည်။

        • Let's play at pirates.

        ကစားရာတွင်ပါဝင်ခြင်းအနက် ~ sth with/ against sb; sb at sth ပါဝင် ကစားသည်။ ယှဉ်ပြိုင်ကစားသည်။

        • He plays hockey for Cleveland.

        လောင်းကစားသည်

        • play at the roulette table.

        အနေဖြင့် ကစားသည်။

        • Who's playing in goal?

        ~ sb as sth အနေဖြင့် ကစားစေသည်။

        • I think we should play Bill on the wing in the next match.

        အားကစားတွင် ဘောလုံးစသည်ကို ကန် သည်၊ ပစ်သည်၊ ရိုက်သည်၊ ပုတ် သည် စသည်။

        • In soccer/only the goal-keeper may play the ball with his hands.

        ကစားကွင်း စသည် အခြေအနေတစ်ရပ် တွင် ရှိသည်။

        • a pitch that plays well/poorly ie allows the ball to move easily/slowly/etc.

        စစ်တုရင်၊ ကျား စသည်တို့ကို ရွှေ့သည်။ ဖဲ ပစ်သည်၊ ဘေသည်၊ လှန်သည်။

        • She played her bishop.

        ~ sth on sth; sth to sb တီးသည်။ တီးမှုတ် သည်။ တီးပြသည်။ တီးမှုတ်ပြသည်။

        • play someone a piece by Chopin/a Beethoven sonata.

        သီဆိုသည်။ တီးမှုတ်သည်။ တေးသံ ထွက်ပေါ် သည်။

        • I could hear music playing on the radio.

        ~ sth for sb သီချင်း ဖွင့်ပြသည်။

        • Can you play me her latest recording?

        ဓာတ်ပြား၊ ကက်ဆက် စသည် ဖွင့်သံ ကြားရ သည်။

        • There was an old blues record playing in the next room.

        သရုပ်ဆောင်ခြင်းအနက် ကပြ၊ သရုပ်ဆောင်သည်။

        • Lilia was played by Helen Mirren.

        ~ to sb ဇာတ်သဘင် တင်ဆက်သည်။ ကပြဖျော်ဖြေသည်။

        • a production of Carmen playing to packed houses.

        ဟန်ဆောင်သည်။ ပုံဖမ်းသည်။ အရူး ထသည်။

        • play the politician/the diplomat/the wronged wife.

        အလင်းရောင်/ အရိပ် ပြေးနေသည်၊ သန်းနေသည်။

        • a smile played on/about her lips.

        မီးမောင်း၊ ရေပိုက် စသည် ထိုးသည်။

        • The firemen played their hoses on the burning building.

        ရေပန်း ပန်းထွက် သည်၊ ဖြာသည်။

        • Fountains were playing in the park.

        ငါးမျှားချိတ်တွင် ငြိနေသော ငါးကို မော အောင် ငါးမျှားကြိုး လျှော့ချည်၊ တင်းချည် ကစားသည်။

         ~ plays 3rd person; ~ played past and past participle; ~ playing present participle

          Adjective

          ~ Playable ကစားနိုင်သော။ ~ Playful ကစားတတ်သော။