point

Noun

အမှတ်

  ဒသမ၊ အစက်၊ ညွှန်ပြသည်

   အဖျား။ အစွန်း။ ထိပ်ဖျား။

   • The stake had been sharpened to a vicious-looking point.

   often point as part of a name အငူ။ သန်လျက်စွန်း။

   • The ship rounded the point.

   အစက်။ အပြောက်။ အမှတ်။

   • Two point six 2.6 means the same as 2 6/10.

   အစက်။ အပြောက်။

   • stars seen as points of light in a dark sky.

   esp geometry အမှတ်။

   • Lines AB and CD intersect at the point P.

   နေရာ

   • Guards had been posted at several points around the perimeter.

   အခိုက်။ ခဏ။ တစ်ချိန်။

   • At one point I though she was going to refuse.

   အမှတ်။ အဆင့်။

   • There comes a point when some action is necessary.

   သံလိုက်အိမ်မြှောင် ဒိုင်ခွက်ရှိ အရပ် ၃၂ မျက်နှာ ပြသော အမှတ် များအနက် တစ်မှတ်။ အရပ်မျက်နှာ။

   • all points of the compass. အရပ် ရှစ်မျက်နှာ။

   တိုင်းတာမှုတစ်ရပ်အတွက် သုံးသော အမှတ်။ ညွှန်မှတ်။

   • The pound fell several points on the international markets today.

   ပြိုင်ပွဲတွင်ရမှတ်။ ရမှတ်။ အမှတ်။

   • We need one more point to win the game.

   အချက်

   • One point in favour of her plan is its cheapness.

   တင်ပြချက်။ အချက်။ ထိမိသောအချက်။

   • Dr Rose made a number of interesting points in his speech.

   usu the point sing အဓိကအချက်။ ဦးတည်ချက်။

   • The speaker kept wandering off/away from the point.

   sing ဆိုလိုချက်။ လိုရင်း။ အကျိုး။

   • I'm afraid you've missed my point.

   fml ထိရောက်မှု။

   • words/remarks that have/lack point.

   စရိုက်လက္ခဏာ

   • I'm afraid honesty is not his strong point ie he is not honest.

   ပလတ်ပေါက်

   • a power/cooker/shaver point.

   ဘဲလေးကသူ၏ ခြေဖျား။

   • dancing on points.

   US switch မီးရထား လမ်းကြောင်း တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ပြောင်းပေး သော သံလမ်း သော့ချက်။

   • change the points.

   ပုံနှိပ်စာလုံး အရွယ်အစား။ ပွိုင့်။

   • Choose a smaller font size/eg 9 point.

   ~ points plural

    Verb

    ~ st/ to sb/sth လက်ညှိုးဖြင့် ညွှန်ပြသည်။ လက်ညှိုးထိုး သည်။

    • He pointed to a tower on the distant horizon.

    ညွှန်ပြသည်

    • A compass needle points north.

    ~ sth at/ towards sb/sth ချိန်သည်။ ရွယ်သည်။ လက်ညှိုး ထိုးသည်။

    • point a telescope at/towards the moon.

    မျက်နှာမူသည်။ လှည့်သည်။

    • A hedgehog's spines point backwards.

    ညွှန်ပြသည်။ ထွန်းပြ သည်။

    • a story that points a moral.

    အုတ်တစ်ချပ် နှင့် တစ်ချပ်အကြား နှာကြောင်း လိုက်သည်။ နှာသပ် သည်။ အုတ်ကွက် ဖော်သည်။

    • point a wall/chimney.

    ~ points 3rd person; ~ pointed past and past participle; ~ pointing present participle

     Adjective

     ~ Pointed ချွန်သော။ အချက်ကျသော။ ထက်မြက်သော။ ~ Pointless မချွန်သော။ တုံးသော။ ရည်ရွယ်ချက်မရှိသော။ အချက်မကျသော။

      Adverb

      ~ Pointedly ထက်ထက်မြက်မြက်။

       of

       Preposition

       followed by a possess pron or by a n, usu with 's ၏။ followed by a n ၏။

       • an acquaintance of my wife's.

       • the role of the teacher.

       ဖြစ်ပေါ်ရာ၊ ရှိရာကို ပြသောစကား။ မှ။ က။

       • a woman of Italian descent.

       တစ်စုံတစ်ဦး၏ လက်ရာ ဖြစ်ကြောင်းပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။

       • the songs of John Lennon.

       ဆိုင်ရာ။ ၏။ ရဲ့။ ...ကို။

       • stories of crime and adventure. a photograph of my dog.

       အသုံးပြုသည့် အထည်ပစ္စည်းကို ညွှန်ပြသောစကား။ ... ဖြင့်ပြီးသော။

       • a dress of blue silk.

       ချင့်ဝန်၊ ချိန်ဝန်တို့နှင့် တွဲဖက်သုံးသည့်စကား။ အရွယ် ပမာဏ နှင့် စပ် ၍ သုံးသော စကား။

       • a pint of milk. 2 kilos of potatoes. 3 sheets of paper

       အကျုံးဝင်မှုနှင့် စပ်၍သုံးသော စကားပမာဏအတိုင်းအဆနှင့်စပ်၍ သုံးသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ မှ။ က။

       • a member of the football team. for six months of the year.

       အကွာအဝေး၊ အချိန်ကာလကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ မှ။ က။

       • a town 5 miles north of Derby. within 100 yards of the station.

       ရက်စွဲကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ ၏။ dated ဖြစ်လေ့ရှိခြင်းနှင့်စပ်၍ သုံးသောစကား

       • the twenty- second of July. the first of May.

       ကြိယာနာမ်နောက်တွင် ထား၍ သုံးသည်။ ကံပုဒ်ကို ညွှန်ပြသော စ ကား။ ကို။ ၏။ ရဲ့။

       • a lover of ie sb who loves classical music.

       ၏။ ရဲ့။

       • deprived of his mother's protection.

       ဖြင့်။ နှင့်။ ကြောင့်။ ၍။

       • die of pneumonia.

       ဆက်စပ်မှုကို ညွှန်ပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

       • the result of the debate.

       ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

       • the city of Dublin.

       သော။ တဲ့။

       • a coat of many colors.

       သော။ တဲ့။

       • Where's that fool of a receptionist?

       သည်မှာ။ တာ။ ဟာ။

       • It's wrong of your friend to suggest it.

       reference

       Noun

       ကျမ်းအကိုးအကား၊ ရည်ညွှန်းချက်

        အညွှန်း။ ရည်ညွှန်းချက်။

        • အညွှန်း။ ရည်ညွှန်းချက်။

        ~ to sb/sth ရည်ညွှန်း ပြောဆိုခြင်း။ စပ်၍ပြောဆိုခြင်း။

        • I'd hoped she would talk about her books/but she only made passing reference to them.

        ရည်ညွှန်းချက်

        • The book is full of references to places I know.

        ~ to sb/sth မေးမြန်းခြင်း။

        • She should not have done it without reference to me first.

        ကိုးကားခြင်း။ မှီငြမ်းခြင်း။

        • The guidebook may be useful for future reference.

        ~ to sb/sth ကိုးကားချက်။ ကျမ်းကိုး။

        • There is a list of references at the end of each chapter.

        အညွှန်း။ မြေပုံညွှန်း။

        • Each book in the library carries a reference mark on the cover.

        fml ဆက်သွယ်မှု။ နှီးနွှယ်မှု။

        • I am writing with/in reference to ie about your job application.

        abbr ref commerce ရည်ညွှန်းချက်။ ရည်ညွှန်းစာ အမှတ်

        • Please quote our reference when replying.

        ထောက်ခံချက်။ ထောက်ခံစာ။

        • You can use your present employer as a reference.

        ~ references plural

         Verb

         ~ references 3rd person; ~ referenced past and past participle; ~ referencing present participle