point

Noun

ဒသမ၊ အစက်၊ ညွှန်ပြသည်

  အဖျား။ အစွန်း။ ထိပ်ဖျား။

  • The stake had been sharpened to a vicious-looking point.

  often point as part of a name အငူ။ သန်လျက်စွန်း။

  • The ship rounded the point.

  အစက်။ အပြောက်။ အမှတ်။

  • Two point six 2.6 means the same as 2 6/10.

  အစက်။ အပြောက်။

  • stars seen as points of light in a dark sky.

  esp geometry အမှတ်။

  • Lines AB and CD intersect at the point P.

  နေရာ

  • Guards had been posted at several points around the perimeter.

  အခိုက်။ ခဏ။ တစ်ချိန်။

  • At one point I though she was going to refuse.

  အမှတ်။ အဆင့်။

  • There comes a point when some action is necessary.

  သံလိုက်အိမ်မြှောင် ဒိုင်ခွက်ရှိ အရပ် ၃၂ မျက်နှာ ပြသော အမှတ် များအနက် တစ်မှတ်။ အရပ်မျက်နှာ။

  • all points of the compass. အရပ် ရှစ်မျက်နှာ။

  တိုင်းတာမှုတစ်ရပ်အတွက် သုံးသော အမှတ်။ ညွှန်မှတ်။

  • The pound fell several points on the international markets today.

  ပြိုင်ပွဲတွင်ရမှတ်။ ရမှတ်။ အမှတ်။

  • We need one more point to win the game.

  အချက်

  • One point in favour of her plan is its cheapness.

  တင်ပြချက်။ အချက်။ ထိမိသောအချက်။

  • Dr Rose made a number of interesting points in his speech.

  usu the point sing အဓိကအချက်။ ဦးတည်ချက်။

  • The speaker kept wandering off/away from the point.

  sing ဆိုလိုချက်။ လိုရင်း။ အကျိုး။

  • I'm afraid you've missed my point.

  fml ထိရောက်မှု။

  • words/remarks that have/lack point.

  စရိုက်လက္ခဏာ

  • I'm afraid honesty is not his strong point ie he is not honest.

  ပလတ်ပေါက်

  • a power/cooker/shaver point.

  ဘဲလေးကသူ၏ ခြေဖျား။

  • dancing on points.

  US switch မီးရထား လမ်းကြောင်း တစ်ခုမှတစ်ခုသို့ ပြောင်းပေး သော သံလမ်း သော့ချက်။

  • change the points.

  ပုံနှိပ်စာလုံး အရွယ်အစား။ ပွိုင့်။

  • Choose a smaller font size/eg 9 point.

  ~ points plural

   Verb

   ~ st/ to sb/sth လက်ညှိုးဖြင့် ညွှန်ပြသည်။ လက်ညှိုးထိုး သည်။

   • He pointed to a tower on the distant horizon.

   ညွှန်ပြသည်

   • A compass needle points north.

   ~ sth at/ towards sb/sth ချိန်သည်။ ရွယ်သည်။ လက်ညှိုး ထိုးသည်။

   • point a telescope at/towards the moon.

   မျက်နှာမူသည်။ လှည့်သည်။

   • A hedgehog's spines point backwards.

   ညွှန်ပြသည်။ ထွန်းပြ သည်။

   • a story that points a moral.

   အုတ်တစ်ချပ် နှင့် တစ်ချပ်အကြား နှာကြောင်း လိုက်သည်။ နှာသပ် သည်။ အုတ်ကွက် ဖော်သည်။

   • point a wall/chimney.

   ~ points 3rd person; ~ pointed past and past participle; ~ pointing present participle

    Adjective

    ~ Pointed ချွန်သော။ အချက်ကျသော။ ထက်မြက်သော။ ~ Pointless မချွန်သော။ တုံးသော။ ရည်ရွယ်ချက်မရှိသော။ အချက်မကျသော။

     Adverb

     ~ Pointedly ထက်ထက်မြက်မြက်။

      in

      Noun

      အာဏာလက်ရှိဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ။

       ~ ins plural

        Adjective

        ခေတ်စားသော။ ပေါ်ပင်ဖြစ်သော။

        • pastels and light colors are in this year.

        Adverb

        ထည့်ထားလျက်။ ပါလျက်။

        • The top drawer is the one with the cutlery in.

        အတွင်းသို့။ အထဲသို့။

        • The children were playing by the river when one of them slipped and fell in.

        အထဲ၊ အိမ်ထဲ၊ အလုပ်ခွင် မှာ၊ တွင်။

        • Nobody was in when we called.

        တွင် ရောက်ပြီး၊ ရပြီးဖြစ်လျက်

        • Applications must be in by 30 April.

        တွင် ဆိုက်ရန်

        • The coach is due in ie It should arrive at 6 o'clock.

        ဒီရေ တက်လျက်။ စုတ်လာဘ်ဝင်လျက်။

        • Is the tide coming in or going out?

        သိမ်းရန်။ သွင်းရန်။

        • The cows will be in for milking soon.

        ခေတ်စားလျက်။ ခေတ်ထလာလျက်။

        • Short skirts are coming in again.

        ရွေးချယ်ခံရလျက်

        • Several new Labour councillors got in at the last election.

        sport ကစားလှည့် ကျရောက်လျက်။ စည်းအတွင်းသို့ ကျရောက် လျက်။

        • England were in first.

        Preposition

        နေရာအားဖြင့် ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

        • the highest mountain in the world.

        ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

        • What have you got in your hand/pocket?

        ထဲ။ အထဲ။

        • He dipped his pen in the ink.

        ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။ ⊂ MORNING, TIME n

        • I'm getting forgetful in my old age.

        ၌။ အတွင်း။

        • It will be ready in a weeks.

        ၌။ အတွင်း။

        • It's the first/only letter I've had in 10 days.

        ဝတ်လျက်

        • She was all in black.

        ထဲ။ အထဲ။

        • He was sitting alone in the darkness.

        ဖြစ်၊ ရှိ၊ မိနေ။ အနေဖြင့်။

        • His things were in order/in a complete mess.

        ၌။ မှာ။ တွင်။

        • He's in the army/navy/air force.

        စဉ်။ အတွင်း။

        • In all the commotion I forgot to tell her the news.

        တွင်။ မှာ။

        • be in a play/concert

        ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

        • There are 31 days in May.

        အသွင်၊ အလိုက်၊ ပုံဖြစ်အောင်။

        • She has her hair in a pony-tail.

        လို။ ဖြင့်။ နှင့်။ မှာ။

        • notes written in biro/ink/pencil.

        ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

        • He's behind the others in reading but a long way ahead in maths.

        ဖြစ်သော ဖြစ်တဲ့

        • We have lost a first-rate teacher in Jim Parks.

        တွင်

        • One in ten said they preferred their old brand of margarine.

        Abbreviation

        inch

        • He is 6ft 2 in tall.

        in-

        Prefix

        also im- အတွင်းသို့/အပေါ်မှဟု အနက် ရှိသော ရှေ့ဆက်

        • intake

        also il-, im-, ir- မ။ မဟုတ်။ ⊂ UN-

        • infinite

        အခြေအနေ ဖန်တီးမှုပြသော ရှေ့ဆက်

        • inflame

        -in

        Combining form

        လူအများ ပါဝင်မှုဖော်ပြသော ကြိယာ နောက်ဆက်

        • sit-in

        In

        Noun

        ~ Ins plural

         time

         Noun

         အချိန်၊ အမြောက်၊ အဆ

          အချိန်။ ကာလ။ အချိန်။ ကာလ။

          • The world exists in space and time.

          စံတော်ချိန်

          • Time in California is eight hours behind London.

          အချိန်။ ကာလ။

          • We've been here for some time ie for a fairly long time.

          sing ကာလချိန်တာ။ ခဏတာ။

          • We waited for a time and then went home.

          နာရီ

          • What time is it?
          • What is the time?

          စံချိန်။ အချိန်။

          • Although she came second their times were only a tenth of a second apart.

          အချိန်

          • get plenty of time off ie time not working

          အချိန်။ ကာလ။

          • This is not the time to bring up that subject.

          အကြိမ်။ အခါ။ အခေါက်။

          • Sometimes she's fun to be with; at other times she can be very moody.

          အချိန် တစ်ခုအတွင်း ကြုံတွေ့ရပုံ။

          • We had a great time at the fair.

          often pl ကာလ။ ခေတ်။ လက်ထက်။

          • Mr Curtis was the manager in my time ie when I was working there.

          အချိန်။ အခါ။ ကာလ။

          • Times are hard for the unemployed.

          music စည်းချက်ဝါးချက်။ စည်းဝါး။ အသံ အနိမ့်အမြင့်၊ အဆွဲအငင်၊ အဖြတ်အတောက်။ သံနေသံထား။

          • in waltz/march time μ beating time to the music.

          ~ times plural

           Verb

           အချိန်ကိုက်သည်။ အချိန်သတ်မှတ်သည်။

           • The train is timed to connect with the ferry.

           sport ရိုက်ချက်ကို အချိန်ကိုက် ရိုက်သည်။

           • He timed that shot beautifully.

           ကုန်လွန်မည့်အချိန်တာကို မှတ်သည်။ စံချိန်ယူသည်။

           • The winner was timed at 4 minutes 3.56 seconds.

           ~ times 3rd person; ~ timed past and past participle; ~ timing present participle

            Adjective

            ~ Timely အချိန်အခါသင့်သော။ အချိန်အခါ မှီသော။