move

Noun

လှုပ်ရှားမှု

 • Keep still, don't make a move.

~ towards sth/ to  do sth စွမ်းဆောင်ချက်။ ကြိုးပမ်းမှု။

 • The government's announcement is seen as the first positive move towards settling the strike.

~ from... to/ into... ပြောင်းရွှေ့မှု။

 • a move from the town into the country.

စစ်တုရင်ရုပ်၊ ကျား စသည် ရွှေ့လှည့်။

 • She beat me in ten moves.

~ moves plural

  Verb

  ~ sb/sth; about/ around နေရာ ပြောင်းသည်။ ရွေ့လျားသည်။ လှုပ်သည်။ သွားသည်။ ရွှေ့သည်။

  • He could hear someone moving ~ about, around in the room above.

  အဆိုပြုသည်

  • The Minister moved an amendment to the Bill.

  ရွေ့လျားသည်။ လှုပ်ရှားသည်။ ပြောင်းသည်။ ရွှေ့သည်။

  • Philip moved towards the window.

  သဘောထားပြောင်းသည်

  • The government won't move on this issue.

  ပြောင်းသည်။ ရွှေ့သည်။

  • Russia is moving to/towards a market economy.

  ~ ahead/ on သွားသည်။ ရွေ့သည်။

  • Things are not moving ahead as fast as we hoped.

  ဆောင်ရွက်သည်။ လုပ်သည်။

  • Unless the employers move quickly/there will be a strike.

  ~ from; to ရွှေ့သည်။ ပြောင်းသည်။

  • We don't like it here so we've decided to move.

  စစ်တုရင်ရုပ်၊ ကျား စသည် ရွှေ့သည်။

  • It's your turn to move.

  ~ sb to sth စိတ်လှုပ်ရှား သည်။ ခိုက်သည်။

  • Grown men were moved to tears at the horrific scenes.

  တိုက်တွန်းသည်။ စေ့ဆော်သည်။

  • fml What can have moved her to behave in this way?

  ~ moves 3rd person; ~ moved past and past participle; ~ moving present participle

   Adjective

   ~ Moving ရွေ့ရှားစေသော။ လှုပ်ရှားစေသော။ နေရာပြောင်းစေသော။ သနားကြင်နာဖွယ်ကောင်းသော။

    back

    Noun

    ကျောဘက်။ နောက်ကျော။

    • He had a bad cut on the back of his head.

    ကျောပြင်။ ကျောကုန်း။ ကျောရိုး။

    • He lay on his back and looked up at the sky.

    တိရစ္ဆာန် ကျောကုန်း။

    • Fasten the saddle on the horse's back.

    ကုလားထိုင်ကျောမှီ

     ဘောလုံးကဲ့သို့ ကစားနည်း မျိုးတွင် နောက်တန်းလူ။

      ~ backs plural

       Verb

       ထောက်ခံသည်။ အားပေးသည်။

       • Her parents backed her in her choice of career.

       ငွေကြေးပံ့ပိုးသည်

       • They persuaded various banks to back the project.

       နောက်ဆုတ်သည်

       • He backed into the car behind.

       ငွေ လောင်းသည်။

       • I backed four horses but won nothing.

       နောက်ကျောတွင်ခံထားသည်။ usu be backed

       • The photograph was backed with cardboard.

       ဂီတ အတီးဖြင့် တွဲဖက်ပံ့ပိုးပေးသည်။

       • a singer backed by a full orchestra.

       ~ backs 3rd person; ~ backed past and past participle; ~ backing present participle

        Adjective

        နောက်၌ရှိသော။ နောက်။

        • Deliveries should be made at the back entrance.

        ယခင် ကထုတ်ဝေခဲ့ သော။ အဟောင်း။

        • back issues of a magazine.

        ကြွေးကျန်

        • back pay/taxes/rent.

        Adverb

        နောက်သို့

        • She fell back towards the end of the race.

        နောက်သို့။ အနည်းငယ်။

        • The barriers failed to keep/hold the crowds back.

        ထိန်းထားလျက်။ ချုပ်တည်းလျက်။

        • He could no longer hold back his tears.

        ပြန် ထား၊ ပေး၊ ရောက်၊ သွား စသည်

        • Put the book back on the shelf. We came back from our holiday on the 25th.

        အတိတ် ကာလသို့ ပြန်၍။

        • The village has a history going back to the Middle Ages.

        ခရီး လွန်ခဲ့သော။

        • We should have turned left five kilometers back.

        ထွက်ခွာခဲ့သော၊ ဆိုခဲ့သော နေရာ

        • Back at home/her parents were worried.

        ပြန်

        • Jane wrote him a long letter/but he never wrote back.

        ပြန်၍ရောက်လျက်၊ ခေတ်စားလျက်။

        • The styles of the 1960s are back in fashion.

        and

        Conjunction

        နှင့်

        • Sue and I have had lunch. bread and butter.

        လိုက်နှင့်။ shutting doors and opening windows. အစုံအဖက်ဖြစ်သော နာမ်များနှင့် သုံးသောအခါတွင် ဒုတိယနာမ်၏ရှေ့တွင် မထည့်ဘဲလည်း သုံးနိုင်သည်

        • a knife and fork/my father and mother ဟု သုံးသော်လည်း a knife and a spoon/my father and my uncle ဟုသုံးသည်။)

        ပြီးတော့

        • I walked home after work. And I walked back into town in the evening.

        နှင့်ပေါင်းလျှင်။ 5 and 5 makes 10. ‘What's 47and 16?’,‘63’

        • ရက်စွဲများမှအပ ကိန်းဂဏန်းများကို ပြောရာတွင် and ကို ရာဂဏန်းနှင့် ယင်းနောက် ပါလာသော ဂဏန်းများအကြား၌ ထည့်ပြောလေ့ရှိသည်။ two thousand/two hundred and sixty-four/i.e. 2/264.

        ပြီးလျှင်။ ပြီးတော့။ သောအခါ။ လိုက်လျှင်။ လိုက်တော့။ တဲ့အခါ။

        • She came in and sat down/pulled the trigger and the gun went off.

        လျှင်။ ရင်။

        • Arrive late once more and i.e. If you arrive late once more you're fired.

        ပြီး။ အကြိမ်ကြိမ်၊ အဖန်ဖန်

        • He tried and tried but without success.

        ပြီး။ ကိစ္စရပ်တစ်ခုတည်းမှာပင် ခြားနားသော စရိုက်လက္ခဏာများ ရှိနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြလိုသည့်အခါ

        • Don't worry— there are rules and rules i.e. Some rules are less important or easier to ignore than others.

        သို့သော်လည်း။ ဒါပေမဲ့။

        • I said I would meet him at the post office and then I got delayed at work.

        ပြီးတော့။ ဒါမှမဟုတ်။

        • He says he will ring the hospital and/or tell his family doctor about it.

        Phrase

        မင်းရော?

        • And you?

        asin and all ရော... ရော။ ရော...ပါ။ ရော။ ပါ။

        • She jumped into the river/clothes and all.

        forth

        Adverb

        arch except in certain idioms and phrasal verbs ခရီး။ ခရီးခတင်း။ ရှေ့။

        • the plants will bush out/putting forth fresh shoots.

        အပြင်သို့

        • Water gushed forth from a hole in the rock.

        မှစ၍

        • From that day forth he was never seen again.