make

Noun

ကုန်အမှတ်တံဆိပ်။ ⊂ BRAND

 • the make/model/and year of his car.

~ makes plural

  Verb

  ပြုလုပ်သည်။ ဖန်ဆင်းသည်။ ပြောင်းလဲသည်။ ခိုင်းသည်။ ခန့်အပ်သည်။ ပြင်ဆင်သည်။ ဖြစ်လာသည်။ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ to make a free မီးဖိုသည်။ မီးမွှေးသည်။ to make away with ဖျောက်ဖျက်ပြစ်သည်။ to make no doubt သံသယမရှိ။ to make after နောက်ကအမီလိုက်သည်။

   ပြုလုပ်၊ တည်ဆောက်၊ ဖန်တီး ခြင်း။

   • Constructing/creating

   ~ sth from /(out of sth; sth for sb) ပြုလုပ်သည်။ တည်ဆောက်သည်။ ဖန်တီးသည်။

   • Wine is made from grapes.

   ~ sth into sth esp passive ထုတ်လုပ်သည်။ ပြင်ဆင်သည်။ စီစဉ်သည်။

   • Glass is made into bottles.

   ဖြစ်ပေါ်စေ သည်။

   • The holes in the cloth were made by moths.

   ပြဋ္ဌာန်းသည်။ ဖန်တီး သည်။

   • These regulations were made to protect children.

   ရေးသားသည်။ ရေးဖွဲ့သည်။ ရေးသား ချုပ်ဆိုသည်။ ထုတ်လုပ်သည်။

   • She has made ie directed several movies.

   ဖြစ်စေ၊ ပြုစေ၊ ပေါ်ပေါက်စေခြင်း။

   • Causing to become/do or appear

   ပြုသည်။ ဖြစ်ပွားစေသည်။

   • She tried to make a good impression on the interviewer.

   ဖြစ်ပေါ်လာစေသည်။ ပေါ်လွင်စေသည်။

   • His actions made him universally respected.

   အတင်းအကျပ်ခိုင်းသည်

   • He never cleans up his room and his mother never tries to make him.

   ပြုစေသည်။ ဖြစ်စေသည်။

   • I rang the doorbell several times but couldn't make anyone hear.

   ဖော်ပြသည်။ သရုပ်ဖော်သည်။

   • He makes Lear a truly tragic figure.

   ရွေးချယ်သည်။ ခန့်ထားသည်။

   • He was made spokesman by the committee.

   ~ sth of sb/sth ဖြစ်အောင်လုပ်သည်။

   • This isn't very important/I don't want to make an issue of it.

   ဖြစ်ခြင်း၊ ဖြစ်လာခြင်း။

   • Being or becoming something

   ဖြစ်လာနိုင်သည်

   • She would have made an excellent teacher.

   ဖြစ်လာနိုင်သည်

   • This hall would make an excellent theatre.

   ဖြစ်စေသည်

   • How many members make a quorum?

   စုစုပေါင်း အကြိမ် ဖြစ်သည်။

   • That makes the tenth time he's failed his driving test!

   ရရှိခြင်း သို့ အောင်မြင်ခြင်း။

   • Gaining or winning

   ရသည်

   • How much do you stand to make from the deal?

   ဘရစ်ဂျ်ဖဲကစားနည်းတွင် ...ဖဲဖြင့် တစ်ဖူရသည်။ တစ်ဖူရသည် သို့ ဖူလုံသည်။

   • She made her ten of hearts.

   ~ Other meanings အခြားအနက်အဓိပ္ပာယ်များ။

    ရေတွက်သည်။ ခန့်မှန်းသည်။

    • I make it that we've got about 70 miles to go.

    မီသည်။ ရောက်သည်။ နေရာရသည်။

    • I'm sorry I couldn't make your party last night.

    အကြံပြုသည်။ ကမ်းလှမ်းသည်။

    • The employers made a new offer to the workforce.

    အားလုံးပြည့်စုံစေသည်

    • It was the beautiful weather that really made the holiday.

    ~ as if to do sth ဆောင်ရွက်တော့မည့်ဟန် ပြုမူသည်။

    • She made to go but he held her back.

    make ကို နာမ်တစ်ခုခုနှင့်တွဲသုံး၍ ရရှိသော အဓိပ္ပာယ်သည် ယင်းနာမ်နှင့် စာလုံးပေါင်းတူသော ကြိယာ၏ အဓိပ္ပာယ်နှင့် ထပ်တူဖြစ်သည်။

    • eg make a decision/ie decide; make a guess at sth/ie guess at sth.

    ~ makes 3rd person; ~ made past and past participle; ~ making present participle

     a

     Noun

     ပထမအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ

     • 'Aung' begins with an 'A'.

     ဗြိတိန်တွင် အဓိကလမ်းမတစ်ခု၏ အစသညာမှတ်။

     • the A 34 to Stratford-upon-Avon. Compare B2 2

     music C မေဂျာ သံစဉ်တွင် ၆ ခုမြောက်အသံ။ ယင်း၏ သံပုံ။ သုံးပေါက်သံ။

      Brit စက္ကူစံအရွယ်အစားများကို ဖော်ပြရာ၌ ကိန်းဂဏန်း၏ ရှေ့တွင် ထည့်၍ သုံး သော သညာမှတ်။

      ပညာရပ်တစ်ခုခု သင်ယူရာ၌ အမြင့်ဆုံးရနိုင်သော အဆင့် သတ်မှတ်ချက်။

      • get an 'A' in biology.

      အလွန်ကောင်း။ သိပ်ကောင်း။ ထိပ်တန်း။

      • I am feeling A1.

      ရွေးချယ်နိုင်သော လမ်းနှစ်သွယ်အနက် ပထမနည်းလမ်း။

      • Let's decide on plan 'A' then.

      အစိတ်အပိုင်းအားဖြင့် ခွဲပြရာ၌ ပထမပိုင်းကို ရည်ညွှန်းရန် သုံးသောပုဒ်

      • A jar means...
      • a. glass container
      • b. its contents

      အမည် မဖော်လိုသောသူ သို့ စိတ်ကူးယဉ် အဖြစ်အပျက်ထဲကသူအား ရည်ညွှန်းချက်။

       အမြန်မောင်းလမ်းမကြီးအောက်အဆင့် ရှိသော အဓိကလမ်းမ။ B လမ်းမထက် ပိုကျယ်၍ ဖြောင့်ဖြူးသည်။

       • The A-road is much quicker.

       ~ as plural

        Abbreviation

        abbr Ampere

         abbr Answer

         • Q: What's the senator's zodiac sign?
         • A: He's a Leo.

         စစ်ရေးဆိုင်ရာ

         • G, A, Q A services.

         Prefix

         မဟုတ်သော။ မဲ့သော။ ကင်းသော။

         Number

         တစ်ခု၊ တစ်ယောက်၊ တစ်ကောင်၊ တစ်နေ့၊ တစ်စုံ စသည်။

         • A man/a unit/a U-turn/a friend of my father's/a cup and saucer.
         • They were married on a Monday. also an egg/an uncle/an MD.

         စိတ္တဇနာမ်များနှင့် တွဲဖက်ထားသော နာမဝိသေသနရှေ့၌ သုံးသည့်ပုဒ်

         • a strange unease

         တစ်ခု၊ တစ်ယောက်၊ တစ်ကောင်တိုင်းမည်သည်မဆို၊ မည်သူမဆို ဟူသော အနက်ဖြင့် အားလုံး။ မျိုး။

         • A horse is a quadruped.
         • An owl can see in the dark.

         တစ်ခု၊ တစ်ယောက်၊ တစ်ကောင်မျှ။ ဘာမျှ

         • He didn't tell us a thing.

         of နောက်ကလိုက်သောနာမ်များ တွဲသုံးသည့် ပုဒ်

         • He is a friend of my father's ie one of my father's friends.

         တစ်စုံအဖြစ်သုံးသော နာမ်နှစ်ခု၏ရှေ့၌ သုံးသော ပုဒ်

         • a cup and saucer

         တစ်

         • a fifth/a thousand.

         တစ် ခု၊ ယောက်၊ နေ့ စသည် လျှင်။

         • K 250 a gallon. Write 800 words a day.

         ...လိုလူ တစ်ဦး၊ တစ်ယောက် စသည်။

         • A Daniel come to judgement!

         ...ဆိုသောသူ တစ်ဦး၊ တစ်ယောက် စသည်။

         • A Mrs Green is waiting to see you.

         အဆင့်အတန်း၊ အမျိုးအစား တစ်ရပ်တွင် ပါဝင်မှု ကို ဖော်ပြရန်သုံးသောပုဒ်

         • My mother is a solicitor.

         ပန်းချီဆရာတစ်ဦး၏ လက်ရာ။

         • The painting my grandfather gave me turned out to be a Constable.

         နေ့ ခုနစ်နေ့အလိုက် တစ်ခုသောနေ့ကို ရည်ညွှန်းရာတွင် သုံးသောပုဒ်

         • They were married on a Monday.

         a-

         Prefix

         forming N, Adj and Adv မဟုတ်သော။ မဲ့သော။ ကင်းသော။

         • atypical.

         A

         Noun

         ~ As plural

          face

          Noun

          မျက်နှာပြင်

           ရင်ဆိုင်သည်၊ စာမျက်နှာ

            မျက်နှာ

            • He was so ashamed that he hid his face in his hand.

            မျက်နှာ ထား

            • She had a face like thunder ie She looked very angry.

            မျက်နှာပြင်

            • The team climbed the north face of the mountain.

            တစ်စုံတစ်ခု၏ အဓိက မျက်နှာပြင်။

            • He put the cards face up/down on the table ie with the faces visible/not visible.

            ရှုထောင့်။ ရှုထောင့်စုံ။

            • the many faces of criminal activity.

            အပြင်ပန်းသဏ္ဎာန်

            • preserve the face of an old town.

            သဘောသဘာဝ

            • developments that have changed the face of society.

            ~ faces plural

             Verb

             မျက်နှာမူသည်။ မျက်နှာချင်းဆိုင်သည်။

             • They sat facing each other.

             မျက်နှာချင်းဆိုင်ရဲသည်

             • He couldn't face his mother after he'd crashed the car.

             ရင်ဆိုင်သည်

             • you must face the facts—there's nothing you can do.

             ရင်ဆိုင်ရသည်

             • The company is facing heavy losses.

             ရင်ဆိုင်နေရသည်

             • We are faced with a tricky decision.

             ~ sth with sth မျက်နှာပြင်ကို လိမ်းကျံသည်။

             • the external basement walls were faced with granite slabs.

             ~ faces 3rd person; ~ faced past and past participle; ~ facing present participle

              Adjective

              မျက်နှာပုံရှိသော

              • faced