enthralling

Adjective

အာရုံစူးစိုက်ဝင်စားစေသော

  ဘဝင်ခိုက်အောင် ကြည်နူးစေသော။

   Verb

   ~ past and past participle form of enthral

    ~ past and past participle form of enthrall