compensation

Noun

အရော်ပေးသည်။ နစ်နာကြေးပေးသည်

    ~ for sth ပေး လျော်ခြင်း။ လျော်ကြေးပေးခြင်း။

    • Compensation of injured workers has cost the company a lot.

    လျော်ကြေး။ နစ်နာကြေး။

    • receive £5000 in compensation/by way of compensation/as a compensation for injury.

    ~ compensations plural