arty

Adjective

အများအထင်ကြီးအောင် အနုပညာ မြတ်နိုးဟန်ပြသော။ also artsy

 • Joanna's arty friends.

~ artier comparative; ~ artiest superlative

  thesaurus

  crafty

  Adjective

  usu derog လည်သော။ နပ်သော။

  • schoolchildren having a crafty smoke in the corridor.

  ~ craftier comparative; ~ craftiest superlative