နာမ်စား

နာမ်၏အစားသုံးသော ပုဒ်ကို နာမ်စား ဟုခေါ်သည်။

 • နာမ်စားကို အနက်အဓိပ္ပာယ်အရ မျိုးရှိသည်။
 • သူ
 • မင်း
 • ငါ
 • ကျွန်တော်
 • ကျွန်မ
 • ရှင်
 • ခင်ဗျား
 • နင်
 • ညည်း
 • ကျုပ်
 • ကျွန်ုပ်
 • မိမိ
 • သင်
 • ထို
 • ၎င်း
 1. မောင်မောင်သည် ကျောင်းသို့သွားသည်။ သူ သည် ပဉ္စမတန်းကျောင်းသားဖြစ်သည်။

  1. ပထမဝါကျ၌ရှိသော မောင်မောင်သည် နာမ်ဖြစ်သည်။
  2. ဒုတိယဝါကျ၌ ရှိသော သူဟူသော ပုဒ်သည် နာမ်ပုဒ် မောင်မောင်၏နေရာတင် အစားထိုး၍ သုံးသောပုဒ် ဖြစ်သည်။
  3. ထို့ကြောင့် သူ ဟူသော ပုဒ်သည် နာမ်စားဖြစ်သည်။
 2. မိုမိုသည် လိမ္မာသော ဆင်တစ်ကောင်ဖြစ်သည်။ သူ သည် ကြံကို အလွန်ကြိုက်သည်။

  1. ပထမဝါကျ၌ရှိသော မိုမိုသည် နာမ်ဖြစ်သည်။
  2. ဒုတိယ ဝါကျ၌ရှိသော သူ ဟူသော ပုဒ်သည် နာမ်ပုဒ် မိုမို ၏နေရာတွင် အစားထိုး၍ သုံးသောပုဒ်ဖြစ်သည်။
  3. ထို့ကြောင့် သူ ဟူသော ပုဒ်သည် နာမ်စား ဖြစ်သည်။
 3. မောင်မောင်သည် မန္တလေးသို့ သွားသည်။ ထို မှတစ်ဆင့် မေမြို့သို့ ခရီးဆက်မည်။

  1. ပထမဝါကျ၌ရှိသော မန္တလေးသည် နာမ်ဖြစ်သည်။
  2. ဒုတိယဝါကျ၌ ရှိသော ထို ဟူသောပုဒ်သည် နာမ်ပုဒ် မန္တလေး၏နေရာတွင် အစား ထိုး၍ သုံးသောပုဒ် ဖြစ်သည်။
  3. ထို့ကြောင့် ထို ဟူသောပုဒ်သည် နာမ်စား ဖြစ်သည်။

အနက်အဓိပ္ပာယ်အရ

ပုဂ္ဂလနာမ်စား

ပုဂ္ဂိုလ်၏ အစားသုံးသော နာမ်စားကို ပုဂ္ဂလနာမ်စား ဟုခေါ်သည်။

 • ကျွန်တော်
 • ကျွန်မ
 • ငါ
 • ကျွန်ုပ်
 • မိမိ
 • မင်း
 • နင်
 • ရှင်
 • သူ
 1. ကျွန်တော် ဖျားနေလို့ အိမ်ပြန်ခွင့်ပြုပါဆရာမ ဟု မောင်ခင်က သူ၏ ဆရာမထံ ခွင့်တောင်းသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ မောင်ခင် ဟူသော နာမ်သည် ပုဂ္ဂိုလ်၏အမည်ဖြစ်သည်။
  2. ကျွန်တော် နှင့် သူသည် ပြောသူ မောင်ခင် မောင်ခင် မောင်ခင်ဟူသော နာမ်၏အစား သုံးသော နာမ်စားဖြစ်သည်။
  3. ထို့ကြောင့် ကျွန်တော်နှင့်သူ သည် ပုဂ္ဂလနာမ်စား ဖြစ်သည်။
 2. မင်း ကို ငါဈေးထဲမှာ တွေ့လိုက်တယ် ဟု မောင်ဘကို မောင်ခိုင်က ပြောသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ ပြောသူမှာ မောင်ခိုင်ဖြစ်သည်။ နားထောင်သူမှာ မောင်ဘ ဖြစ်သည်။
  2. မင်း သည် နားထောင်သူ မောင်ဘဟူသော နာမ်၏အစားသုံးသော နာမ်စား ဖြစ်သည်။
  3. ငါသည် ပြောသူ မောင်ခိုင် ဟူသော နာမ်၏ အစားသုံးသော နာမ်စားဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် မင်းနှင့် ငါသည် ပုဂ္ဂလနာမ်စား ဖြစ်သည်။
 3. ရှင် မနေ့က အလှူသွားသေးသလား၊ ကျွန်မတော့ မသွားဖြစ်ဘူး ဟု အေးမိက ဖိုးမောင်ကို ပြောသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ ပြောသူမှာ အေးမိဖြစ်သည်။ နားထောင်သူမှာ ဖိုးမောင် ဖြစ်သည်။
  2. ရှင် သည် နားထောင်သူ ဖိုးမောင် ဟူသော နာမ်၏အစားသုံးသော နာမ်စား ဖြစ်သည်။
  3. ကျွန်မသည် ပြောသူ အေးမိဟူသော နာမ်၏အစားသုံးသော နာမ်စားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရှင် နှင့်ကျွန်မ သည် ပုဂ္ဂလနာမ်စား ဖြစ်သည်။
 4. မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားပါ ဟု ဆရာကြီးက တပည့်ကို တပည့်ကို တပည့်ကို ဆုံးမသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ ဆုံးမသူမှာ ဆရာကြီးဖြစ်၍ နားထောင်သူမှာ တပည့် ဖြစ်သည်။
  2. မိမိသည် နားထောင်သူ တပည့် ဟူသော နာမ်၏အစား သုံးထားသော နာမ်စားဖြစ်သည်။
  3. ထို့ကြောင့် မိမိသည် ပုဂ္ဂလနာမ်စား ဖြစ်သည်။

အညွှန်းနာမ်စား

နာမ်ပုဒ်တစ်ခုကို ညွှန်ပြသည့် နာမ်စားကို အညွှန်းနာမ်စား ဟုခေါ်သည်။

 • သည်
 • ထို
 • ၎င်း
 1. ပညာရွှေအိုးလူမခိုး ဟူသော စကားရှိသည်။ ဤကား ရှေးပညာရှိတို့၏ အဆိုအမိန့်တည်း။

  1. ဤဝါကျ ၂ ခုတွင် ပထမဝါကျရှိ စကားသည် နာမ်ဖြစ်သည်။
  2. ဒုတိယဝါကျရှိ ဤသည် ပထမဝါကျရှိ စကားဟူသော နာမ်၏အစားသုံးထားသော နာမ်စား ဖြစ်သည်။
  3. ထို့ပြင် စကားဟူသော နာမ်ကိုလည်း ညွှန်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် ဤသည် အညွှန်းနာမ်စားဖြစ်သည်။
 2. ထမင်းဆိုင်မှာ မစားပါနှင့်၊ သည်မှာ စားပါ။ သူတို့အိမ်မှာ မတည်းပါနှင့်၊ သည်မှာတည်းပါ။

  1. ဤဝါကျ ၂ ခုစလုံးတွင် သည်သည် ပြောသူနေထိုင်ရာ ကို ညွှန်ပြသော စကားလုံးဖြစ်သည်။
  2. ကျွန်ုပ်အိမ်မှာ စားပါ၊ ကျွန်ုပ်အိမ်မှာတည်းပါ ဟု ဆိုမည့် အစား သည်မှာ စားပါ၊ သည်မှာတည်းပါ ဟု ဆိုခြင်းကြောင့် (ကျွန်ုပ်) အိမ် ဟူသော နာမ်၏အစား သည်ကို သုံးထားခြင်း ဖြစ်သည်။
  3. ထို့ကြောင့် သည်သည် အညွှန်းနာမ်စားဖြစ်သည်။
 3. မောင်နိုင်သည်မန္တလေးသို့ သွားသည်။ ထို မှတစ်ဆင့် မေမြို့သို့ ခရီးဆက်မည်။

  1. ဤဝါကျ ၂ခုတွင် ပထမဝါကျရှိ မန္တလေးသည် နာမ်ဖြစ်သည်။
  2. ဒုတိယဝါကျရှိ ထို သည် ပထမဝါကျရှိ မန္တလေး ဟူသော နာမ်၏အစား သုံးထားသော နာမ်စား ဖြစ်သည်။
  3. ထို့ပြင် မန္တလေးဟူသော နာမ်ကိုလည်း ညွှန်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုသည် အညွှန်းနာမ်စား ဖြစ်သည်။
 4. မောင်ကျော်သည် မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ် စက်ဘီး တစ်စီးကို ရသည်။ ၎င်း ကို သူအလွန်နှစ်သက်သည်။

  1. ဤဝါကျ ၂ ခုတွင် ပထမဝါကျရှိ စက်ဘီးသည် နာမ် ဖြစ်သည်။
  2. ဒုတိယဝါကျရှိ ၎င်း သည် ပထမဝါကျရှိ စက်ဘီးဟူသော နာမ်၏အစားသုံးထားသော နာမ်စားဖြစ်သည်။
  3. ထို့ပြင် စက်ဘီးဟူသော နာမ်ကိုလည်း ညွှန်ပြသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်း သည် အညွှန်းနာမ်စား ဖြစ်သည်။

အမေးနာမ်စား

အမေးသဘောဖြင့် နာမ်ပုဒ်၏အစားသုံးသော နာမ်စားကို အမေးနာမ်စား ဟုခေါ်သည်။

 • ဘယ်
 • ဘာ
 • မည်သူ
 1. ဤစာအုပ်ကို ဘယ်က ဝယ်လာသနည်း။ အမေဘယ်သွားသနည်း။

  1. ဤဝါကျ ၂ ခုတွင် ပထမဝါကျရှိ ဘယ်သည် စာအုပ်ဝယ်လာသည့်နေရာကို မေးမြန်းခြင်းဖြင့် ဝယ်လာသည့် နေရာ (နာမ်)၏အစား သုံးသော နာမ်စားဖြစ်သည်။
  2. ဒုတိယဝါကျရှိ ဘယ်မာမူ အမေသွားသည့်နေရာကို မေးမြန်းခြင်းဖြင့် အမေသွားရာနေရာ (နာမ်)၏အစား သုံးသော နာမ်စားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘယ်သည် အမေးနာမ်စား ဖြစ်သည်။
 2. အမေဘာကိုကြိုက်သလဲ။ အမေ ဘာဝယ်လာသလဲ။

  1. ဤဝါကျ ၂ ခုတွင် ပထမဝါကျရှိ ဘာသည် အမေကြိုက်သည့်အရာကို မေးမြန်းခြင်းဖြင့် အမေကြိုက်သည့်အရာ (နာမ်)၏အစားသုံးသော နာမ်စားဖြစ်သည်။
  2. ဒုတိယဝါကျရှိ ဘာမှာမူအမေဝယ်လာသည့် အရာကို မေးမြန်းခြင်း ဖြင့် ဝယ်လာသည့်အရာ (နာမ်)၏အစား သုံးသော နာမ်စားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ဘာသည် အမေးနာမ်စားဖြစ်သည်။
 3. ဈေးသို့ မည်သူ သွားသနည်း။ ဈေး၌ မည်သူနှင့် တွေ့ခဲ့သနည်း။

  1. ဤဝါကျ ၂ ခုတွင် ပထမဝါကျရှိ မည်သူသည် ဈေးသို့သွားသူကို မေးမြန်းခြင်းဖြင့် သွားသူ(နာမ်)၏ အစားသုံးသော နာမ်စား ဖြစ်သည်။
  2. ဒုတိယဝါကျရှိ မည်သူမှာမူ ဈေး၌တေ့ခဲ့သကို မေးမြန်းခြင်းဖြင့် တွေ့ခဲ့သူ(နာမ်)၏အစားသုံးသော နာမ်စားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မည်သူသည် အမေးနာမ်စားဖြစ်သည်။

သင်္ချာနာမ်စား

အရေအတွက်အနည်းအများ၊ ပမာဏ ကို ပြသော နာမ်စားကို သင်္ချာနာမ်စား ဟုခေါ်သည်။

 • တစ်ပါး
 • နှစ်ယောက်
 • သုံးကောင်
 • လေးခု
 • အချို့
 • အားလုံး
 • အနည်းငယ်
 • တစ်ဝက်
 1. ဦးမြမှာ သားနှစ်ယောက်ရှိသည်။ တစ်ယောက်သည် ရန်ကုန်မြို့တွင် နေသည်။ တစ်ယောက်သည် မန္တလေးမှာ နေသည်။

  1. ဤဝါကျ ၃ ခုတွင် ပထမဝါကျရှိ သားသည် နာမ်ဖြစ်သည်။
  2. ဒုတိယဝါကျရှိ တစ်ယောက်နှင့် တတိယဝါကျရှိ တစ်ယောက် တို့သည် သားဟူသော နာမ်၏ အစားသုံးထားသော နာမ်စားများ ဖြစ်ကြသည်။
  3. ထို့ပြင် အရေအတွက်ကိုလည်း ပြသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ယောက်သည် သင်္ချာနာမ်စားဖြစ်သည်။
 2. ကျွန်ုပ်တွင် မြင်းလေးကောင်ရှိသည်။ တစ်ကောင်မှာ အုန်းခွံရောင်ဖြစ်သည်။ သုံးကောင်မှာ အညိုရောင်ဖြစ်သည်။

  1. ဤဝါကျ ၃ ခုတွင် ပထမဝါကျရှိ မြင်းသည် နာမ်ဖြစ်သည်။
  2. ဒုတိယဝါကျရှိ တစ်ကောင်နှင့် တတိယဝါကျရှိ သုံးကောင် တို့ သည် မြင်းဟူသော နာမ်၏အစား သုံးထားသည့် နာမ်စားများ ဖြစ်ကြသည်။
  3. ထို့ပြင် အရေအတွက်ကိုလည်း ပြသည်။ ထို့ကြောင့် တစ်ကောင်နှင့်သုံးကောင် တို့သည် သင်္ချာနာမ်စားများ ဖြစ်ကြသည်။
 3. ခြံထဲတွင် ပန်းပင်များရှိကြသည်။ အချို့သည် နှင်းဆီပန်းပင်များ ဖြစ်ကြသည်။

  1. ဤဝါကျ ၂ ခုတွင် ပထမဝါကျရှိ ပန်းပင်များသည် နာမ် ဖြစ်သည်။
  2. ဒုတိယဝါကျရှိ အချို့သည် ပထမဝါကျရှိ ပန်းပင်အားလုံး အနက်မှ ပန်းပင်တစ်စိတ်တစ်ဒေသ၏ အစားသုံးထားသော နာမ်စားဖြစ်သည်။
  3. ထို့ကြောင့် အချို့သည် သင်္ချာနာမ်စားဖြစ်သည်။
 4. ဦးဖိုးမောင်တွင် သားသမီးသုံးယောက်ရှိသည်။ အားလုံးလိမ္မာကြသည်။

  1. ဤဝါကျ ၂ ခုတွင် ပထမဝါကျရှိ သားသမီးသည် နာမ်ဖြစ်သည်။
  2. ဒုတိယဝါကျရှိ အားလုံးသည် ပထမဝါကျရှိ သားသမီး ဟူသော နာမ်၏အစား သုံးထားသောနာမ်စား ဖြစ်သည်။
  3. ထို့ပြင် အရေအတွက် ပမာဏကိုလည်းပြသည်။ ထို့ကြောင့် အားလုံးသည် သင်္ချာနာမ်စားဖြစ်သည်။