အာမေဍိတ်

ထိတ်လန့်ခြင်း၊ ဝမ်းသာခြင်း၊ အံ့သြခြင်းစသည့် တစ်စုံတစ်ခုသောအကြောင်းကြောင့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် စိတ်လှုပ်ရှားကာနှုတ်မှ ရုတ်တရက် ထွက်ပေါ်လာသောအသံကို အာမေဍိတ် ဟုခေါ်သည်။

 • အမယ်လေး
 1. ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့သောကြောင့် နှုတ်မှရုတ်တရက် ထွက်ပေါ်လာသည့် အာမေဍိတ်များ

  1. အမယ်လေး
  2. အမယ်လေး ...မြွေကြီး၊ မြွေကြီး
  3. မီး..မီး
  4. သူခိုး... သူခိုး
  5. သူခိုး... သူခိုး၊ လိုက်ဟ... လိုက်ဟ
 2. ဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုခုကို ကြုံတေ့ရသဖြင့် နှုတ်မှ ရုတ်တရက် ထွက်ပေါ်လာသည့် အာမေဍိတ်များ

  1. အား...
  2. အား... သေပါပြီ
  3. ခွေးရူး... ခွေးရူး