ပစ္စည်း

နာမ်၊ နာမ်စား၊ နာမဝိသေသန၊ ကြိယာ၊ ကြိယာဝိသေသနတို့၏အဓိပ္ပာယ်ကို ထူးခြားလေးနက်အောင် ကူညီထောက်ပံ့သော စကားလုံးကို ပစ္စည်း ဟုခေါ်သည်။

 • ပစ္စည်း မျိုးရှိသည်။
 • များ
 • တို့
 • သော
 • သည့်
 • မည့်
 • သာ
 • ရဲ
 • သင့်
 • ပင်
 • ဝံ့
 • ရက်
 • ရှာ
 • တော့
 • နှင့်
 • ချည်း
 • ပါ
 • နှယ်
 • လို
 • ခဲ
 • နိုင်
 • ကြ
 • ကုန်
 • ပေ
 • အတိုင်း
 • လား
 1. မောင်ဘချစ်ကို သူငယ်ချင်းများက ချစ်ခင်ကြသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ များဟူသော စကားလုံးသည် အရေအတွက် တစ်ခုထက် ပိုကြောင်းကို ပြသည်။ ဤသို့ပြုခြင်းဖြင့် သူငယ်ချင်းဟူသော နာမ်ပုဒ်၏အဓိပ္ပာယ်ကို ထူးခြားအောင် ကူညီထောက်ပံ့သည်။ ထို့ကြောင့်များသည် ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
 2. မောင်ဘချစ်သည် ယဉ်ကျေးသောသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။

  1. ဤဝါကျ၌ ယဉ်ကျေးသော ဟူသည့် နာမဝိသေသနသည် သူဟူသော နာမ်စားကို အထူးပြုခြင်းဖြင့် မောင်ဘချစ်သည် မည်သို့သော သူဖြစ်ကြောင်းကို ပြသည်။
  2. ဤသို့ ပြရာ၌ သောဟူသော စကားလုံးက ကူညီထောက်ပံ့သည်။
  3. ထို့ကြောင့် သောသည် ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
 3. မောင်ဘချစ်သည် ကြက်သားဟင်းကိုသာ စားသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ မောင်ဘချစ်သည် အခြားဟင်းများကို မစားဘဲ ကြက်သားဟင်း တစ်မျိုးတည်းသာ စားကြောင်းကို သာဟူသော စကားလုံးက ကန့်သတ်ပြသည်။
  2. ဤသို့ ကြက်သားဟင်းကို ကန့်သတ်ပြခြင်းဖြင့် သာဟူသော စကားလုံး သည် ကြက်သားဟင်းဟူသော နာမ်ပုဒ်၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ထူးခြားလေးနက်အောင်ကူညီထောက်ပံ့သည်။
  3. ထို့ကြောင့် သာသည် ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
 4. ဤကိစ္စကို မြန်မြန်သာ ဆောင်ရွက်ပါ။

  1. ဤဝါကျ၌ ပြုဖွယ်ရှိသော ကိစ္စကို နှေးနှေးမဆောင်ရွက်ဘဲ မြန်မြန် ဆောင်ရွက်စေလိုကြောင်းကို သာဟူသော စကားလုံးက ကန့်သတ်ပြသည်။
  2. ဤသို့ ကန့်သတ်ပြခြင်းဖြင့် သာသည် မြန်မြန် ဟူသော ကြိယာဝိသေသနကိုထူးခြားအောင် ကူညီထောက်ပံ့သည်။
  3. ထို့ကြောင့် သာသည် ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
 5. မောင်ဘချစ်သည် မှန်ရာကို ပြောဝံ့သည်။

  1. ဤဝါကျ၌ မောင်ဘချစ်သည် မှန်ရာကို ပြောရန် မကြောက်မရွံ့ကြောင်းကို ဝံ့ဟူသော စကားလုံးက ပြသည်။
  2. ဤသို့ ပြခြင်းဖြင့် ဝံ့သည် ပြော ဟူသော ကြိယာ၏ အဓိပ္ပာယ်ကို ထူးခြားအောင် ကူညီထောက်ပံ့သည်။
  3. ထို့ကြောင့် ဝံ့သည် ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
 6. မင်းကြက်သားဟင်း ကြိုက်သလား။

  1. ဤဝါကျ၌ လားသည် ကြက်သားဟင်း ကြိုက်မကြိုက် ကို မေးမြန်းသည့်သဘောဖြင့် ကြိုက်ဟူသော ကြိယာ၏အဓိပ္ပာယ်ကို ထူးခြားအောင် ကူညီထောက်ပံ့သည်။
  2. ထို့ကြောင့် လားသည် ပစ္စည်းဖြစ်သည်။
 7. ကျွန်တော် ကြက်သားဟင်း မကြိုက်ပါ။

  1. ဤဝါကျ၌ သည် ကြက်သားဟင်း မကြိုက်ကြောင်းကို ငြင်းပယ်သည့်သဘောဖြင့် ကြိုက်ဟူသော ကြိယာ၏အဓိပ္ပာယ်ကို ထူးခြားအောင် ကူညီထောက်ပံ့သည်။
  2. ထို့ကြောင့် သည် ပစ္စည်းဖြစ်သည်။

နာမ်ပစ္စည်း

နာမ်၊ နာမ်စားတို့၏အဓိပ္ပာယ်ကို ထူးခြားလေးနက်အောင် ကူညီထောက်ပံ့သော ပစ္စည်းကို နာမ်ပစ္စည်း ဟုခေါ်သည်။

နာမ်ပစ္စည်း '၉' မျိုးရှိသည်။

မျိုးပြပစ္စည်း

သက်ရှိသက်မဲ့တို့၏ ပုံသဏ္ဌန်၊ အမျိုးအစားအလိုက် သင်္ချာပုဒ်များနှင့် တွဲ၍သုံးသောပစ္စည်းကို မျိုးပြပစ္စည်း ဟုခေါ်သည်။

 • ကောင်
 • ခု
 • ခွန်း
 • စောင်
 • ဆူ
 • ထည်
 • ပင်
 • ပါး
 • ယောက်
 • လက်
 1. ပိုးမွှားတိရိစ္ဆာန်များအတွက် သုံးသည်။

  1. ပင့်ကူတစ်ကောင်
  2. ခွေးတစ်ကောင်
  3. ဆင်တစ်ကောင်
  4. ငှက်တစ်ကောင်
 2. အရာဝတ္ထုအချို့အတွက် သုံးသည်။

  1. ခဲတံချွန်စက်တစ်ခု
  2. ခဲဖျက်တစ်ခု
  3. ပြက္ခဒိန်တစ်ခု
 3. ပြောစကားအတွက် သုံးသည်။

  1. စကားနှစ်ခွန်း
  2. စကားငါးခွန်း
 4. စာအုပ်၊ စာတမ်းများအတွက် သုံးသည်။

  1. စာတစ်စောင်
  2. ကျမ်းတစ်စောင်
  3. ဓမ္မသတ် တစ်စောင်
 5. ရှိခိုးပူဇော်ထိုက်သော၊ ရိုသေလေးစားထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်၊ အရာဝတ္ထုတို့အတွက် သုံးသည်။

  1. ဘုရားတစ်ဆူ
  2. စေတီတစ်ဆူ
  3. ကျမ်းတစ်ဆူ
  4. ပုရပိုက်တစ်ဆူ
 6. အဝတ်အထည်တို့အတွက် သုံးသည်။

  1. လုံချည်တစ်ထည်
  2. တဘက်တစ်ထည်
  3. စောင်တစ်ထည်
 7. သစ်ပင်စသည်တို့အတွက် သုံးသည်။

  1. သစ်ပင်တစ်ပင်
  2. ဝါးတစ်ပင်
  3. သုံးပင်အိမ်
 8. မွန်မြတ်သောအရာဝတ္ထု၊ ရိုသေလေးစားပူဇော်ထိုက်သော ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် အထွေထွေအပြားပြား ရှိသော အရာဝတ္ထုတို့အတွက် သုံးသည်။

  1. ရတနာသုံးပါး
  2. ရဟန်းတစ်ပါး
  3. မြို့အင်္ဂါလေးပါး
  4. စမုန်မျိုးငါးပါး
 9. လူတို့အတွက် သုံးသည်။

  1. လူနှစ်ယောက်
  2. ယောကျာ်းသုံးယောက်
  3. မိန်းကလေးဆယ်ယောက်
 10. အရာဝတ္ထုအချို့အတွက် သုံးသည်။

  1. ဓားတစ်လက်
  2. ထီးတစ်လက်
  3. သေနတ်နှစ်လက်
 11. များသောအားဖြင့် မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးများအတွက် သုံးသည်။

  1. ဆေးတစ်ဖုံ
  2. လျက်ဆားတစ်ဖုံ

လိင်ညွှန်းပစ္စည်း

အဖိုအမသဘာဝကို ဖော်ပြသည့် ပစ္စည်းကို လိင်ညွှန်းပစ္စည်း ဟုခေါ်သည်။

  ကိန်းညွှန်းပစ္စည်း

  နာမ်၊ နာမ်စားတို့၏အရေအတွက် တစ်ခုထက်ကို ပိုကြောင်းကို ညွှန်ပြသောပစ္စည်းကို ကိန်းညွှန်းပစ္စည်း ဟုခေါ်သည်။

  • များ
  • တို့
  1. လူကလေး ကစားနေသည်။ လူကလေးများ ကစားနေကြသည်။

   1. ပထမဝါကျရှိ လူကလေးသည် အရေအတွက်တစ်ခုသာ ရှိသော နာမ်ဖြစ်သည်။
   2. ဒုတိယဝါကျရှိ လူကလေးများ သည် အရေအတွက် တစ်ခုထက်ပိုသောနာမ်ဖြစ်သည်။
   3. အရေအတွက် တစ်ခုထက်ပိုကြောင်းကို များဟူသော စကားလုံးက ညွှန်ပြသည်။
   4. ထို့ကြောင့် များသည် နာမ်ပုဒ်အရေအတွက် တစ်ခုထက်ပိုကြောင်းကို ညွှန်ပြသော ကိန်းညွှန်းပစ္စည်းဖြစ်သည်။
  2. သူသည် လိမ္မာသည်။ သူတို့သည် လိမ္မာကြသည်။

   1. ပထမဝါကျရှိ သူ သည် အရေအတွက် တစ်ခုသာရှိသော နာမ်စားဖြစ်သည်။
   2. ဒုတိယဝါကျရှိ သူတို့သည် အရေအတွက် တစ်ခုထက်ပိုသော နာမ်စားဖြစ်သည်။
   3. အရေအတက်တစ်ခုထက် ပိုကြောင်းကို တို့ဟူသော စကားလုံးက ညွှန်ပြသည်။
   4. ထို့ကြောင့် တို့ သည် နာမ်စားအရေအတွက် တစ်ခုထက် ပိုကြောင်းကို ညွှန်ပြသော ကိန်းညွှန်းပစ္စည်းဖြစ်သည်။

  သင်္ချာပစ္စည်း

  သင်္ချာပစ္စည်း '၄' မျိုးရှိသည်။

  • တိတိ
  • ကျ
  • စီ
  • ကျစီ
  • လုံး
  • စလုံး
  • တည်း
  • လျှင်

  ကြိယာပစ္စည်း

  ပုဒ်ပြောင်းပစ္စည်း