နာမဝိသေသန

နာမ်ကို အထူးပြုသောပုဒ်ကို နာမဝိသေသန ဟုခေါ်သည်။

 • နာမဝိသေသနတို့ကို အနက်အဓိပ္ပာယ်အရ မျိုးနှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ မျိုး ခွဲသည်။
 • လိမ္မာသော
 • ရဲရင့်သော
 • ကောင်းသော
 • ချိုသော
 • မှောင်မိုက်သော
 • ခမ်းနားသော
 • မွန်မြတ်သော
 • ဖြောင့်တန်းသော
 1. မောင်သူရသည် ကျောင်းသားဖြစ်သည်။ မောင်သူရသည် လိမ္မာသော ကျောင်းသားဖြစ်သည်။

  1. ပထမဝါကျ၌ မောင်သူရသည် ကျောင်းသား ဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။
  2. ဒုတိယဝါကျ၌မူ မောင်သူရသည် မည်သို့သောကျောင်းသား ဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။
  3. မောင်သူရသည် မည်သို့သော ကျောင်းသားဖြစ်သနည်း။ လိမ္မာသော ကျောင်းသား ဖြစ်သည်။ ဤ၌ လိမ္မာသော ဟူသောပုဒ်သည် ကျောင်းသား ဟူသော နာမ်ပုဒ်ကို အထူးပြုသည်။ ဤကဲ့သို့ နာမ်ကို အထူးပြုသည့်ပုဒ်ကို နာမဝိသေသနဟုခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် လိမ္မာသောသည် နာမဝိသေသနဖြစ်သည်။
 2. စိန်ဗေဒါသည် ဆိုင်းပညာရှင် ဖြစ်သည်။ စိန်ဗေဒါသည် ကျော်ကြားသော ဆိုင်းပညာရှင်ဖြစ်သည်။

  1. ပထမဝါကျ၌ စိန်ဗေဒါသည် ဆိုင်းပညာရင်ဖြစ်ကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။
  2. ဒုတိယဝါကျ၌မူ စိန်ဗေဒါသည် မည်သို့သော ဆိုင်းပညာရင် ဖြစ်ကြောင်း ကို ဖော်ပြထားသည်။
  3. စိန်ဗေဒါသည် မည်သို့သော ဆိုင်းပညာရှင် ဖြစ်သနည်း။ ကျော်ကြားသော ဆိုင်းပညာရှင် ဖြစ်သည်။ ဤ၌ ကျော်ကြားသော ဟူသော ပုဒ်သည် ဆိုင်းပညာရှင် ဟူသော နာမ်ပုဒ်ကို အထူးပြုသည်။ ဤကဲ့သို့ နာမ်ကို အထူးပြုသည့်ပုဒ်ကို နာမဝိသေသနဟု ခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျော်ကြားသောသည် နာမဝိသေသနဖြစ်သည်။

အနက်အဓိပ္ပာယ်အရ

ဂုဏ်ရည်ပြနာမဝိသေသန

နာမ်၏ဂုဏ်အရည်အချင်းကိုပြ၍ ယင်းနာမ်ကို အထူးပြုသည့်ပုဒ်ကို ဂုဏ်ရည်ပြနာမဝိသေသန ဟုခေါ်သည်။

 • လိမ္မာသော
 • ကောင်းသော
 • မိုက်သော
 • ချိုသော
 • ခါးသော
 1. မောင်ရေခဲသည် လိမ္မာသော ကျောင်းသားဖြစ်သည်။

  1. ဤဝါကျ၌ လိမ္မာသောက မောင်ရေခဲသည် မည်သို့သော ကျောင်းသားဖြစ်ကြောင်းကို ပြသည်။
  2. လိမ္မာသော ဟူသောပုဒ်သည် ဂုဏ်အရည်အချင်းကိုပြခြင်းဖြင့် ကျောင်းသား ဟူသောနာမ်ကို အထူးပြုသည်။
  3. ထို့ကြောင့် လိမ္မာသောသည် ဂုဏ်ရည်ပြ နာမဝိသေသန ဖြစ်သည်။

အညွှန်းနာမဝိသေသန

နာမ်ကို ညွှန်ပြခြင်းဖြင့် အထူးပြုသည့်ပုဒ်ကို အညွှန်းနာမဝိသေသန ဟုခေါ်သည်။

 • သည်
 • ထို
 • ၎င်း
 • တစ်စုံတစ်ခု
 • တစ်ပါး
 • အခြား
 1. ဤစကားသည် ရှေးပညာရှိတို့၏ အဆိုအမိန့်တည်း။

  1. ဤဝါကျ၌ စကားသည် နာမ်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါစကားသည် အခြားတစ်ပါးသော စကားမဟုတ်။
  2. ရှေးပညာရှိတို့စကားဖြစ်ကြောင်းကို ဤက ညွန်ပြသည်။
  3. ထိုသို့ ညွှန်ပြခြင်းဖြင့် ဤသည် စကားဟူသော နာမ်ကို အထူးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် ဤသည် အညွှန်းနာမဝိသေသန ဖြစ်သည်။
 2. ရှေးပညာရှိတို့၏ အခြားအဆိုအမိန် အခြားအဆိုအမိန် အခြားအဆိုအမိန့်များလည်း ရှိသေးသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ အဆိုအမိန် အဆိုအမိန် အဆိုအမိန့်သည် နာမ်ဖြစ်သည်။
  2. သိရှိပြီး ဖြစ်သော အဆိုအမိန့်များသာမက တစ်ပါးသော အဆိုအမိန့်များလည်း ရှိသေးကြောင်းကို အခြားက ညွှန်ပြသည်။
  3. ထိုသို့ညွှန်ပြခြင်းအားဖြင့် အခြားသည် အဆိုအမိန် အဆိုအမိန် အဆိုအမိန့်ဟူသောနာမ်ကို အထူးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် အခြားသည် အညွှန်းနာမဝိသေသန ဖြစ်သည်။

သင်္ချာနာမဝိသေသန

အရေအတွက်ကို လည်းကောင်း၊ အစဉ်ကိုလည်းကောင်း၊ အနည်းအများပမာဏကိုလည်းကောင်း ဖော်ပြ၍ နာမ်ကို အထူးပြုသောပုဒ်ကို သင်္ချာနာမဝိသေသန ဟုခေါ်သည်။

 • တစ်
 • နှစ်
 • သုံး
 • ပထမ
 • ဒုတိယ
 • တတိယ
 • အချို့
 • အားလုံး
 • အလုံးစုံ
 1. မောင်ရေခဲတွင် ညီသုံးယောက် ညီသုံးယောက် ညီသုံးယောက်ရှသည်။

  1. ဤဝါကျတွင် သုံးယောက် သုံးယောက် သုံးယောက်က မောင်ရေခဲ၌ ညီမည်မျှ ရှိကြောင်းကိုပြသည်။
  2. သုံးယောက် သုံးယောက် သုံးယောက်ဟူသော ပုဒ်သည် အရေအတွက်ကို ပြခြင်းဖြင့် ညီ ဟူသော နာမ်ကို အထူးပြုသည်။
  3. ထို့ကြောင့် သုံးယောက် သုံးယောက် သုံးယောက် သည် အရေအတွက်ကို ပြသော သင်္ချာနာမဝိသေသနဖြစ်သည်။
 2. မောင်ရေခဲသည် အတန်းတင်စာမေးပွဲ၌ ပထမဆုကို ရရှိသည်။

  1. ဤဝါကျတွင် ပထမက မောင်ရေခဲသည် အတန်းတင်စာမေးပွဲ၌ မည်သည့် ဆုရရှိကြောင်းကို ပြသည်။
  2. ပထမ ဟူသော ပုဒ်သည် မောင်ရေခဲ ရရှိ သောဆုအစဉ်ကို ပြခြင်းဖြင့် ဆု ဟူသော နာမ်ကို အထူးပြုသည်။
  3. ထို့ကြောင့် ပထမသည် နာမ်၏အစဉ်ကို ဖော်ပြသော သင်္ချာနာမဝိသေသန ဖြစ်သည်။
 3. မောင်သံချောင်းတို့အတန်းတွင် ကျောင်းသား ၄၅ ယောက် ရှိသည်။ ကျောင်းသားအားလုံး စာကြိုးစားကြသည်။

  1. ဤဝါကျ ၂ခုတွင် ပထမဝါကျရှိကျောင်းသားသည် နာမ်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယဝါကျရှိ ကျောင်းသားသည်လည်း နာမ်ဖြစ်သည်။
  2. ထို့ပြင် ဒုတိယဝါကျ၌ အားလုံးသည် ကျောင်းသား ဟူသော နာမ်၏ အနည်းအများ ပမာဏကိုပြခြင်းဖြင့် အဆိုပါ နာမ်ကို အထူးပြုသည်။
  3. ထို့ကြောင့် အားလုံးသည် အနည်းအများ ပမာဏကိုပြသော သင်္ချာနာမဝိသေသန ဖြစ်သည်။

အမေးနာမဝိသေသန

အမေးသဘောဖြင့် နာမ်ကို အထူးပြုသော ပုဒ်ကို အမေးနာမဝိသေသန ဟုခေါ်သည်။

 • မည်မျှ
 • မည်သည့်
 • မည်သို့သော
 • ဘယ်
 • အဘယ်
 • ဘယ်လောက်
 1. မောင်သံချောင်းတို့အတန်းတွင် ကျောင်းသားမည်မျှ စာမေးပွဲအောင် သနည်း။

  1. ဤဝါကျတွင်ရှိသော ကျောင်းသားသည် နာမ်ဖြစ်သည်။
  2. မည်မျှဟူသော ပုဒ်သည် စာမေးပွဲအောင်သော အရေအတွက်ကို မေးမြန်းသည့်သဘောဖြင့် ကျောင်းသား ဟူသော နာမ်ကို အထူးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် မည်မျှသည် အမေးနာမဝိသေသန ဖြစ်သည်။
 2. မုန့်နှစ်မျိုးတွင် မည်သည့်မုန် မည်သည့်မုန် မည်သည့်မုန့်ကို ပိုကြိုက်သနည်း။

  1. ဤဝါကျတွင်ရှိသော မုန့်သည် နာမ်ဖြစ်သည်။
  2. မည်သည့် မည်သည့် မည်သည့်ဟူသော ပုဒ်သည် ပိုကြိုက်သော မုန့်အမျိုးအမည်ကို မေးမြန်းသည့် သဘောဖြင့် မုန့် ဟူသောနာမ်ကို အထူးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့် မည်သည့် မည်သည့် သည် အမေးနာမဝိသေသန ဖြစ်သည်။
 3. မောင်ရေခဲသည် မည်သို့သော ကျောင်းသားဖြစ်သနည်း။

  1. ဤဝါကျတွင်ရှိသော ကျောင်းသားသည် နာမ်ဖြစ်သည်။
  2. မည်သို့သော ဟူသောပုဒ်သည် မောင်ရေခဲ မည်သို့သောသူ ဖြစ်ကြောင်းကို မေးမြန်းသည့်သဘောဖြင့် ကျောင်းသား ဟူသောနာမ်ကို အထူးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် မည်သို့သောသည် အမေးနာမဝိသေသန ဖြစ်သည်။

ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအရ

ပင်ကိုနာမဝိသေသန

မြန်မာသဒ္ဒါနည်းဖြင့် ခွဲစိတ်၍လည်းမရ၊ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းလည်းမဟုတ်၊ နဂိုမူလအတိုင်းဖြစ်သော နာမဝိသေသနကို ပင်ကိုနာမဝိသေသန ဟုခေါ်သည်။

 • ကောင်းသော
 • မြင့်သော
 • အေးသော
 • ချိုသော
 • ဝသော
 • ခမ်းနားသော
 • လိမ္မာသော
 • ယဉ်ကျေးသော
 • ဝပြောသော
 1. စကားလုံးတစ်လုံး၊ သို့မဟုတ် ပုဒ်တစ်ခုကိုခွဲစိတ်လိုက်လျှင် ထိုစကားလုံး၏ မူလရှိရင်း အနက်အဓိပ္ပာယ် ပျက်သွားသည်ကို ခွဲစိတ်၍မရ ဟု ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်သည်။

  1. သာဓက အားဖြင့် ကောင်း၊ မြင့်၊ အေး စသည်တို့သည် ခွဲ စိတ်၍လည်းမရ၊ ပေါင်းစပ်ထားခြင်းလည်းမဟုတ်သော ပင်ကိုနာမဝိသေသနများ ဖြစ်ကြသည်။
  2. ခမ်းနားဟူသော နာမဝိသေသနသည်လည်း ခွဲစိတ်၍မရသော၊ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထား ခြင်းလည်းမဟုတ်သော ပင်ကိုနာမဝိသေသန ဖြစ်သည်။
 2. ခမ်းနား၏ ဆိုလိုရင်းအနက်မှာ ကြီးကျယ်ထည်ဝါသော ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ခမ်းနားကိုခွဲလိုက်လျှင် ခမ်း နှင့် နားဟူသော အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကိုရမည်။

  1. သို့ရာတွင် ခမ်းသည်လည်းကောင်း၊ နားသည်လည်းကောင်း ခမ်းနား၏ ဆိုလိုရင်းအနက်ကိုမပေးနိုင်ချေ။
 3. ဤသို့ ခွဲစိတ်ခြင်းဖြင့် ဆိုလိုရင်းအနက်အဓိပ္ပာယ် ပျက်သားသည်။

  1. ထို့ကြောင့် ခမ်းနားသည် ထပ်မံခွဲစိတ်မရသော ပင်ကိုနာမဝိသေသန ဖြစ်သည်။
 4. ထိုနည်းအတူ လိမ္မာသော၊ ယဉ်ကျေးသော၊ ဝပြောသော စသည်တို့သည် ခွဲစိတ်၍လည်းမရ၊ ပေါင်းစပ်ထားခြင်းလည်းမဟုတ်၊ နဂိုမူလအတိုင်း ဖြစ်သော ပင်ကိုနာမဝိသေသနများ ဖြစ်ကြသည်။

ပေါင်းစပ်နာမဝိသေသန

နာမဝိသေသနတစ်ခု အနည်းဆုံးပါဝင်လျက် နာမ်တစ်ခုနှင့်ဖြစ်စေ၊ နာမဝိသေသနတစ်ခုနှင့်ဖြစ်စေ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသော နာမဝိသေသနကို ပေါင်းစပ်နာမဝိသေသန ဟုခေါ်သည်။

 • ရုပ်ဖြောင့်
 • ပါးစပ်ဖွာ
 • မျက်စိမွဲ
 • မျက်နှာပွင့်
 • သတ္တိပြောင်
 • ညံ့ဖျင်း
 • ကျယ်ပြန့်
 • သေးသွယ်
 1. ရုပ် + ဖြောင့်

  1. ရုပ်ဖြောင့်
 2. ပါးစပ် + ဖွာ

  1. ပါးစပ်ဖွာ
 3. မျက်စိ + မွဲ

  1. မျက်စိမွဲ
 4. မျက်နှာ + ပွင့်

  1. မျက်နှာပွင့်
 5. သတ္တိ + ပြောင်

  1. သတ္တိပြောင်
 6. စိတ် + တို

  1. စိတ်တို
 7. အား + ငယ်

  1. အားငယ်
 8. ညံ့ + ဖျင်း

  1. ညံ့ဖျင်း
 9. ကျယ် + ပြန့်

  1. ကျယ်ပြန့်
 10. သေး + သွယ်

  1. သေးသွယ်
 11. မိုက် + ရိုင်း

  1. မိုက်ရိုင်း
 12. ကြီး + လေး

  1. ကြီးလေး
 13. ဖြောင့် + မတ်

  1. ဖြောင့်မတ်
 14. တည် + ငြိမ်

  1. တည်ငြိမ်

နာမဝိသေသနအဆင့်ခွဲခြားခြင်း

နာမဝိသေသနသည် နာမ်ကိုအထူးပြုသည်။ အချို့နာမဝိသေသနတို့သည် နာမ်ကို အထူးပြုခြင်းဖြင့် နာမ်၏ဂုဏ်အရည်အသွေး အနည်းအများကို ခွဲခြားပြသည်။

သာမန်အဆင့်

နာမ်ပုဒ်တစ်ခုခုကို အထူးပြုခြင်းဖြင့် ထိုနာမ်ပုဒ်တွင်ရှိသော ဂုဏ်အရည်အသွေးကို သာမန်မျှ ပြသော နာမဝိသေသနသည် သာမန်အဆင့် သာမန်အဆင့် သာမန်အဆင့် ဖြစ်သည်။

 • ရဲရင့်သော စစ်သူကြီး
 • ချွဲပျစ်သော အရည်
 • လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံ
 • မွှေးသောပန်း
 1. ရဲရင့်သောစစ်သူကြီး

  1. ရဲရင့်သောစစ်သူကြီး၌ ပါဝင်သည့် ရဲရင့်သော က စစ်သူကြီး ၏ ရဲရင့်သည့် ဂုဏ်အရည်အသွေးကို သာမန်မျှ ဖော်ပြသည်။
 2. ချွဲပျစ်သောအရည်

  1. ချွဲပျစ်သောအရည်၌ ပါဝင်သည့် ချွဲပျစ်သော က အရည်၏ ချွဲပျစ်သည့် ဂုဏ်အရည်အသွေးကို သာမန်မျှဖော်ပြသည်။
 3. လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံ

  1. လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံ၌ ပါဝင်သည့် လတ်ဆတ်သောက အသီးအနှံ၏ လတ်ဆတ်သည့် ဂုဏ်အရည်အသေးကို သာမန်မျှ ဖော်ပြသည်။
 4. မွှေးသောပန်

  1. မွှေးသောပန်း၌ ပါဝင်သည့် မွှေးသော က ပန်း ၏ မွှေးသည့် ဂုဏ်အရည်အသွေးကို သာမန်မျှဖော်ပြသည်။

သာလွန်အဆင့်

ဂုဏ်အရည်အသွေးရှိသော နာမ်ပုဒ်နှစ်ခုတို့တွင် တစ်ခုသည် အခြားတစ်ခုထက် ဂုဏ်အရည်အသေး သာလွန်ကြောင်း နှိုင်းယှဉ်ပြသော နာမဝိသေသနသည် သာလွန်အဆင့် ဖြစ်သည်။

 • သာ၍ ရဲရင့်သော စစ်သူကြီး
 • သာ၍ ချွဲပျစ်သော အရည်
 • သာ၍ လတ်ဆတ်သော အသီးအနှံ
 • သာ၍ မွှေးသောပန်း
 1. သာ၍ရဲရင့်သောစစ်သူကြီး၌ ပါဝင်သော စစ်သူကြီးသည် အခြား စစ်သူကြီး တစ်ဦးထက် ရဲရင့်သည့် ဂုဏ်အရည်အသွေး သာလွန်ကြောင်းကို သာ၍ရဲရင့်သော ဟူသည့် နာမဝိသေသနကပြသည်။

 2. သာ၍ချွဲပျစ်သောအရည် သာ၍ချွဲပျစ်သောအရည် သာ၍ချွဲပျစ်သောအရည်၌ပါဝင်သော အရည်သည် အခြားအရည် တစ်မျိုးထက် ချွဲပျစ်သည့် ဂုဏ်အရည်အသွေး သာလွန်ကြောင်းကို သာ၍ချွဲပျစ်သော ဟူသည့် နာမဝိသေသနကပြသည်။

 3. သာ၍လတ်ဆတ်သောအသီးအနှံ၌ပါဝင်သော အသီးအနှံသည် အခြားအသီးအနံတစ်မျိုးထက် လတ်ဆတ်သည့် ဂုဏ်အရည်အသေး သာလွ န်ကြောင်းကို သာ၍ လတ်ဆတ်သောဟူသည့် နာမဝိသေသန က ပြသည်။

 4. သာ၍မွှေးသောပန်း၌ ပါဝင်သော ပန်း သည် အခြား ပန်းတစ်မျိုးထက် မွှေးသည့် ဂုဏ်အရည်အသွေး သာလွန်ကြောင်းကို သာ၍ မွှေးသော ဟူသည့် နာမဝိသေသနက ပြသည်။

  1. ဤကဲ့သို့ အရာတစ်ခု၏ ဂုဏ်အရည်အသွေးသည် အခြားအရာတစ်ခု၏ ဂုဏ်အရည်အသွေးထက် သာလွန်ကြောင်းကိုပြသော နာမဝိသေသနသည် သာလွန်အဆင့်ဖြစ်သည်။

အသာလွန်ဆုံးအဆင့်

ဂုဏ်အရည်အသွေးရှိသော နာမ်ပုဒ်အားလုံး အနက်မှ နာမ်ပုဒ်တစ်ခု၏ ဂုဏ်အရည်အသွေးသည် အခြားနာမ်ပုဒ်အားလုံး၏ ဂုဏ်အရည်အသွေးထက် အသာလွန်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းပြသည့်နာမဝိသေသနသည် အသာလွန်ဆုံးအဆင့် ဖြစ်သည်။

 • အရဲရင့်ဆုံး စစ်သူကြီး
 • အချွဲပျစ်ဆုံး အရည်
 • အလတ်ဆတ်ဆုံး အသီးအနှံ
 • အမွှေးဆုံးပန်း
 1. အရဲရင့်ဆုံးစစ်သူကြီး၌ ပါဝင်သော စစ်သူကြီးသည် စစ်သူကြီးအားလုံးအနက် ရဲရင့်သည့် ဂုဏ်အရည်အသွေး၌ အသာလွန်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းကို အရဲရင့်ဆုံးဟူသည့် နာမဝိသေသနက ပြသည်။

 2. အချွဲပျစ်ဆုံးအရည် အချွဲပျစ်ဆုံးအရည် အချွဲပျစ်ဆုံးအရည်၌ ပါဝင်သော အရည်သည် အရည် အားလုံးအနက် ချွဲပျစ်သည့် ဂုဏ်အရည်အသွေး၌ အသာလွန်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းကို အချွဲပျစ်ဆုံးဟူသည့် နာမဝိသေသနက ပြသည်။

 3. အလတ်ဆတ်ဆုံးအသီးအနှံ၌ ပါဝင်သော အသီးအနှံသည် အသီးအနှံ အားလုံးအနက် လတ်ဆတ်သည့် ဂုဏ်အရည်အသွေး၌ အသာလွန်ဆုံး ဖြစ်ကြောင်းကို အလတ်ဆတ်ဆုံးဟူသည့် နာမဝိသေသနက ပြသည်။

 4. အမွှေးဆုံးပန်းတွင် ပါဝင်သည့် ပန်း သည် ပန်းအားလုံးအနက် မွှေးသည့် ဂုဏ်အရည်အသွေး၌ အသာလွန်ဆုံး ဖြစ်ကြောင်းကို အမွှေးဆုံးဟူသည့် နာမဝိသေသနကပြသည်။

  1. ဤကဲ့သို့ အသာလွန်ဆုံး ဂုဏ်အရည်အသွေးရှိကြောင်းကို ပြသော နာမဝိသေသနသည် အသာလွန်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။