wicked

Noun

ဆိုးသွမ်းသူ။ နတ်ဆိုး။

  Adjective

  ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲသော။ ယုတ်မာသော။

  ထိခိုက်နစ်နာစေသော။ အန္တရာယ်ရှိသော။

  • a wicked blow. a wicked looking knife.

  ကျီစယ်သော

  • a wicked sense of humor.

  အရမ်းကောင်းသော။ မိုက်သော။

  • Their new CD is really wicked.

  ~ wickeder comparative; ~ wickedest superlative