well

Noun

ကောင်းမွန်စွာ

  ရေတွင်း။ ရေနံတွင်း။

  • The villagers get their water from a well.

  အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံတွင် အထပ်များကို ဖြတ်၍ အထက် အောက် တစ် ဖြောင့် တည်း ဖောက် ထားသော ဓာတ် လှေကား တွင်း၊ လေဆိုး ထုတ်ပေါက် စသည် တွင်း၊ ပေါက်။

   တရားသူကြီးရှေ့၌ ရှေ့နေများအတွက် နေရာ။

    ~ wells plural

     Verb

     ~ out/up လျှံထွက်သည်။ ပြည့်လာသည်။

     • Anger was welling up inside him.

     ~ wells 3rd person; ~ welled past and past participle; ~ welling present participle

      Adjective

      ကျန်းမာ သော။ နေကောင်းသော

      • Is she well enough to travel? I don't feel very well.

      ကျေနပ်ဖွယ်ရာဖြစ်သော။ အခြေအနေကောင်း သော

      • It seems that all is not well at home.

      သင့်လျော်သော။ ကောင်းသော

      • It would be well to start early.

      Adverb

      usu placed after the v, and after the direct object if the v is transitive ကောင်းစွာ။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်။ ကျကျနန။

      • The conference was very well organized.

      အကောင်း ပြောသည်၊ မြင်သည် စသည်။ ဂရုတစိုက်။ ကောင်းကောင်း မွန် မွန်။

      • She spoke well of the nurses and the way she had been looked after.

      ကောင်းစွာ။ ကောင်းကောင်း။

      • The surface must be well prepared before you start to paint.

      after can, could, may, might အလားအလာကောင်းစွာ ရှိသည်။ ...ကောင်း ...ဖွယ် ရှိသည်။ အလွယ်တကူ။

      • 'They've split up/you know.' 'I can well believe it.'

      တော်တော်

      • I don't know exactly how old he is/but he's well over/past forty.

      သိပ်။ အရမ်း။

      • The film was well good.

      Phrase

      အံ့သြခြင်း၊ ဒေါသဖြစ်ခြင်းကို ပြသောစကား။ ကိုင်း။ ကဲ။

      • Well/well—I would never have guessed it!

      စိတ်သက်သာရာရမှုကို ပြသောစကား။ ဟင်းချသော စကား။ တော်ပါသေးရဲ့။

      • Well/thank goodness that's over!

      also oh well မတတ်သာ၍ လက်ခံရသည့်သဘောကိုပြသော စကား။ အင်းလေ။

      • Oh well/there's nothing we can do about it.

      also very well လက်ခံကြောင်း၊ နားလည်ကြောင်းပြ စကား။ ကောင်းပြီလေ။ ဟုတ်ပါပြီ။

      • Very well/then/I'll accept your offer.

      စိတ် မပါ့တပါနှင့် သဘောတူကြောင်းပြသော စကား။ အေးပါ။ အင်းပါ။

      • Well/you may be right.

      စကားစပြန်ကောက်ရာ၌ ဖြစ်စေ၊ စကားလမ်း ကြောင်း ပြောင်းလိုရာ၌ဖြစ်စေ သုံး သောစကား။ အေး။ အင်း။ အဲ။

      • Well/the next day.... Well/let's move on to the next item.

      မသေချာ၊ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်ကြောင်းပြစကား

      • 'Do you want to come?' 'Well/I'm not sure.'

      အပြော စောင့်နေကြောင်း မေးခွန်းသဘော၌ သုံးသောစကား။ ကဲ။

      • Well/are you going to tell us or not?

      စကားလက်စ သတ်သောစကား။ ကဲ။

      • Well/I'd better be going now.

      စကားဆက်ကို စဉ်းစားအချိန်ယူရာ၌ သုံးလေ့ရှိသောစကား။ အင်း...။ အဲ...။

      • I think it happened/well/towards the end of last summer.

      ဘွာခတ်ကြောင်းပြသောစကား။ အဲ။ အဲလေ။ အဲလေယောင်လို့။

      • There were thousands of people there — well/several hundred anyway.

      set

      Noun

      ဆက် အစု

       ~ of sth အစုံ။ ...စုံ။ အစုံ။

       • You can borrow my keys — I've got a spare set.

       ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက်။

       • Do not adjust your TV set.

       ပြဇာတ်၊ ရုပ်ရှင် စသည် အခင်း အကျင်း၊ ရှုခင်း။

       • We need volunteers to help build and paint the set.

       ဇာတ်စင်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်း။

       • The cast must all be on the set by 7 pm.

       sometimes derog လူစု။ အသိုင်းအဝိုင်း။

       • Oxford's literary set.

       sing ~ of sth ကိုယ်လက်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် တည်နေပုံ။

       • She admired the firm set of his jaw.

       တင်းနစ်ပွဲစဉ် ပွဲငယ် ခြောက်ပွဲ သို့ အထက် ကစားရသော ပွဲ။

       • a five-set match.

       mathematics အစု။

        ဂီတဖြေဖျော်ပွဲတစ်ပွဲ အတွက် စီစဉ်ထား သော တေးသီချင်း အစု။

        • We're playing the final set.

        esp Brit အရည်တူ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား အလွှာ။

        • She's in the top biology set.

        also sett ခွေးတူဝက်တူ အောင်းရာ တွင်း။

         ဆံပင်ပုံသွင်းခြင်း

         • A shampoo and set costs £15.

         ပင်ပေါက်။ ပျိုးပင်။

         • onion sets.

         ~ sets plural

          Verb

          ~ Placing in position တည်ခြင်း။ တည်ရှိခြင်း။

           ~ Making, Becoming firm/~ Fixed မာစေ၊ မြဲစေခြင်း။

            တည်ခင်းသည်။ တည်ရှိသည်။

            • She set a tray down on the table.

            ခဲသည်။ မာသည်။

            • Some kinds of concrete set more quickly than others.

            ~ sth to sth ~ fml တို့သည်။

            • set pen to paper ie begin to write.

            esp passive မျက်နှာထား စသည် တင်းသည်။

            • her features never set into a civil parade of attention.

            usu passive ဝတ္ထု၊ ပြဇာတ် စသည် ဇာတ်အိမ် တည်သည်။

            • The novel is set in pre-war London.

            ~ Moving or flowing ရွေ့လျားခြင်း။

             ဖြစ်စေခြင်း။ ဖန်တီးခြင်း။

             • Causing to be in a particular state or to happen

             နေ၊လ ဝင်သည်။

             • We sat and watched the sun setting.

             ...ပေးသည်၊ လိုက်သည်။

             • The revolution set the country on the road to democracy.

             စ ... စေသည်။ ပေးလိုက်သည်။

             • set a pendulum swinging ချိန်သီးကို စလွှဲ စေသည်။

             ပြဋ္ဌာန်းသည်။ ချမှတ်သည်။

             • I've set myself to finish the job by the end of the month.

             ~ Adjusting, Arranging ညှိခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်း။

              ချိန်သည်။ ဆင်သည်။

              • set a trap ထောင်ချောက်ထောင်သည်။

              ထမင်းစားပွဲပြင်သည်

              • Could you set the table for dinner?

              ~ A in B; B with A usu passive ကျောက်မျက် စီသည်။ စီခြယ်သည်။ စီနစ် သည်။

              • Her bracelet was set with emeralds.

              သတ်မှတ်သည်။ ချမှတ်သည်။ စီစဉ်သည်။

              • They haven't set a date for their wedding yet.

              ~ Creating ဖန်တီးခြင်း။

               စံတင်သည်

               • set a new fashion ဖက်ရှင်သစ်ထွင်သည်။

               ~ sth for oneself/sb သတ်မှတ်သည်။ ရေးဆွဲသည်။

               • She's set herself a difficult task/set a difficult task for herself.

               မာစေ၊ မြဲစေခြင်း။

               • Making or becoming firm or fixed

               ဆံပင်ပုံသွင်းသည်

               • She had her hair washed and set.

               ကျိုးနေသောအရိုး ပြန်ဆက် ပေးသည်။ ကျိုးနေသော အရိုး ပြန်ဆက် သွား သည်။

               • The surgeon set her broken arm.

               စီစဉ်ခြင်း

               • Presenting in the right form

               techn ပုံနှိပ်ရန်စာစီသည်။

               • Books were previously set by hand but much of the work is now done by computer.

               ~ sth to sth တေးသွားဖော်သည်။ သံစဉ်ရေးဖွဲ့သည်။

               • Schubert set many of Goethe's poems to music.

               ~ past and past participle form of set

                ~ sets 3rd person; ~ set past and past participle; ~ setting present participle

                 Adjective

                 သတ်မှတ်ထားသော

                 • There is a set procedure for making formal complaints.

                 မပြောင်းလဲသော။ အရိုးစွဲနေသော။

                 • As people get older they become more set in their ways.

                 ဈေးနှုန်းနှင့်ဟင်း အမည် ပုံသေနေ့လယ်စာ၊ တစ်နပ်စာ

                 • a set lunch/menu.

                 မျက်နှာအမူအရာ အသက်မပါသော။ လုပ်ထားသော။

                 • Her face took on a grim/set expression.

                 ~ for sth/ to do sth အသင့်ဖြစ်သော။

                 • We're all set to go.

                 ပြဋ္ဌာန်းစာ