well

Noun

ကောင်းမွန်စွာ

  ရေတွင်း။ ရေနံတွင်း။

  • The villagers get their water from a well.

  အထပ်မြင့် အဆောက်အအုံတွင် အထပ်များကို ဖြတ်၍ အထက် အောက် တစ် ဖြောင့် တည်း ဖောက် ထားသော ဓာတ် လှေကား တွင်း၊ လေဆိုး ထုတ်ပေါက် စသည် တွင်း၊ ပေါက်။

   တရားသူကြီးရှေ့၌ ရှေ့နေများအတွက် နေရာ။

    ~ wells plural

     Verb

     ~ out/up လျှံထွက်သည်။ ပြည့်လာသည်။

     • Anger was welling up inside him.

     ~ wells 3rd person; ~ welled past and past participle; ~ welling present participle

      Adjective

      ကျန်းမာ သော။ နေကောင်းသော

      • Is she well enough to travel? I don't feel very well.

      ကျေနပ်ဖွယ်ရာဖြစ်သော။ အခြေအနေကောင်း သော

      • It seems that all is not well at home.

      သင့်လျော်သော။ ကောင်းသော

      • It would be well to start early.

      Adverb

      usu placed after the v, and after the direct object if the v is transitive ကောင်းစွာ။ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်။ ကျကျနန။

      • The conference was very well organized.

      အကောင်း ပြောသည်၊ မြင်သည် စသည်။ ဂရုတစိုက်။ ကောင်းကောင်း မွန် မွန်။

      • She spoke well of the nurses and the way she had been looked after.

      ကောင်းစွာ။ ကောင်းကောင်း။

      • The surface must be well prepared before you start to paint.

      after can, could, may, might အလားအလာကောင်းစွာ ရှိသည်။ ...ကောင်း ...ဖွယ် ရှိသည်။ အလွယ်တကူ။

      • 'They've split up/you know.' 'I can well believe it.'

      တော်တော်

      • I don't know exactly how old he is/but he's well over/past forty.

      သိပ်။ အရမ်း။

      • The film was well good.

      Phrase

      အံ့သြခြင်း၊ ဒေါသဖြစ်ခြင်းကို ပြသောစကား။ ကိုင်း။ ကဲ။

      • Well/well—I would never have guessed it!

      စိတ်သက်သာရာရမှုကို ပြသောစကား။ ဟင်းချသော စကား။ တော်ပါသေးရဲ့။

      • Well/thank goodness that's over!

      also oh well မတတ်သာ၍ လက်ခံရသည့်သဘောကိုပြသော စကား။ အင်းလေ။

      • Oh well/there's nothing we can do about it.

      also very well လက်ခံကြောင်း၊ နားလည်ကြောင်းပြ စကား။ ကောင်းပြီလေ။ ဟုတ်ပါပြီ။

      • Very well/then/I'll accept your offer.

      စိတ် မပါ့တပါနှင့် သဘောတူကြောင်းပြသော စကား။ အေးပါ။ အင်းပါ။

      • Well/you may be right.

      စကားစပြန်ကောက်ရာ၌ ဖြစ်စေ၊ စကားလမ်း ကြောင်း ပြောင်းလိုရာ၌ဖြစ်စေ သုံး သောစကား။ အေး။ အင်း။ အဲ။

      • Well/the next day.... Well/let's move on to the next item.

      မသေချာ၊ ဇဝေဇဝါ ဖြစ်ကြောင်းပြစကား

      • 'Do you want to come?' 'Well/I'm not sure.'

      အပြော စောင့်နေကြောင်း မေးခွန်းသဘော၌ သုံးသောစကား။ ကဲ။

      • Well/are you going to tell us or not?

      စကားလက်စ သတ်သောစကား။ ကဲ။

      • Well/I'd better be going now.

      စကားဆက်ကို စဉ်းစားအချိန်ယူရာ၌ သုံးလေ့ရှိသောစကား။ အင်း...။ အဲ...။

      • I think it happened/well/towards the end of last summer.

      ဘွာခတ်ကြောင်းပြသောစကား။ အဲ။ အဲလေ။ အဲလေယောင်လို့။

      • There were thousands of people there — well/several hundred anyway.

      up

      Noun

      sing ဘောလုံး အတက်။

      • you can't have ups all the time in football.

      Verb

      infml or joc followed by and and another v ဆတ်ခနဲ ထသည်။

      • She upped and left without a word.

      တိုးပေးသည်။ တက်သွားသည်။

      • He's upped his offer to £300.

      ~ ups 3rd person; ~ upped past and past participle; ~ upping present participle

       Adjective

       တက်ကြွသော

       • He's been really up since getting that job.

       အပင့်။ အတက်။

       • an up stroke.

       Adverb

       ထသည်။ ထောင်သည်။ ထူသည်။ တည့်မတ် သည်။

       • It didn't take long to put the tent up.

       မော့သည်။ တင်သည်။ တက်သည်။

       • The sun was coming up ie rising as we left.

       တင်သည်။ အထက်တင်ထားသည်။

       • Lay the cards face up on the table.

       of a computer, etc လည်သည်။ ကောင်းသည်။

        ~ to sb/sth ဆီ၊ ထံသို့။ ဝင်၊ တက် လာ၊ သွား

        • He came up to me and asked the time.

        မြို့တက်သည်။ Brit တက္ကသိုလ် အထူးသဖြင့် အောက် စဖို့ တက္က သိုလ်၊ ကိန်း ဘ ရစ် တက္ကသိုလ် တက် ရောက် သည်။ အညာ သို့ တက် သည်၊ ဆန်သည်။

        • go up to San Francisco for the day.

        ဆုတ်၊ ဖြဲ၊ ခွာ ပစ်သည်။

        • The road is up ie with the surface broken or removed while being repaired.

        စားပစ်သည်။ ခန်းသွားသည်။ ကျယ် ကျယ် ဖွင့်သည်၊ ပြောသည်။ လေ ထသည်။

        • We ate all the food up. The stream has dried up.

        အချိန် ကုန်သည်၊ စေ့သည်။

        • Time's up. Stop writing and hand in your papers.

        ချိတ်၊ ဆွဲ၊ ကပ်၊ တွယ် လိုက် သည်။

        • hang a picture up.

        အိပ်ရာမှ ထသည်။ အိပ်ရာမဝင်ဘဲ နေသည်။

        • It's time to get up!

        ဖြစ်ပျက်နေသည်

        • I heard a lot of shouting __what's up?

        သော့ ခတ်သည်၊ ကြယ်သီး တပ်သည်။

        • lock up a door.

        ဆံပင် သပ်တင်သည်၊ ဦးခေါင်းထက်တွင် ထုံးသည်။

        • You look nice with your hair up.

        Preposition

        အထက်သို့။ အပေါ်ကို။

        • run up the stairs.

        တစ်လျှောက်

        • go up the road to the shops.

        မြစ်ညာသို့

        • a pleasure trip up the Thames.

        up-

        Prefix

        အမြင့်၊ အတက်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ရှေ့ဆက်

        • upgrade.