wakeful

Adjective

အိပ်မရသော။ မျက်စိကျယ်သော။

  • The children were still wakeful even though it was well past their bedtime.

ငုတ်တုတ်မိုးလင်းသော။ ကြက်အိပ်ကြက်နိုးဖြစ်သော။