vital

Noun

အဓိကကျသော

  dated or joc အသည်းနှလုံး၊ ဦးနှောက် စသည် ကိုယ်ခန္ဓာ၏ အရေး ကြီး သော အစိတ်အပိုင်းများ။ ချက်ကောင်း။ အူနု။

   Verb

   ~ Vitalize အသက်ရှည်စေသည်။

    Adjective

    ~ to/for sth မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော။ ပဓာနဖြစ် သော။ အလွန်အရေးပါသော။ အခရာဖြစ်သော။

    • The police perform/play a vital role in our society.

    အသက်ရှင်မှုအတွက် အချက်အချာဖြစ်သော။

    • The heart performs a vital bodily function.

    approv ချက်ချာသော။

    • She's a very vital person.

    Adverb

    ~ Vitally အလွန်အမင်း။ အရေးတကြီး။