unwholesome

Adjective

ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်သော။

  • an unwholesome climate.

အကျင့်ပျက်ပြားစေသော။ မဆီလျော်သော။

  • unwholesome reading for a child.

ညှဉ်းဆိုးဆိုးနိုင်သော

  • an unwholesome pallor.