unbound

Adjective

မချုပ်ရဲသော။ ချုပ်မထားသော။ မကန့်သတ်ထားသော။ unbounded နယ်နိမိတ်မရှိသော။ အကန့်အသတ်-သတ်မှတ်-ပိုင်းခြားချက် မရှိသော။

    Verb

    ~ past and past participle form of unbind