two-way

Adjective

ခလုတ်နှစ်ခုအနက်တစ်ခုခုဖြင့်လျှပ်စစ် ဓာတ်အားဖွင့်နိုင်ပိတ်နိုင်သော။

  နှစ်လမ်းမောင်း ယာဉ်ကြော

   နှစ်လမ်းမောင်း လမ်း

    ပို့ဖမ်း ရေဒီယိုဆက်သွယ်ရေးစက်

     အပြန်အလှန်။ အသွားအပြန်။ အတုံ့အလှည့်။

     • a two-way process.