trim

Noun

အနေအထား၊ အခြေအနေ ကောင်းမွန်ခြင်း။

 • She's got a month to get into trim for the race.

usu sing ဆံပင်တိပေးခြင်း။

 • How much is it just for a trim?

sing အမြိတ်၊ အကွပ်၊ ဖောင်းစသည် မွမ်းမံဆင်ယင်မှု။

 • a yard of gold trim.

~ trims plural

  Verb

  တိသည်၊ ညှိသည်၊ ရိတ်သည်။

  • trim the grass using a sharp mower.

  ~ sth off sth/ off ချုံ့သည်။

  • Tax increases will undoubtedly trim public spending.

  ~ sth with sth အမြိတ်တပ်သည်။ အနား ကွပ်သည်။

  • a hat trimmed with flowers.

  လှေသင်္ဘော ရွက်များကိုလေကြောင်းနှင့် အလိုက်တသင့်ပြုပြင်သည်။

   ~ trims 3rd person; ~ trimmed past and past participle; ~ trimming present participle

    Adjective

    approv အလုံးအထည် သွယ်လျသော၊ ကြော့ရှင်းသော၊ ကျစ်လျစ်သော။

    သပ်ရပ်သော။ သေသပ်သော။ နေသားတကျ ဖြစ်သော။

    ~ trimmer comparative; ~ trimmest superlative

     down

     Noun

     ငှက်မွေးနု

     • pillows filled with down.

     မွေးနု။ မွေးညင်း။

     • The first down was beginning to appear on the young man's face.

     ~ downs plural

      Verb

      ကျိုက်ချသည်။ မော့ချသည်။

      • We downed our beer and left.

      လေယာဉ် စသည်ကို ပစ်ချသည်။

      • 175 enemy aircraft had been downed.

      ~ downs 3rd person; ~ downed past and past participle; ~ downing present participle

       Adjective

       ဝမ်းနည်းသော။ စိတ်အားညှိုးငယ်သော။ စိတ်ဓာတ်ကျသော

       • feeling a bit down at the moment.

       ကွန်ပျူတာ စသည် ချွတ်ယွင်းနေသော

       • You'll have to wait—the system's down this morning.

       Adverb

       မြင့်ရာမှနိမ့်ရာသို့ ဦးတည်လျက်။ ကျ။ ချ။ သွား။

       • He looked down at her. မိန်းကလေးကို သူငုံ့ကြည့် သည်။

       မျိုချ

       • The baby's sick and can't keep her food down.

       မတ်ရပ်မှတုံးလုံး ဖြစ်လျက်။ တိုက်ချ။ လှဲချ။ လဲလျောင်း။ ချိုးချ။

       • knock someone down

       မတ်မတ်မှ ညွတ်လျက်။ ထိုင်ချ။ ဒူးတုပ်၊ ဒူးထောက် ချ။ ဝပ် ချ။

       • He bent down to pick up his gloves.

       နိမ့်ရာသို့။ အောက်သို့။ ကျဆင်းလျက်။

       • Mary is not down yet i.e She is still in an upstairs room.

       ပဟေဠိအညွှန်း ဒေါင်လိုက်။

       • I can't do 3 down.

       မြို့ကြီးပြကြီးမှ ဝေးလျက်။ ချောင်ကျသောအပိုင်း။ တောပိုင်းသို့ဆင်းလျက်။

       • move from London down to the country.

       တောင်ဘက်ပိုင်း။ အောက်ပိုင်း။

       • living down south.

       အောက်စဖို့ဒ်၊ ကိန်းဘရစ် တက္ကသိုလ်တိို့မှ ဆင်းသည်

       • going down at the end of the year.

       အရှိန်၊ ပမာဏ စသည် လျော့ ၍၊ လျှော့၍။ လျှော့ကျ။ မှိန်ကျ။ ငြိမ်ကျ။

       • The heels of these shoes are quite worn down. ဖိနပ်က ဖနောင့်ပါးနေပြီ။

       ရေးချ။ ကူးချ။

       ~ for sth စာရင်းထည့် ထားသည်

       • Do you have me down for the team?

       ~ to sb/sth ထိပ်ဆုံးမှ အောက်ဆုံး။

       • I could see everything now/down to the pattern on the teacups.

       ငွေ ကုန်သွားသည်။ ရှုံးသွားသည်

       • After paying all the bills/I found myself £5 down.

       တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် လက်ငင်းပေးချေလျက်။

       • Pay me £50 down/as a down payment and the rest at the end of the month.

       တစ်ခုချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်း စဉ်တိုက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရာ၌ ပြီးစီးလျက်။

       • 'How many candidates have you seen so far?'

       Preposition

       အမြင့်မှအနိမ့်သို့

       • The stone rolled down the hill.

       မြစ်၊ ချောင်း အတိုင်းစုန်လျှင်။

       • There's a bridge a mile down the river from here.

       တစ်လျှောက်။ အတိုင်း။

       • Go down the road till you reach the traffic lights.

       ခေတ်အဆက်ဆက်။ ခေတ်ကာလ တစ်လျှောက်။

       • an exhibition of costumes down the ages i.e from all periods of history.

       Down

       Noun

       ~ Downs plural