talk

Noun

စကားလက်ဆုံပြောခြင်း။ ဆွေးနွေးခြင်း။

 • We'll have to have a serious talk about this soon.

လက်တွေ့မပါသောအပြော။ လေ။

 • There's too much talk and not enough work being done.

ကောလာဟလ။ သတင်းပြေး ခြင်း။

 • There's some talk of a general election.

ဟောပြောချက်။ မိန့်ခွန်း။

 • She gave a talk on her visit to China.

တရားဝင်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်း။ ဆွေးနွေး ပွဲ။

 • The latest round of pay talks has broken down.

esp in compounds စကားပြောပုံ၊ ဟန်။ ... စကား။

 • baby-talk.

~ talks plural

  Verb

  စကားပြောသည်။ ပြောဆိုသည်။ မိန့်မြွက်သည်။ ပြောဆို-ဖျောင်းဖျသည်။ နှီးနှောတိုင်ပင်သည်။ to talk to the point အချက်ကျကျပြောဆိုသည်။ to talk through one's heart ရောက်တတ်ရာရာပြောဆိုသည်။

   ~ to/with sb; about/of sth/sb ပြောသည်။ စကားပြောသည်။ စကား လက်ဆုံ ကျသည်။ ဆွေးနွေးသည်။

   • He was talking to/with a friend.

   စကား ပြောတတ်သည်။

   • children learning to talk.

   ဆွေးနွေးသည်

   • talk business/politics/football.

   ပြောသည်

   • She talks a lot of sense.

   ... ဘာသာဖြင့်ပြောသည်။ ... လို ပြောသည်။

   • Are they talking in Spanish or Portuguese?

   အသံပြာအောင် စသည် ပြောသည်။

   • talk oneself hoarse.

   သမုတ်သည်

   • You'll have to be more discreet if you don't want to get yourself talked about.

   ထွက်သည်။ ပြောသည်။

   • The police questioned him for hours but he refused to talk.

   စကားပြောတတ်သည်

   • You can teach some parrots to talk.

   ~ talks 3rd person; ~ talked past and past participle; ~ talking present participle

    Adjective

    ~ Talkative စကား-များ-ဖွယ်-ကြွယ်-သော။ စကား ဖွာလန်ကျဲပြောတတ်သော။

     of

     Preposition

     followed by a possess pron or by a n, usu with 's ၏။ followed by a n ၏။

     • an acquaintance of my wife's.

     • the role of the teacher.

     ဖြစ်ပေါ်ရာ၊ ရှိရာကို ပြသောစကား။ မှ။ က။

     • a woman of Italian descent.

     တစ်စုံတစ်ဦး၏ လက်ရာ ဖြစ်ကြောင်းပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။

     • the songs of John Lennon.

     ဆိုင်ရာ။ ၏။ ရဲ့။ ...ကို။

     • stories of crime and adventure. a photograph of my dog.

     အသုံးပြုသည့် အထည်ပစ္စည်းကို ညွှန်ပြသောစကား။ ... ဖြင့်ပြီးသော။

     • a dress of blue silk.

     ချင့်ဝန်၊ ချိန်ဝန်တို့နှင့် တွဲဖက်သုံးသည့်စကား။ အရွယ် ပမာဏ နှင့် စပ် ၍ သုံးသော စကား။

     • a pint of milk. 2 kilos of potatoes. 3 sheets of paper

     အကျုံးဝင်မှုနှင့် စပ်၍သုံးသော စကားပမာဏအတိုင်းအဆနှင့်စပ်၍ သုံးသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ မှ။ က။

     • a member of the football team. for six months of the year.

     အကွာအဝေး၊ အချိန်ကာလကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ မှ။ က။

     • a town 5 miles north of Derby. within 100 yards of the station.

     ရက်စွဲကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ ၏။ dated ဖြစ်လေ့ရှိခြင်းနှင့်စပ်၍ သုံးသောစကား

     • the twenty- second of July. the first of May.

     ကြိယာနာမ်နောက်တွင် ထား၍ သုံးသည်။ ကံပုဒ်ကို ညွှန်ပြသော စ ကား။ ကို။ ၏။ ရဲ့။

     • a lover of ie sb who loves classical music.

     ၏။ ရဲ့။

     • deprived of his mother's protection.

     ဖြင့်။ နှင့်။ ကြောင့်။ ၍။

     • die of pneumonia.

     ဆက်စပ်မှုကို ညွှန်ပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

     • the result of the debate.

     ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

     • the city of Dublin.

     သော။ တဲ့။

     • a coat of many colors.

     သော။ တဲ့။

     • Where's that fool of a receptionist?

     သည်မှာ။ တာ။ ဟာ။

     • It's wrong of your friend to suggest it.

     the

     Noun

     ~ determiner အနည်းကိန်းဖြစ်စေ၊ အများကိန်းဖြစ်စေ သီးခြားအရာကို ဖော်ပြညွှန်းဆိုလျှင် နာမ်နှင့် နာမ်ပုဒ်ရှေ့တွင် ထားသုံးရသော စကားလုံး။

      Adjective

      ဖော်ပြပြီး လူ၊ အရာဝတ္ထုစသည်ကို ရည်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

      • The boy was smiling but the girl looked angry.

      တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟု ဖော်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

      • the house at the end of the street. the birds of Borneo.

      သိသာသည်ကို ဖြစ်စေ၊ ပုံမှန် ဖြစ်နေကျ ကိုဖြစ်စေ ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

      • The milkman was late this morning.

      အသာလွန်ဆုံး အဆင့် နာမဝိသေသန first, last, next စသည်တို့နှင့် သုံးသည်။

      • the best day of your life.

      အစဉ်ပြကိန်း ရှေ့တွင်သုံးသည်။

      • for the third time.

      တစ်ခုတည်းသာရှိသောအရာကို ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

      နာမဝိသေသနကို အများဆိုင်နာမ်ပြုရာတွင် သုံးသည်။

      • The rich get richer and the poor get poorer.

      မိသားစု တစ်စုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ ဇနီးမောင်နှံ သက်သက်ကိုဖြစ်စေ ရည်ညွှန်းရန် မိသားစု အမည်ရှေ့ တွင် သုံးသည်။

      • Don't forget to invite the Jordans.

      မျိုးစိတ်ဝင်တစ်ခုအားဖြင့် မျိုးစိတ်တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြု ရည်ညွှန်းရာ၌ သုံးသည်။

      • The chimpanzee is an endangered species.

      ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ တန်ဆာပလာ အမျိုးအစားတစ်ရပ်လုံးကို ခြုံ၍ ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

      • Who invented the toilet?

      တူရိယာ၊ကနည်း စသည် အမျိုးအစား တစ်ရပ်ကို ခြုံ၍ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

      • learn how to play the cello.

      လိုအပ် သည့်ပမာဏ။

      • He hasn't got the intelligence required.

      နှုန်းထား အခြေခံပမာဏ အညွှန်းရှေ့တွင် သုံးသည်။ တစ်...လျှင်။ တစ်...နှုန်းဖြင့်။

      • My car does forty miles to the gallon.

      အချိန်ကာလကို ယေဘုယျပြရန်သုံးသည်။

      • I'm usually out during the day.

      ရည်ညွှန်းသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကိစ္စသည် ထင်ရှားကြောင်း၊ အရေးပါကြောင်း ပြရာ၌ သုံးသည်။

      • Michael Crawford? Not the Michael Crawford?

      town

      Noun

      မြို့

      • the historic town of Cambridge.

      မြို့နေလူထု။ မြို့။

      • The whole town turned out to welcome the team home.

      sing မြို့။

      • What are the advantages of living in the town?

      after a prep and without the or a မြို့။ မြို့တွင်း။

      • I'm going into town—do you want me to get you anything?

      မြို့။ မြို့တွင်း။

      • go up to town to see a play.

      ~ towns plural