stamp

Noun

also fml postage stamp တံဆိပ်ခေါင်း။ ခေါင်း။ စာအိတ်ခေါင်း။

 • I'd like three first-class stamps/please.

အခွန်တော်ခေါင်း

 • a TV licence stamp.

also trading stamp ကုန်ဝယ်ရန်သုံးနိုင်သော တံဆိပ် ခေါင်း။ ကုန်ဝယ် တံဆိပ် ခေါင်း။

 • ဝယ်သူက ကုန်ဝယ် ရာ၌ စုဆောင်းထားသော ထိုတံဆိပ်ခေါင်း အရေအတွက် လုံလောက် သည့်အခါ ပစ္စည်း တစ်ခုခုနှင့် လဲယူ နိုင်သည်။

တံဆိပ်တုံး

 • a date stamp.

တရားဝင် အသိအမှတ် ပြုသည့် တံဆိပ်။

 • Have you got many stamps in your passport?

ခြေဆောင့်ခြင်း

 • give a childish stamp of impatience.

usu sing fml ပုံ။ နိမိတ်။ လက္ခဏာ။

 • Her work carries/bears the unmistakable stamp of authority.

usu sing fml ပုံစံ။

 • men of a different stamp.

~ stamps plural

  Verb

  ခြေဆောင့်သည်။ ဆောင့်နင်းသည်။ နင်းသည်။

  • Rosie stamped her foot in annoyance.

  ဆောင့်နင်းသည်။ဆောင့်ကြီး အောင့်ကြီး နှင့်သွား သည်။

  • She stamped out of the room.

  ~ A on B; B with A တံဆိပ်နှိပ်သည်၊ ခတ်သည်၊ ရိုက်သည်။

  • They didn't stamp my passport.

  တံဆိပ်ခေါင်းကပ်သည်

  • The letter was addressed and sealed but had not been stamped.

  ထင်ပေါ်နေသည်။ အတိုင်းသား ပေါ်လွင်နေသည်။

  • Reluctance was stamped all over their faces.

  ~ sb as sth ထင်ရှား စေသည်။

  • This latest novel stamps her as a genius.

  ~ sth out from sth ပုံစံတုံးဖြင့် သံသတ္တုကိုနှိပ်ကာ ဖြတ်၊ ဖောက်၊ ချိုး ပုံဖော်သည်။

  • a machine for stamping out engine parts.

  ~ stamps 3rd person; ~ stamped past and past participle; ~ stamping present participle

   down

   Noun

   ငှက်မွေးနု

   • pillows filled with down.

   မွေးနု။ မွေးညင်း။

   • The first down was beginning to appear on the young man's face.

   ~ downs plural

    Verb

    ကျိုက်ချသည်။ မော့ချသည်။

    • We downed our beer and left.

    လေယာဉ် စသည်ကို ပစ်ချသည်။

    • 175 enemy aircraft had been downed.

    ~ downs 3rd person; ~ downed past and past participle; ~ downing present participle

     Adjective

     ဝမ်းနည်းသော။ စိတ်အားညှိုးငယ်သော။ စိတ်ဓာတ်ကျသော

     • feeling a bit down at the moment.

     ကွန်ပျူတာ စသည် ချွတ်ယွင်းနေသော

     • You'll have to wait—the system's down this morning.

     Adverb

     မြင့်ရာမှနိမ့်ရာသို့ ဦးတည်လျက်။ ကျ။ ချ။ သွား။

     • He looked down at her. မိန်းကလေးကို သူငုံ့ကြည့် သည်။

     မျိုချ

     • The baby's sick and can't keep her food down.

     မတ်ရပ်မှတုံးလုံး ဖြစ်လျက်။ တိုက်ချ။ လှဲချ။ လဲလျောင်း။ ချိုးချ။

     • knock someone down

     မတ်မတ်မှ ညွတ်လျက်။ ထိုင်ချ။ ဒူးတုပ်၊ ဒူးထောက် ချ။ ဝပ် ချ။

     • He bent down to pick up his gloves.

     နိမ့်ရာသို့။ အောက်သို့။ ကျဆင်းလျက်။

     • Mary is not down yet i.e She is still in an upstairs room.

     ပဟေဠိအညွှန်း ဒေါင်လိုက်။

     • I can't do 3 down.

     မြို့ကြီးပြကြီးမှ ဝေးလျက်။ ချောင်ကျသောအပိုင်း။ တောပိုင်းသို့ဆင်းလျက်။

     • move from London down to the country.

     တောင်ဘက်ပိုင်း။ အောက်ပိုင်း။

     • living down south.

     အောက်စဖို့ဒ်၊ ကိန်းဘရစ် တက္ကသိုလ်တိို့မှ ဆင်းသည်

     • going down at the end of the year.

     အရှိန်၊ ပမာဏ စသည် လျော့ ၍၊ လျှော့၍။ လျှော့ကျ။ မှိန်ကျ။ ငြိမ်ကျ။

     • The heels of these shoes are quite worn down. ဖိနပ်က ဖနောင့်ပါးနေပြီ။

     ရေးချ။ ကူးချ။

     ~ for sth စာရင်းထည့် ထားသည်

     • Do you have me down for the team?

     ~ to sb/sth ထိပ်ဆုံးမှ အောက်ဆုံး။

     • I could see everything now/down to the pattern on the teacups.

     ငွေ ကုန်သွားသည်။ ရှုံးသွားသည်

     • After paying all the bills/I found myself £5 down.

     တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ် လက်ငင်းပေးချေလျက်။

     • Pay me £50 down/as a down payment and the rest at the end of the month.

     တစ်ခုချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်း စဉ်တိုက် အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရာ၌ ပြီးစီးလျက်။

     • 'How many candidates have you seen so far?'

     Preposition

     အမြင့်မှအနိမ့်သို့

     • The stone rolled down the hill.

     မြစ်၊ ချောင်း အတိုင်းစုန်လျှင်။

     • There's a bridge a mile down the river from here.

     တစ်လျှောက်။ အတိုင်း။

     • Go down the road till you reach the traffic lights.

     ခေတ်အဆက်ဆက်။ ခေတ်ကာလ တစ်လျှောက်။

     • an exhibition of costumes down the ages i.e from all periods of history.

     Down

     Noun

     ~ Downs plural