soft

Verb

~ Soften လျော့စေသည်။ ပို၍ လျော့လာအောင်လုပ်သည်။ စိတ်ဆိုးပြေစေသည်။

  Adjective

  ပျော့

  • She likes a soft pillow and a hard mattress.

  နူးညံ့သော။ ပျော့။

  • a soft pencil.

  ညက်ညောသော။ … အိ။

  • Our cat has very soft very soft fur.

  နုသော၊ ဖျော့သော။

  • the soft glow of candlelight.

  အိသော။ ညက်သော။ မှုန်သော။

  • the soft curves of the distant hills.

  ညင်သာသော။ … ညင်း။

  • soft summer winds.

  ညင်းသာသော။ … ညင်း။

  • soft music in the background.

  သိမ်မွေ့သော။ ချိုသာသော။

  • His reply was soft and calm.

  ~ on sb/sth; with sb နူးညံ့သော။ ညှာတာသော။ သဘောကောင်းသော။ သဘော လွယ်သော။

  • She's too soft on the staff and they don't respect her.

  infml derog ပျော့ညံ့သော။ ကြောင်သော။ သွပ်သော။

  • Don't be so soft—there's nothing to be afraid of.

  ~ on sb တိမ်းညွတ်သော။

  • I think he's quite soft on that new neighbour of his.

  infml derog လက်ကြောတင်းအောင် မလုပ်ရသော။ ဒုက္ခသုက္ခကင်း သော။

  • He has a very soft life really.

  အချိုရည်

  • Would you like some wine or something soft?

  ရေသွက်

  • Don't use much soap powder—the water here is very soft.

  သံညင်း။ သံနုံ့။

  • The letter 'c' is soft in 'city' and hard in 'cat'.

  ~ softer comparative; ~ softest superlative

   cover

   Noun

   အဖုံး။ အအုပ်။ အစွပ်။

   • Some chairs are fitted with velvet/floral covers.

   သေတ္တာ၊ တွင်း ပေါက်ဝ စသည်၏အဖုံး။

   • a manhole cover.

   စာအုပ် ဖုံး။

   • The magazine had a picture of a horse on the cover i.e the front cover.

   အိပ်ရာဖုံး။

   • She crept under the covers and was soon asleep.

   ခိုစရာအရိပ်အာဝါသ။ အမိုးအကာ။

   • The land was flat and treeless and gave no cover to the troops.

   ကာပစ်ပစ်ခြင်း။ အကာအကွယ်။ ခုခံပစ်ခတ်ခြင်း။

   • The operation will not be possible without air cover i.e protection by military aircraft.

   အယောင်ပြ။ ဗန်း ပြ။

   • His business was a cover for drug dealing.

   မျက်နှာဖုံး

   • Several agents had to leave the country when their cover was blown i.e revealed.

   အသက်အိုးအိမ်အာမခံ

   • take out a policy that gives extra cover against fire.

   အစားဝင်လုပ်ခြင်း

   • a midwife who provides emergency cover for sick colleagues.

   စာအိတ်၊ စက္ကူဘူး စသည်။

   • Your order is being dispatched under separate cover i.e in a separate envelope or parcel. commerce

   ~ covers plural

    Verb

    ဖုံးသည်။ အုပ်သည်။ ခြုံသည်။ လွှမ်းသည်။ ကာသည်။ ကွယ်သည်။

    • He covered up the body with a sheet.

    ဖုံးလွှမ်းသည်

    • Flood water covered the fields near the river.

    ကြဲပက်သည်။ သုတ် လိမ်းသည်။ ပေကျံသည်။

    • The players were soon covered in/with mud.

    ခြုံငုံသည်။ အကျုံးဝင် သည်။ ပတ်သက်သည်။

    • The survey covers all aspects of the business.

    ငွေလုံလောက်သည်၊ ဖူလုံသည်။

    • £ 50 should cover your expenses.

    ငွေကြေးအလုံ အလောက် ပံ့ပိုးသည်၊ ပေးသည်။

    • Your parents will have to cover your tuition fees.

    ခရီးပေါက်သည်

    • By sunset we had covered thirty miles.

    ကျယ်ဝန်းသည်။ ကျယ်ပြန့်သည်။

    • The reserve covers an area of some1140 square kilometres.

    အဖြစ်အပျက်ကို သတင်းရေးသည်။

    • She's covering the Labour Party's annual conference.

    အစားဝင်လုပ်သည်

    • I'll cover for Jane while she's on vacation.

    အသက်၊ အိုးအိမ် စသည် အာမခံထားသည်။

    • Are you fully covered against/for fire and theft?

    ခြောက်လှန့်ပစ်ခတ်သည်။ ကာပစ်ပစ်သည်။

    • Cover me while I move forward.

    အမြောက်၊ ခံတပ် စသည်ဖြင့် ဒေသတစ်ခု၏ လုံခြုံမှုကို ထိန်းထားသည်။

    • The artillery is covering every approach to the town.

    သေနတ်ဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ချိန်ရွယ်ထားသည်။

    • Cover her while I phone the police.

    ~ covers 3rd person; ~ covered past and past participle; ~ covering present participle

     book

     Noun

     စာအုပ်

     • a leather-bound book.

     တစ်စောင်တစ်ဖွဲ့ ပြုစုထားသည့် ဝတ္ထု၊ ကျမ်း စသည် စာအုပ်။

     • writing/reading a book about/on Shakespeare.

     ရေးစရာစာအုပ်

     • Write the essay in your exercise- books.

     ငွေစာရင်း။

     • do the books i.e. check the accounts.

     အမျိုးအမည်တူ များ…စာအုပ်၊ အုပ်။

     • a book of stamps/tickets/matches.

     ကျမ်းကြီးတစ်စောင်၏ ပဓာနကကြီး တစ်ခု။

     • The book of the Bible.

     လောင်းကြေးငွေ လက်ခံ စာရင်း။

     • keep/make/open a book on something i.e. take bets on a match/race/etc.

     တယ်လီဖုန်းအညွှန်း စာအုပ်။ ဖုန်းညွှန်း။

     • Are you in the book?

     ~ books plural

      Verb

      ကြိုတင်နေရာယူသည်။ ကြိုတင် လက်မှတ်ယူသည်။

      • The hotel/performance is fully booked/booked up i.e. There are no more rooms/tickets available.

      ကြိုတင်နေရာ၊ လက်မှတ်စသည် လုပ်ထားပေးသည်။

      • We're booked on the next flight.

      လူကို ကြိုတင် ငှားထားသည်။

      • We've booked a magician for our Christmas party.

      အပြစ်၊ အမှု ကျူးလွန်ခြင်းအတွက် နာမည်ကို တရားဝင်မှတ်တမ်း၌ တင်သည်။

      • The police booked me for speeding.

      ~ books 3rd person; ~ booked past and past participle; ~ booking present participle