snatch

Noun

usu pl သီချင်း၊ စကား၊ ရုပ်ရှင် စသည် အပိုင်းအစ။

 • picking up snatches of conversation.

ထုံ့ပိုင်းထုံ့ပိုင်း

 • sleep in snatches ie not continuously.

ဆတ်ခနဲယူငင်ခြင်း

 • make a snatch at something.

~ snatches plural

  Verb

  ဆတ်ခနဲ ဆွဲယူသည်၊ လုယူသည်။

  • He snatched up the gun and fired.

  ~ sth away from sth ဆတ်ခနဲ ဖယ်သည်၊ ရုပ်သည်။

  • He snatched his hand away from the flame.

  အလစ် သုတ်သည်။

  • The baby had been snatched from its pram.

  အခြေအနေပေးခိုက် အခွင့်အရေးကို အမြန်ရယူ သည်။

  • snatch an hour's sleep တစ်နာရီလောက် လုအိပ်လိုက်တယ်။

  ~ snatches 3rd person; ~ snatched past and past participle; ~ snatching present participle

   Adjective

   ~ Snatcher ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်သော။