scotch

Noun

စကော့တလန်ဝီစကီ။ စကော့ဝီစကီ တစ်ခွက်။

 • Have a Scotch!

~ scotches plural

  Verb

  ဘီးစသည်ကို မလိမ့်ရန် ခုသည်။ ခံသည်။

   ချေဖျက်သည်။ ပယ်ဖျက်သည်။ ပျက်ပြားသည်။

   • a spokesman has scotched the rumors.

   ~ scotches 3rd person; ~ scotched past and past participle; ~ scotching present participle

    Adjective

    also Scottish စကော့တလန်။ © SCOTTISH

    • Scotch beef/whisky.

    Scotch

    Noun

    ~ Scotches plural