round

Noun

လုံးဝိုင်းသော

  ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ် သို့ အလှည့်ကျ လူစေ့တက်စေ့။

  • Her life is one long round of meetings/parties.

  ပုံမှန်ခရီးတစ်ပတ်

  • a postman's/milkman's round.

  အချီ။ အလှည့်။

  • a new round of pay bargaining.

  sport အဆင့်။ အချီ။ ကွင်းတစ်ပတ်။

  • Norwich were knocked out in the third round of the Cup.

  တစ်ခွက်စီ လူစေ့တက်စေ့တစ်လှည့်။

  • It's my round ie my turn to pay for the next set of drinks.

  ပေါင်မုန့် တစ်ချပ်။ အသားညှပ်ပေါင်မုန့် နှစ်ချပ် တစ်စုံ။

  • a round of toast.

  အဝိုင်း

  • Cut the pastry into small rounds/one for each pie.

  သေနတ်ဖြင့် ပစ်သည့်အချက်။ ကျည်ဆန်တစ်တောင့်။

  • They fired several rounds at us.

  လက်ခုပ်သြဘာသံ

  • She got a big round of applause for her performance.

  အဆိုတော်များ အလှည့်ကျထပ်ကျော့၍ ဆိုရသော တေးမျိုး။

   ~ rounds plural

    Verb

    ဝိုင်းသည်။ လုံးသည်။

    • stones rounded by the action of water.

    ပတ်သည်

    • We rounded the corner/bend at high speed.

    ~ rounds 3rd person; ~ rounded past and past participle; ~ rounding present participle

     Adjective

     ဝိုင်းသော သို့ လုံးသော။

     • People used to think the world was flat instead of round.

     မိုဖောင်းသော။ ဝကစ်သော။ တုတ်သော။

     • round cheeks.

     အပြည့်။ လုံလုံလောက်လောက်ရှိသော။

     • a round ie considerable sum of money.

     ~ rounder comparative; ~ roundest superlative

      Adverb

      esp Brit also esp US around ဝိုင်းပတ်လျက်။ ချာချာ၊ ချာလပတ် လည်သည်

      • Everybody joins hands and dances round.

      တစ်ပတ်ပြည့်အောင်။ တစ်ပတ်ကျော့။

      • How long does it take the minute hand of the clock to go round once?

      ပတ်လည်။ ပတ်ပတ်လည်။

      • They've built a high fence all round to keep intruders out.

      ဝိုင်းအုံသည်။ ဝိုင်း ဖွဲ့သည်၊ အုံသည်

      • A large crowd had gathered round to watch.

      နောက်ပြန်လှည့်သည်။ သမင် လည်ပြန်ကြည့် သည်။ ပြန်လှည့် သည်

      • She looked/turned/swung round at the sound of his voice.

      ပတ်၍

      • We walked round to the back of the house.

      ပတ်၍

      • The road's blocked—you'll have to drive round.

      လှည့်ပတ် ရွှေ့သည်၊ သွားသည်

      • move all the furniture round.

      တစ်နေရာရာ ဆီသို့၊ ဆီမှ။ ဒီကို။

      • We've invited the Frasers round this evening.

      နှံ့အောင် ကမ်းသည်၊ ဖြန့်သည်

      • The news was quickly passed round.

      Preposition

      esp Brit also esp US around ပတ်၍။ ပတ်ကာ။

      • The earth moves round the sun.

      ပတ်၍။ ဖြတ်လိုက်လျှင်။

      • There's a petrol station round the next bend.

      ပတ်ပတ်လည်တွင်။ ပတ်၍။

      • a scarf round his neck.

      ပတ်ပတ်လည်။ ပတ်၍။

      • There were soldiers positioned all round the town.

      out

      Noun

      လက်ရှိအာဏာရသော နိုင်ငံရေးအဖွဲ့ဝင်။ ထွက်ခွင့်။ ခေတ္တခရီးသွားခြင်း။

       ~ outs plural

        Verb

        ထုတ်ပယ်သည်။ ထုတ်ဖော်သည်။ မြွက်ဟသည်။

         ~ outs 3rd person; ~ outed past and past participle; ~ outing present participle

          Adjective

          အပြင်ဘက်ကျသော။ ဝေးလံသော။ ခေါင်သော။

           Adverb

           အပြင်သို့။ အပြင်ကို။ အပြင်မှာ။

           • open the door and run out into the garden/corridor.

           အပြင်သို့။ အပြင်ကို။ အပြင်မှာ။ အပြင်။

           • The manager is out at the moment.

           အဝေးသို့။ အဝေးတွင်။ အဝေး မှာ။

           • He lives right out in the country.

           အပြင်သို့။ အပြင်ကို။ အပြင်။

           • The boy dashed out into the road.

           အခြားတစ်ပါး။ တခြား။

           • The book you wanted is out on loan.

           ဒီရေ ကျချိန်၊ စစ်ချိန်။

           • I like walking on the wet sand when the tide is out.

           နေ၊ လ၊ ကြယ် ထွက်ချိန်၊ ပေါ်ချိန်။

           • It was clear night and the stars were out.

           ပန်း ပွင့်လျက်။

           • The daffodils are out.

           ထုတ် ထားသည်။ ထွက် နေပြီ။ ပေါ် ကုန်ပြီ။ ထုတ် ပြောစမ်း

           • Her new book is out. There's a warrant out for his arrest.

           ထုတ် ပြော။ ဖွင့်။ လွှတ် အော်

           • the need to speak out about injustice.

           လောကကြီးမှာ

           • If you believe that/you're the biggest fool out.

           လိင်တူချင်း ဆက်ဆံသူ ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့် ပြော၊ ဟသည်

           • I've always known I was gay/but I've only been out for two years.

           သပိတ်မှောက်လျက်

           • The dockers are out.

           ရာထူး၊ အာဏာ လက်မဲ့၊ ပြုတ်ကျ။

           • Most people want this government out.

           ခေတ်မရှိတော့

           • Miniskirts are out this year.

           ဝေလာဝေး

           • Swimming in the sea is out until the weather gets warmer.

           sport ခရစ်ကက်၊ ဘေ့စ်ဘော ထွက်ရ လျက်တင်းနစ် ဘော လုံး ကစား ခွင် အပြင်၊ စည်း အပြင်။

           • US Johnson struck out in the second inning.

           ~ in sth တလွဲတချော်။ လွဲမှားလျက်။

           • I was slightly out in my calculations.

           မီး၊ အလင်းရောင် မှိတ်လျက်၊ ငြိမ်းလျက်၊ ပိတ်လျက်။

           • All the lights were out in the streets.

           သတိလစ်လျက်

           • He was out for more than an hour before the nurses could bring him round.

           အဆုံးတိုင်။ အစအဆုံး။ infml ကုန်အောင်။

           • fight it out ie settle a dispute by fighting.

           Preposition

           အတွင်းမှ။ အပြင်ဘက်တွင်။

            Prefix

            အပြင်တွင်ရှိသော။ ပြင်ပသို့ဖြစ်သော။ ဝေးလံသော။

             out-

             Prefix

             ကျောသည်၊ သာသည်အနက် ရှိသော ရှေ့ဆက်

             • outlive.

             တခြားစီ၊ သီးသန့် အနက်ရှိသော ရှေ့ဆက်

             • outhouse.

             ပွင့်အန်၊ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စသည် အနက်ရှိသော ရှေ့ဆက်

             • outburst.