round

Noun

ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ် သို့ အလှည့်ကျ လူစေ့တက်စေ့။

 • Her life is one long round of meetings/parties.

ပုံမှန်ခရီးတစ်ပတ်

 • a postman's/milkman's round.

အချီ။ အလှည့်။

 • a new round of pay bargaining.

sport အဆင့်။ အချီ။ ကွင်းတစ်ပတ်။

 • Norwich were knocked out in the third round of the Cup.

တစ်ခွက်စီ လူစေ့တက်စေ့တစ်လှည့်။

 • It's my round ie my turn to pay for the next set of drinks.

ပေါင်မုန့် တစ်ချပ်။ အသားညှပ်ပေါင်မုန့် နှစ်ချပ် တစ်စုံ။

 • a round of toast.

အဝိုင်း

 • Cut the pastry into small rounds/one for each pie.

သေနတ်ဖြင့် ပစ်သည့်အချက်။ ကျည်ဆန်တစ်တောင့်။

 • They fired several rounds at us.

လက်ခုပ်သြဘာသံ

 • She got a big round of applause for her performance.

အဆိုတော်များ အလှည့်ကျထပ်ကျော့၍ ဆိုရသော တေးမျိုး။

  ~ rounds plural

   Verb

   ဝိုင်းသည်။ လုံးသည်။

   • stones rounded by the action of water.

   ပတ်သည်

   • We rounded the corner/bend at high speed.

   ~ rounds 3rd person; ~ rounded past and past participle; ~ rounding present participle

    Adjective

    ဝိုင်းသော သို့ လုံးသော။

    • People used to think the world was flat instead of round.

    မိုဖောင်းသော။ ဝကစ်သော။ တုတ်သော။

    • round cheeks.

    အပြည့်။ လုံလုံလောက်လောက်ရှိသော။

    • a round ie considerable sum of money.

    ~ rounder comparative; ~ roundest superlative

     Adverb

     esp Brit also esp US around ဝိုင်းပတ်လျက်။ ချာချာ၊ ချာလပတ် လည်သည်

     • Everybody joins hands and dances round.

     တစ်ပတ်ပြည့်အောင်။ တစ်ပတ်ကျော့။

     • How long does it take the minute hand of the clock to go round once?

     ပတ်လည်။ ပတ်ပတ်လည်။

     • They've built a high fence all round to keep intruders out.

     ဝိုင်းအုံသည်။ ဝိုင်း ဖွဲ့သည်၊ အုံသည်

     • A large crowd had gathered round to watch.

     နောက်ပြန်လှည့်သည်။ သမင် လည်ပြန်ကြည့် သည်။ ပြန်လှည့် သည်

     • She looked/turned/swung round at the sound of his voice.

     ပတ်၍

     • We walked round to the back of the house.

     ပတ်၍

     • The road's blocked—you'll have to drive round.

     လှည့်ပတ် ရွှေ့သည်၊ သွားသည်

     • move all the furniture round.

     တစ်နေရာရာ ဆီသို့၊ ဆီမှ။ ဒီကို။

     • We've invited the Frasers round this evening.

     နှံ့အောင် ကမ်းသည်၊ ဖြန့်သည်

     • The news was quickly passed round.

     Preposition

     esp Brit also esp US around ပတ်၍။ ပတ်ကာ။

     • The earth moves round the sun.

     ပတ်၍။ ဖြတ်လိုက်လျှင်။

     • There's a petrol station round the next bend.

     ပတ်ပတ်လည်တွင်။ ပတ်၍။

     • a scarf round his neck.

     ပတ်ပတ်လည်။ ပတ်၍။

     • There were soldiers positioned all round the town.

     off

     Noun

     sing ~ the off တာထွက်။

     • They're ready for the off.

     ခရစ်ကက်တွင် ရိုက်လှည့်ကျသူ မျက်နှာမူရာ ကွင်းတစ်ခြမ်း။

     • play the ball to the off.

     Adjective

     ~ with sb infml esp Brit ခပ် စိမ်းစိမ်း။ ဗန်း မကြည် သော

     • He was a bit off with me this morning.

     လက်မခံနိုင် သော။ လွန်လွန်းသော

     • They want to cut our expenses—that's a bit off/isn't it?

     မကျန်းမာ သော။ နေမကောင်းသော

     • You look a bit off this morning/Mary.

     ပုပ် သော။ သိုး သော

     • The milk smells/tastes decidedly off.

     Adverb

     ခရီးကွာလှမ်းမှုပြသောစကားအချိန်ကွာလှမ်းမှုပြသောစကား

     • The town is still five miles off.

     ဖယ်ရှားခြင်း၊ ချွတ်ခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်း စသည် ပြသောစကား

     • He's had his beard shaved off.

     ထွက်ခြင်း၊ သွားခြင်းကို ပြသောစကား

     • They're off ie The race has begun.

     ဖျက်သိမ်းခြင်းပြသော စကား

     • The wedding/engagement is off.

     ပျက်လျက် ပြတ်လျက် ရှိသည်။ ပိတ် ထားသည်။

     • The water/gas/electricity is off.

     esp Brit …ဟင်း မရနိုင် ဖြစ်သည်

     • The fish with almonds is off today.

     ခွင့်ယူသည်၊ ယူမည်

     • I think I'll take the afternoon off ie not work this afternoon.

     လျှော့ ပေးသည်

     • shoes with £ 5 off.

     ဇာတ်ခုံနောက်ဘက်မှ သို့ ဘေးဘက်မှ။

     • noises/voices off.

     Preposition

     မှ။ က။

     • Scientists are still a long way off finding a cure.

     မှ ခွဲထွက်သော။ မှ ထုတ်ထားသော

     • a bathroom off the main bedroom.

     မလှမ်းမကမ်းတွင်

     • an island off the coast of Cornwall.

     ဖြတ်လျက်၊ ပြတ်လျက်။

     • He's finally off drugs ie He no longer takes them.

     Verb

     ~ offs 3rd person; ~ offed past and past participle; ~ offing present participle

      off-

      Prefix

      ကွာသော၊ လှမ်းသော၊ ဝေးသော၊ ချသော အနက်တို့ဖြင့် ကြိယာ စသည် ပုဒ်ဖွဲ့ရာတွင် သုံးသည့် ရှေ့ဆက်

      • off-stage