relate

Noun

~ Relation ပြန်ပြောခြင်း။ ပြောပြချက်။ စပ်ဆိုင်ခြင်း။ ဆွေမျိုး။ ~ In relation to နှင့်ပတ်သက်၍။

  Verb

  ~ sth to/with sth ဆက်စပ်သည်။ တည်မှီသည်။

  • In future/pay increases will be related to improved productivity.

  ~ sth to sb fml ပြန်ပြောပြ သည်။

  • She related to them how it happened.

  ~ relates 3rd person; ~ related past and past participle; ~ relating present participle

   Adjective

   ~ Relative ဆက်သွယ်-နှီးနွယ်-သော။ စပ်ဆိုင်-သက်ဆိုင်-သော။ ဆွေမျိုး တော်စပ်သော။