pull

Noun

~ at/ on sth ဆွဲခြင်း။ ငင်ခြင်း။

 • A pull on the rope will make the bell ring.

sing the ~ of sth ဆွဲငင် အား။ ညှို့ဓာတ်။ ဆွဲဆောင်မှု။

 • The tides depend on the pull of the moon.

သြဇာညောင်းမှု။ သြဇာ။

 • She has a lot of pull with the board of directors.

~ at sth ရှိုက်ခြင်း။ မော့ခြင်း။

 • She took a long pull at her cigarette.

sing ခြေတစ်ဆန့်။

 • It was a long pull up to the top of the crag.

နာမ်နှင့်တွဲ၍ အဆွဲ လက်ကိုင်။

 • a bell-pull.

~ pulls plural

  Verb

  ဆွဲသည်

  • Don't pull so hard or the handle will come off.

  ဆွဲ နုတ်၊ ထုတ်၊ ချွတ် သည်။ နုတ်သည်။

  • He pulled off his boots.

  ဆွဲယူသည်။ ဆွဲသွားသည်။ ဆွဲမသည်။ ဆွယ်တာအင်္ကျီ စွပ်သည်။ ဆွဲချည် သည်။ သိမ်း သည်။

  • Her hair was pulled back into a tight bun.

  ဆွဲသည်

  • The child pulled the toy train along behind her.

  ရုပ်သည်။ ရုန်းထွက်သည်။

  • He tried to kiss her but she pulled away.

  ရုပ်သည် သို့ ဆွဲပိတ်သည်။

  • pull the blinds back.

  အကြော တင်သွား သည်။

  • pull a ligament/muscle/tendon.

  မောင်းခလုတ် ဆွဲသည်၊ ဖြုတ်သည်။

  • Pull the lever to start the motor.

  ယာဉ်ကို တစ်ဖက်ဖက်သို့ ကပ်သည်၊ ဆွဲသည်။

  • The wheel is pulling to the left.

  ~ sb/sth in ဆွဲဆောင်သည်။ သိမ်းသွင်းသည်။

  • a campaign to pull in the voters.

  dated sl သွေးဆောင်သည်။

  • He can still pull the girls.

  အင်ဂျင်စက်စသည် နင်းကန် ရုန်းသည်။

  • The old car pulled hard as we drove slowly up the hill.

  လှည့်စားမှု၊ ရာဇဝတ်မှုတစ်ရပ် ဖန်သည်။

  • He's pulling some sort of trick.

  ခတ်တက်ဖြင့် လှော်သည်။

  • They pulled the boat towards the shore.

  မောင်းခလုတ်ဆွဲ၍ စည်ဘီယာ ငှဲ့သည်။

  • She works in the local pub pulling pints.

  ~ pulls 3rd person; ~ pulled past and past participle; ~ pulling present participle

   up

   Noun

   sing ဘောလုံး အတက်။

   • you can't have ups all the time in football.

   Verb

   infml or joc followed by and and another v ဆတ်ခနဲ ထသည်။

   • She upped and left without a word.

   တိုးပေးသည်။ တက်သွားသည်။

   • He's upped his offer to £300.

   ~ ups 3rd person; ~ upped past and past participle; ~ upping present participle

    Adjective

    တက်ကြွသော

    • He's been really up since getting that job.

    အပင့်။ အတက်။

    • an up stroke.

    Adverb

    ထသည်။ ထောင်သည်။ ထူသည်။ တည့်မတ် သည်။

    • It didn't take long to put the tent up.

    မော့သည်။ တင်သည်။ တက်သည်။

    • The sun was coming up ie rising as we left.

    တင်သည်။ အထက်တင်ထားသည်။

    • Lay the cards face up on the table.

    of a computer, etc လည်သည်။ ကောင်းသည်။

     ~ to sb/sth ဆီ၊ ထံသို့။ ဝင်၊ တက် လာ၊ သွား

     • He came up to me and asked the time.

     မြို့တက်သည်။ Brit တက္ကသိုလ် အထူးသဖြင့် အောက် စဖို့ တက္က သိုလ်၊ ကိန်း ဘ ရစ် တက္ကသိုလ် တက် ရောက် သည်။ အညာ သို့ တက် သည်၊ ဆန်သည်။

     • go up to San Francisco for the day.

     ဆုတ်၊ ဖြဲ၊ ခွာ ပစ်သည်။

     • The road is up ie with the surface broken or removed while being repaired.

     စားပစ်သည်။ ခန်းသွားသည်။ ကျယ် ကျယ် ဖွင့်သည်၊ ပြောသည်။ လေ ထသည်။

     • We ate all the food up. The stream has dried up.

     အချိန် ကုန်သည်၊ စေ့သည်။

     • Time's up. Stop writing and hand in your papers.

     ချိတ်၊ ဆွဲ၊ ကပ်၊ တွယ် လိုက် သည်။

     • hang a picture up.

     အိပ်ရာမှ ထသည်။ အိပ်ရာမဝင်ဘဲ နေသည်။

     • It's time to get up!

     ဖြစ်ပျက်နေသည်

     • I heard a lot of shouting __what's up?

     သော့ ခတ်သည်၊ ကြယ်သီး တပ်သည်။

     • lock up a door.

     ဆံပင် သပ်တင်သည်၊ ဦးခေါင်းထက်တွင် ထုံးသည်။

     • You look nice with your hair up.

     Preposition

     အထက်သို့။ အပေါ်ကို။

     • run up the stairs.

     တစ်လျှောက်

     • go up the road to the shops.

     မြစ်ညာသို့

     • a pleasure trip up the Thames.

     up-

     Prefix

     အမြင့်၊ အတက်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ရှေ့ဆက်

     • upgrade.

     stake

     Noun

     မြေတွင်ထိုးစိုက်ရန် အဖျားတစ်ဖက် ချွန် ထားသော ခြံတိုင်ကဲ့သို့သောတိုင်။

      sing ရှေးပြစ်ဒဏ်ပေး သည့်အနေဖြင့် လူကို ချည်၍ မီးရှို့ သတ်ရာတိုင်။

      • be burnt at the stake.

      usu pl လောင်းကြေး။ ကြေး။

      • The stakes are high—if we don't win this contract/we go out of business.

      အစု ပါဝင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထည့်ငွေ။

      • He's taken a 10% stake in the business.

      မြင်းပြိုင်ပွဲ စသည်၌ ဆုငွေ။ usu Stakes sing မြင်းရှင် များက စုပေါင်း မတည်သော ဆုငွေ အတွက် ယှဉ်ပြိုင်သည့် မြင်းပြိုင်ပွဲ အမည် နှင့် တွဲသုံးလေ့ရှိသည်

      • The Newmarket Stakes is always a popular race.

      ~ stakes plural

       Verb

       တိုင်၊ ငုတ်တို့ဖြင့် ပျိုးပင်ကလေးများ စသည်ကို ထောက်မ ပေးထားသည်။

       • stake newly planted trees.

       ~ sth on sth လောင်းကြေးထပ်သည်။ လောင်းသည်။

       • I'd stake my life on it ie I am very confident about it.

       ~ stakes 3rd person; ~ staked past and past participle; ~ staking present participle