priest

Noun

ဘရင်ဂျီ၊ ရှေးရိုးခရစ်ယာန်နှင့် အင်္ဂလန် ခရစ်ယာန်အသင်းတော် တို့တွင် ဘာသာရေး အခမ်းအနား တာဝန်များ အတွက် ခန့်အပ် ထားသောသူ။ ခရစ်ယာန် ဘုန်းကြီး။

 • the ordination of women priests.

fem priestess ခရစ်ယာန်မှအပဖြစ်သော အခြားဘာသာ တို့တွင် ဘာသာရေးအခမ်းအနားများ ဦးဆောင်ကျင်းပပေးသူ။ ဘုန်းတော်ကြီး သို့ ယဇ်နတ် ဆရာစသည်။

  ~ priests plural

   ridden

   Verb

   မြင်းစီးခဲ့ပြီး

    ~ past participle form of ride

     Adjective

     usu in compounds ဖိစီးသော။ ကျိကျိတက် နေသော။

     • flea-ridden lodgings.