powerful

Adjective

အားကောင်းသော။ ပြင်းထန်သော။ သြဇာပြည့်လျှမ်းသော။

  • a powerful voice.

အာနိသင်ကောင်းသော။ အစွမ်းထက်သော။ ပြင်းပြသော။

ခွန်အားရှိသော။ ဗလကောင်းသော။ သန်မာသော။

  • powerful muscles.

အင်အား ကြီးမားသော။ သြဇာတိက္ကမ ကြီးသော။