periodical

Noun

အချိန်ပိုင်းအလိုက်ဖြစ်သော၊ တနေ့ထက် ပို၍ အချိန်ခြားပြီး ထုတ်ဝေသော စာစောင်

  အပတ်စဉ် သို့ လစဉ်ထုတ် စာစောင်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်။

   ~ periodicals plural

    Adjective

    အခါ အားလျော်စွာ ပေါ်ပေါက်သော။ ရံဖန်ရံခါ သို့ ပုံမှန်။

    • she took periodical gulps of her tea.