on

Adverb

ဆက်၍

 • He worked on without a break.

တိုင်အောင်။ အထိ။ ဆက်၍။ ဆက်ပြီး။

 • Please send my letter on to my new address.

ဝတ်၊ တပ်၊ ဆောင်း လျက်၊ ပါ

 • Why doesn't she have her glasses on?

ဖုံး၊ တပ် လျက်၊ ထား၊ ပါ

 • The skirt is finished—I'm now going to sew a pocket on.

ဖွင့်လျက်

 • Someone has left the tap on ie The water is running.

လျှပ်စစ်၊ ရေ စသည် ရပြီ၊ ရမည်။

 • We were without electricity for three hours but it's on again now.

ပွဲ၊ စစ် စသည် ပြလျက်၊ ဖြစ်လျက်။

 • The strike has been on now for six weeks.

ပြမည် သို့ ရှိသည်။

 • The postal strike is still on ie has not been cancelled.

ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် စသည် ပြနေသည်၊ ရှိသည်။

 • There's a good play on at the local theatre.

အစီအစဉ် ရှိသည်။

 • Have we got anything on ie any plans/appointments/etc for this evening?

ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် ရှိသည်။ အလုပ် ဝင်သည်၊ ဝင်မည်။ တာဝန် ချိန် ဖြစ် သည်။

 • I'm on in five minutes. What time is the group on?

ယာဉ် ပေါ်သို့ တက်သည်။

 • The bus driver waited until everybody was on.

ခေါင်းချင်း ဆိုင်။ ဘေး တိုက်။

 • enter the harbour broadside on.

Preposition

also fml upon ပေါ်မှာ၊ ပေါ်မှ၊ ပေါ်တွင်၊ တွင်၊ မှာ၊ ကို။

 • a drawing on the blackboard.

ပေါ်မှ၊ ပေါ်တွင်၊ တွင်၊ မှာ၊ ကို။

 • stand on one foot lie on one's back.

ပေါ်မှာ၊ ပေါ်တွင်။

 • on the plane from London to New York.

မှာ။ မှ။

 • The burglar was caught with the stolen goods still on him.

တွင်၊ မှာ။ အမေရိကန်တို့က ုန ကို မြှုပ်၍သုံးလေ့ရှိသည်။

 • US They're arriving Sunday.

also upon တွင်၊ မှာ။

 • On my arrival home/On arriving home I discovered the burglary.

နှင့်ပတ်သက်၍။ နဲ့ပတ်သက်လို့။

 • speak/write/lecture on Shakespeare.

တွင်၊ မှာ၊ က။

 • be on the committee/staff/jury/panel.

ဖြင့်။ နှင့်။ ကို။

 • The doctor put me on these tablets.

ဆီသို့။ သို့။ ကို။

 • march on the capital

fml upon တွင်၊ မှာ။

 • a town on the coast.

also fml upon တွင်။ မှာ။ အရ။ ဖြင့်။

 • a story based on fact.

ဖြင့်။ နှင့်။

 • live on a pension/one's savings/a student grant.

ဖြင့်။ နှင့်။ တွင်။

 • information available on computer/disc/tape.

also fml upon အပေါ်။ မှာ။

 • a tax on tobacco.

အပေါ်။ မှာ။ ကို။

 • a ban on imports.

နှင့်စာလျှင်

 • This month's unemployment figures are 20 000 up on last month.

ဖြင့်။ နှင့်။ လျက်။

 • on business/holiday.

ကို။ မှာ။

 • You can phone me on 0181-530 3906.

also fml upon fml တစ်ခုပြီးတစ်ခု။

 • Wave up on wave of violence spread through the city.

a

Noun

ပထမအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ

 • 'Aung' begins with an 'A'.

ဗြိတိန်တွင် အဓိကလမ်းမတစ်ခု၏ အစသညာမှတ်။

 • the A 34 to Stratford-upon-Avon. Compare B2 2

music C မေဂျာ သံစဉ်တွင် ၆ ခုမြောက်အသံ။ ယင်း၏ သံပုံ။ သုံးပေါက်သံ။

  Brit စက္ကူစံအရွယ်အစားများကို ဖော်ပြရာ၌ ကိန်းဂဏန်း၏ ရှေ့တွင် ထည့်၍ သုံး သော သညာမှတ်။

  ပညာရပ်တစ်ခုခု သင်ယူရာ၌ အမြင့်ဆုံးရနိုင်သော အဆင့် သတ်မှတ်ချက်။

  • get an 'A' in biology.

  အလွန်ကောင်း။ သိပ်ကောင်း။ ထိပ်တန်း။

  • I am feeling A1.

  ရွေးချယ်နိုင်သော လမ်းနှစ်သွယ်အနက် ပထမနည်းလမ်း။

  • Let's decide on plan 'A' then.

  အစိတ်အပိုင်းအားဖြင့် ခွဲပြရာ၌ ပထမပိုင်းကို ရည်ညွှန်းရန် သုံးသောပုဒ်

  • A jar means...
  • a. glass container
  • b. its contents

  အမည် မဖော်လိုသောသူ သို့ စိတ်ကူးယဉ် အဖြစ်အပျက်ထဲကသူအား ရည်ညွှန်းချက်။

   အမြန်မောင်းလမ်းမကြီးအောက်အဆင့် ရှိသော အဓိကလမ်းမ။ B လမ်းမထက် ပိုကျယ်၍ ဖြောင့်ဖြူးသည်။

   • The A-road is much quicker.

   ~ as plural

    Abbreviation

    abbr Ampere

     abbr Answer

     • Q: What's the senator's zodiac sign?
     • A: He's a Leo.

     စစ်ရေးဆိုင်ရာ

     • G, A, Q A services.

     Prefix

     မဟုတ်သော။ မဲ့သော။ ကင်းသော။

     Number

     တစ်ခု၊ တစ်ယောက်၊ တစ်ကောင်၊ တစ်နေ့၊ တစ်စုံ စသည်။

     • A man/a unit/a U-turn/a friend of my father's/a cup and saucer.
     • They were married on a Monday. also an egg/an uncle/an MD.

     စိတ္တဇနာမ်များနှင့် တွဲဖက်ထားသော နာမဝိသေသနရှေ့၌ သုံးသည့်ပုဒ်

     • a strange unease

     တစ်ခု၊ တစ်ယောက်၊ တစ်ကောင်တိုင်းမည်သည်မဆို၊ မည်သူမဆို ဟူသော အနက်ဖြင့် အားလုံး။ မျိုး။

     • A horse is a quadruped.
     • An owl can see in the dark.

     တစ်ခု၊ တစ်ယောက်၊ တစ်ကောင်မျှ။ ဘာမျှ

     • He didn't tell us a thing.

     of နောက်ကလိုက်သောနာမ်များ တွဲသုံးသည့် ပုဒ်

     • He is a friend of my father's ie one of my father's friends.

     တစ်စုံအဖြစ်သုံးသော နာမ်နှစ်ခု၏ရှေ့၌ သုံးသော ပုဒ်

     • a cup and saucer

     တစ်

     • a fifth/a thousand.

     တစ် ခု၊ ယောက်၊ နေ့ စသည် လျှင်။

     • K 250 a gallon. Write 800 words a day.

     ...လိုလူ တစ်ဦး၊ တစ်ယောက် စသည်။

     • A Daniel come to judgement!

     ...ဆိုသောသူ တစ်ဦး၊ တစ်ယောက် စသည်။

     • A Mrs Green is waiting to see you.

     အဆင့်အတန်း၊ အမျိုးအစား တစ်ရပ်တွင် ပါဝင်မှု ကို ဖော်ပြရန်သုံးသောပုဒ်

     • My mother is a solicitor.

     ပန်းချီဆရာတစ်ဦး၏ လက်ရာ။

     • The painting my grandfather gave me turned out to be a Constable.

     နေ့ ခုနစ်နေ့အလိုက် တစ်ခုသောနေ့ကို ရည်ညွှန်းရာတွင် သုံးသောပုဒ်

     • They were married on a Monday.

     a-

     Prefix

     forming N, Adj and Adv မဟုတ်သော။ မဲ့သော။ ကင်းသော။

     • atypical.

     A

     Noun

     ~ As plural

      regular

      Noun

      ပုံမှန်ဖြစ်သော

       အမြဲတမ်းတပ်ဖွဲ့ဝင်။ အမြဲတမ်း တပ်မတော် စစ်သည်။

        ပုံမှန် ဖောက်သည်

        • He's one of our regulars.

        ~ regulars plural

         Verb

         ~ Regularize စနစ်ကျအောင်လုပ်သည်။

          Adjective

          ပုံမှန်။ ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင်

          • She writes a regular column for a national newspaper.

          ညီညာသော။ ဥဿုံညီ ဗဟုဂံ စသည်

          • jets flying in a regular formation.

          ...နေကျ

          • He was a regular visitor to her house.

          ... နေကျ။

          • my regular doctor/dentist.

          ပုံမှန်

          • Strikes were a regular occurrence during the 1970s.

          ပုံမှန်။ ရေရှည်။

          • She could find no regular employment.

          မူမှန်။ အမှန် အကန်။ သမားရိုးကျ။

          • Those without regular visas were refused entry.

          esp US ရိုးရိုးတန်းတန်း ပွေလီ ဆန်းပြား မှု မရှိသော။ ရိုးရိုးသားသား။

          • He's just a regular guy.

          esp US ပုံမှန်။ သာမန် အရွယ်အစား

          • Tubs of popcorn come in three sizes: small/regular and large.

          အမြဲတမ်း

          • a regular soldier/army.

          grammar ပုံမှန် ကြိယာ၊ နာမ်

          • The past participle of regular verbs ends in '-ed'.

          infml often ironic used for emphasis တကယ့်။

          • It turned into a regular brawl.

          Adverb

          ~ Regularly စည်းစနစ်တကျ။

           basis

           Noun

           အခြေခံ အကြောင်းရင်း။

           • The basis of a good marriage is trust.

           အခြေခံ

           • This agenda will form the basis of our next meeting.

           အခြေခံ။ အခြေခံစနစ်။

           • Do you have to travel on a regular basis or only occasionally?

           ~ bases plural